Ana sayfa » RAM » Rehberlik Araştırma Merkezi
Rehberlik araştırma merkezi (RAM)

Rehberlik Araştırma Merkezi

Yazı İçeriği

Rehberlik araştırma merkezi (RAM) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin değerlendirilmesini sağlayan ve danışmanlık veren bir kurumdur.

Rehberlik araştırma merkezi (RAM) engelli ve özel eğitim desteği ihtiyacı olan bireylerin değerlendirilmesini ve eğitilmesini sağlamaktadır. Rehberlik araştırma merkezi(RAM) bünyesinde özel eğitim öğretmenleri ve psikolojik danışmanlar çalışmaktadır. Rehberlik araştırma merkezi(RAM) genellikle ülkemizin hemen hemen her ilinde hizmet vermektedir.

Rehberlik ve araştırma merkezi yaşıtlarına göre gelişim geriliği yaşayan ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim verilmesini sağlar. Bu sayede her ne kadar yaşıtları kadar hızlı ilerleyemese de gelişim geriliği yaşayan bireyler yerinde saymamış veya daha fazla gerilememiş olur.

Rehberlik Araştırma Merkezi Nedir?

Rehberlik ve araştırma merkezi (Ram) doğuştan veya çeşitli nedenlerden dolayı gelişim geriliği yaşayan özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin değerlendirilip, eğitim verildiği kurumlardır. Rehberlik ve araştırma merkezi rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim olarak 2 bölümde hizmet vermektedir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlıkta okullarda ki rehberlik programlarının hazırlanması ve uygulanmasına destek sağlanmaktadır. Özel eğitim de ise gelişim geriliği ya da üstün zekâya sahip çocukların incelendiği ve değerlendirildiği bölümdür. Özel gereksinimi olan ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar şu şekildedir:

 • Zihinsel yetersizlik
 • Otizm
 • Görme ve işitme kaybı
 • Bedensel yetersizlik
 • Öğrenme güçlüğü
 • Dikkat eksikliği
 • Hiperaktivite
 • Üstün yetenek ve üstün zekâ

Ram Nedir Özel Eğitim

Ram, rehberlik ve araştırma merkezi kısaltmasıdır. Milli eğitime bağlı olarak çalışan kurumda psikolojik ve rehberlik danışmanlık ve özel eğitim hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir. Rehberlik araştırma merkezleri il ve ilçelerde bulunmakta ve okullar ile iş birliği içerisinde çalışmaktadır.

Özel eğitim rehberlik ve araştırma merkezi eğitim bölümlerinden biridir. Otizmli bireylere özel eğitim ile fazladan duyu bütünleme gibi özel seanslar verilmektedir. Otizmli bireylerde duyu hassasiyeti yüksek olduğu için özel eğitimle otizmli bireyin duyularında bütünlük sağlanması amaçlanır.

Ram Rehberlik

Rehberlik araştırma merkezi özel eğitime gereksinim duyan bireylerin kendisini tanımasını, eğitimler doğrultusunda imkânları değerlendirebilmesini ve sorumluluk alabilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Rehberlik ve araştırma merkezi bireylerin toplum içerisinde kendi kendisine yeterek ve sağlıklı olarak bir yaşam sürmelerini mümkün kılmayı istemektedir. Rehberlik hizmetinin temel ilkeleri şunlardır:

 • Bireysel farklılıklara ve bireyin kendisine saygı duyulması
 • Bilimsellik
 • Gizlilik
 • Gelişimsel anlayış esas alınarak önleyici ve koruyucu bir yaklaşım benimsemesi
 • Bireyin, toplumun ve kurumların ihtiyaçlarının göz önüne alınması
 • Ömür boyu rehberlik hizmetini benimseyerek bireylerin yaş, gelişim özellikleri ve öğretim kademelerinin dikkate alınması
 • Mesleki ve etik değerlere uyulması
 • İlgili tarafların iş birliği ve eş güdümü

Rehberlik araştırma merkezi bünyesinde bulunan psikologlar sorunlu olan ya da davranışlarında problem olan öğrencilerle birebir ilgilenmektedir. Ram öğrenci ve velilere psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir. İhtiyaç olması halinde öğrencileri desteklemek amacıyla bireysel ve grup rehberliği hizmeti sunulmaktadır.

Rehberlik hizmeti sayesinde öğrencilerin eğitsel, mesleki ve sosyal gelişimleri sağlanmaktadır. Bireylerin stres, kişisel problemler ve psikolojik davranışlarla baş etme becerisi kazandırılması hedeflenmektedir. Verilen rehberlik hizmetleri alanlarına göre şu şekilde gruplandırılmaktadır:

 • Eğitsel rehberlik: Birey ve ailesine sunulan, hayat boyu öğrenme ilkesini benimseyen rehberlik sistemidir. Eğitsel rehberlikte kişinin yetenek, ilgi, ihtiyaç, kişilik özellikleri ve imkânlar temel alınır.
 • Mesleki rehberlik: Bireyin kendisini ve meslekleri tanımasını sağlar. Kişinin ilgi, yetenek, ihtiyaç ve kişilik özelliklerine göre mesleğe yönelik seçimler yapmasını amaçlar. Mesleğe hazırlanma, başlama, sürdürme ve hayat boyu öğrenme sürecinde kendini geliştirmesi hedeflenir.
 • Kişisel sosyal rehberlik: Kişinin kendini tanıması ve bilişsel, sosyal, duygusal, ahlaki ve davranışsal becerilerini destekler. Karar verme ve problem çözme gibi beceriler ve yaşam becerileri kazanması hedeflenmektedir.

Rehberlik hizmetleri birey sayısına göre ise 2’ye ayrılmaktadır:

 • Bireysel rehberlik: bireyin eğitsel, mesleki ve kişisel yönden gelişmesini sağlamak amacıyla birebir yapılan rehberliktir.
 • Grup rehberliği: Grup ile gerçekleştirilen ve grubun eğitsel, mesleki ve sosyal beceriler kazanmasına olanak tanıyan rehberliktir.

RAM Rehberlik hizmetlerinde; bireyi tanıma, psikolojik ölçme araçlarının kullanılması, yönlendirme ve yerleştirme ve aile rehberliği hizmetleri sunulmaktadır.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Ram merkezleri ne yapar: Rehberlik Araştırma Merkezi(Ram) gerek duyulan öğrencileri teste tabi tutar, test ve gözlem sonucu da gerekli işlemleri yapar. Öğrenciler okulun yönlendirmesi ya da ailenin isteği ile Rehberlik ve araştırma merkezi’ne yönlendirilmektedir.

Öğrencilere test yapıldıktan sonra eğer özel eğitim desteği alması gerekiyorsa özel eğitim sınıflarına veya zekâ seviyelerine göre uygun okullara gönderilmektedir. Rehberlik araştırma merkezi etkinlik ve eğitimleri şu şekildedir:

 • İşitme, görme engeli ve ortopedik gibi bedensel engeli olan öğrenciler özür düzeylerine göre özel eğitim okullarına yönlendirilmektedir. İşitme, görme ve ortopedik engeli olan öğrenciler eğer hafif düzeyde ise normal okullarda kaynaştırma eğitimine tabi tutulmaktadır.
 • Özel eğitimden yararlanmak isteyen kişiler için gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Gerekli inceleme ve araştırma sonrası destek almak isteyen ve özel eğitime ihtiyaç duyan kişilere rapor hazırlanmaktadır.
 • Özel eğitim okullarına gönderilen ya da normal okullarda kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerin takibi yapılmaktadır. Takip sonucunda öğrencilerin gelişimleri gözlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.
 • Davranış bozukluğu veya psikolojik problemleri olan öğrencilere gerekli testler yapılmakta testlere göre öğrencilere ihtiyaç duydukları psikolojik danışma ve terapi verilmektedir. Tıbbi tedavi gerektiren psikolojik durumu olan öğrencilere hastanelerde psikolojik tedavi desteği sağlanmaktadır.
 • Çevresiyle daha sağlıklı iletişim kurmak isteyen ve kendini tanımak isteyen kişiler için psikolojik danışma hizmeti verilmektedir.
 • Anne babalara, öğrencilere, öğretmenlere özel eğitimle alakalı ve özel eğitime ihtiyaç duyanlara nasıl yaklaşması gerektiği ile alakalı eğitimler verilmektedir.
 • Okullara gidilerek öğretmen ve öğrencilere yönelik seminerler ve toplantılar yapılmaktadır.
 • Zekâ taraması yapılmasını isteyen okullara gidilerek zekâ tespit ve taraması yapılmaktadır.

Ram Raporu

Ram raporu rehberlik araştırma merkezi tarafından bir rapordur. Ram’da bulunan özel eğitim değerlendirme kurulu yapılan test, gözlemler ve değerlendirme sonrasında desteğe ihtiyaç duyan kişilere rapor vermektedir. Özel eğitim ve desteğe ihtiyacı olan bireylerin ücretsiz olarak özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alabilmek için Ram raporunu alması gereklidir.

Ram raporunu okula gitmeyen kişiler ikamet ettikleri bölgede bulunan Rehberlik araştırma merkezinden raporu almalıdırlar. Okula giden öğrenciler ise okulun Rehberlik ve araştırma merkezinden alabilirler. Ram raporları 1 yıl geçerlidir, fakat bazı durumlarda 6 aylık ve 2 yıllık olarak da düzenlenebilmektedir.

Ram raporunu almadan önce kişinin tam teşekküllü bir hastaneden Engelli sağlık kurul raporu almış olması gerekir. Raporu çıkarmak için birey kendisi ya da velisi Rehberlik ve araştırma merkezine giderek başvuru yapmalıdır. Rehberlik ve araştırma merkezi kişiye randevu vererek değerlendirme yapar ve değerlendirmeye göre raporu düzenleyip kişiye teslim eder. Ram raporu çıkarmak için gerekli olan belgeler şunlardır:

 • İlk kez rapor çıkaracaklar için bireyin kendisi velisi ya da okulun yazılı başvuru dilekçesi
 • Okula kayıtlı öğrenciler için ’Eğitsel değerlendirme isteği formu’, yeniden yapılacak inceleme için ise ‘bireysel gelişim raporu’
 • Tam teşekküllü hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporu
 • Rapor alacak kişi ve velisinin kimlik fotokopileri
 • 4 adet vesikalık fotoğraf
 • Eğer vasi tayin edilme durumu varsa, mahkeme kararı, vasi belgesi ve nüfus kayıt örneği
 • Özel eğitim ve rehabilitasyona devam eden bireyler için dönem sonu bireysel değerlendirme formu ve aylık performans kayıt tablosu

Ram raporu zararları özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan kişilerin aileleri tarafından merak edilen bir konudur. Ram raporu ile çocuğunuz ücretsiz özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alabilmektedir. İleride çocuğunuzun iş ya da askerlik durumu için Ram raporu sorun teşkil etmemektedir.

Ram raporu sorgulama E-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. E-devlet sistemine T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş sağlanarak Ram raporunuzu görüntüleyebilirsiniz.

Ram raporu örneği özel eğitime ihtiyaç duyan kişilerin, kişisel bilgilerinin, kişinin özrüne ilişkin bilgilerin, sağlık raporu sonucunun yer aldığı bir rapordur.

Ram Randevu

Ram merkezi sayesinde toplumun bilinçlenmesi ve özel eğitim ve rehabilitasyona gereksinim duyan bireylerin de gereken eğitimi alarak topluma kazandırılması hedeflenmektedir. Ülkemizde özel eğitime gereksinim duyan çok fazla sayıda kişi bulunmaktadır.

Bu kişilerin gerekli eğitim imkânlarından yararlanabilmesi için rehberlik ve araştırma merkezi ülkemizin dört bir yanında çalışmaktadır. Türkiye’de şu an 81 ilin tamamında yaklaşık 238 adet rehberlik araştırma merkezi hizmet vermektedir.


RAM Randevu alma sistemi internet üzerinden elektronik olarak gerçekleşebilmektedir. Milli eğitim bakanlığı rehberlik ve araştırma merkezi(Ram)’ne gitmeden de özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin randevu alabilmelerine olanak sağlamıştır. İnternet üzerinden randevu sistemi özel eğitim ve desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için kolaylık sağlamıştır.

Milli eğitim bakanlığının sitesinden ya da e-devlet sistemi üzerinden randevu almak mümkündür. İlk defa başvuran bireyler ya da Ram raporlarını yenilemek isteyen bireyler hangi tarih ve saatte randevu alabileceklerini sistem üzerinden görebilmektedir. Randevu alan kişilere randevu gün ve saati cep telefonlarına mesaj olarak gönderilmektedir.

Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bakırköy bölgelerinde özel eğitim ve desteğe ihtiyaç duyan bireylere ücretsiz RAM Merkezi servis desteği ile hizmet vermekteyiz.

Akademik Terapi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi AvcılarBeylikdüzüKüçükçekmece ve Esenyurt bölgelerine Rehberlik Araştırma Merkezi olarak hizmetler vermektedir.