Ana sayfa » Otizm » Otizm Tedavisi
Otizm Tedavisi

Otizm Tedavisi

Yazı İçeriği

Otizm tedavisi otizmli çocuklara erken yaşta, tercihen üç yaştan önce tanı konması büyük önem taşır. Çünkü otizmli bir çocuk özel eğitim almaya ne kadar erken başlarsa, o kadar hızlı ilerleyebilir. Otizmli çocuklara haftada en az 20 saat, tercihen 35-40 saat süreyle ve otizmli çocuklar için özel olarak hazırlanmış eğitim programlarıyla özel eğitim verilmesi gerekir.

Erken Teşhis

Otizm tedavisi ile tedavi edilebilir. Çocuklar Otizmi “büyütmezler”, ancak araştırmalar erken teşhis ve müdahalenin önemli ölçüde iyileştirilmiş sonuçlara yol açtığını göstermektedir.

Otizm Spektrum Bozukluğunun (ASD) seyrini değiştirmenin ilk adımı erken teşhistir. Erken teşhis ve müdahalenin çocuğunuzun tedavi sonucunu iyileştirebileceğini gösteren birçok bilimsel çalışma vardır. Araştırmalar, çok küçük çocukların beyinlerinin en esnek olduğunu ve erken yoğun tedavinin Otizm Spektrum Bozukluklarının (ASD) semptomlarını azaltmada dramatik bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

Otizm Bozuklukları Belirtileri

  • Sözlü iletişimin kullanılmaması veya kullanılmasının gecikmesi
  • Sözsüz iletişimin kullanılmaması veya buna yanıt verilmesi (örneğin, işaret etmiyor)
  • Tekrarlayan dil kullanımı (örneğin, tekrar eden konuşmalar veya filmlerden satırlar)
  • Tekrarlayan motor davranış (örneğin, el çırpma, dönen nesneler)
  • Göz teması az veya hiç yok
  • Diğer çocuklara ilgi eksikliği
  • Spontane veya hayal ürünü oyun eksikliği
  • Nesnelerin parçalarına kalıcı sabitleme

Otizm Tedavisi Süreci

Otizm tedavisi özel eğitimin yanı sıra özel eğitime destek olarak verilen terapilerin en önemlileri dil-konuşma terapisi ve uğraşı terapisidir. ABD ve Kanada gibi pek çok gelişmiş ülkede, otizm başta olmak üzere çeşitli özür grubundan çocuklara destek hizmet vermek üzere okullarda dil-konuşma terapistleri ve uğraşı terapistleri görevlendirilmektedir. Bu terapilerin finansmanı ise devlet ya da eyalet tarafından karşılanmaktadır. Dil-konuşma terapistleri ve uğraşı terapistleri, çocuklara terapi hizmeti sunmanın yanı sıra, öğretmenlere ve ailelere de danışmanlık hizmeti sunarlar.

Otizm tedavisi sürecinde dil-konuşma terapistleri otizmli çocuklarda dil ve iletişim becerilerini geliştirmek için çeşitli terapiler uygularlar. Bu terapilerin temel hedefi, otizmli çocukların içinde bulundukları tüm ortamlarda iletişim kurmalarını sağlayacak iletişim becerilerini onlara kazandırmaktır. Bu amaçla, hem kendilerine yöneltilen konuşmaları daha iyi anlamaları, hem kendilerini daha anlaşılır şekilde ifade etmeleri, hem de karşılıklı konuşma başlatma ve sürdürme becerilerini kazanmaları sağlanmaya çalışılır. Dil-konuşma terapistlerinin otizmli çocuklarla sıklıkla kullandıkları yöntemlerin bazıları (örneğin, fırsat öğretimi) ilerleyen bölümlerde tanıtılmaktadır.

Akademik Terapi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi AvcılarBeylikdüzüKüçükçekmece ve Esenyurt bölgelerine Otizm tedavisi alanlarında hizmetler vermektedir.