Özel Eğitim

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Özel eğitim ve rehabilitasyon çoğunluktan farklı olarak ve gerçekten özel bir eğitime ihtiyaç duyulan çocuklara verilen eğitimdir. Üstün yetenekli olan öğrencileri tespit edip yetenekli olduğu alana yönlendirmek ve bu alanda onları en üst seviyeye çıkartılır.

Detaylar »
Özel Eğitim Öğretmenliği Nedir?

Özel Eğitim Öğretmenliği Nedir?

Özel eğitim öğretmenliği nedir: Özel eğitime gitme gereksinimi bulanan öğrencilerin (otizm, down sendromlu, bedensel engelli, zihinsel engelli) eğitim veren uzman kişilere denir. Bu işi yapmak isteyenlerin yükseköğrenim kurumlarını ilgili öğretmenlik bölümlerinden mezun olmaları gerekir. Normal eğitim tekniklerinin yanı sıra bu öğretmenlerin önemi tartışılamaz.

Detaylar »
Özel Eğitim Nedir?

Özel Eğitim Nedir?

Özel eğitim nedir, özel eğitimin tanımı; “Zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal anlamda kendinden beklenen davranışları gösteremeyen bireylere uzman personellerle eğitim verilmesi” şeklindedir. İlk temelleri 1971 yılında atılan bu kavramın günümüzde yeri oldukça önemlidir.

Detaylar »
Özel Eğitim Kursu

Özel Eğitim Kursu

Özel eğitim kursu, özel eğitimde neler yapılır: Alanında zihinsel engelliler için gelişim, eğitim ve bakımında profesyonel mesleki eğitim almış bakanlık tarafından onaylanan pek çok yer bulunmaktadır.

Detaylar »
Özel Eğitim Etkinlikleri

Özel Eğitim Etkinlikleri

Özel eğitim etkinlikleri bu alanda eğitime ihtiyaç duyan bireyler için çok etkili olmaktadır. Hem onlar üzerinde kalıcı öğrenmenin sağlanması hem de davranışlarına etki etmesi gözlemlenir. Özellikle eğitilebilir kişilerde bu etkinlikler çok daha yararlı olmaktadır.

Detaylar »
Özel Eğitim Rehberi

Özel Eğitim Rehberi

Özel eğitim kavramı günümüzde gelişim basamaklarında eksiklikler yaşayan bireylere sağlanan bir eğitimdir. Doğumla ya da yaşam içinde kişinin yaşadığı rahatsızlıklar sonucu ortaya çıkan aksaklıklar için kullanılan metotları içermektedir.

Detaylar »

Rehabilitasyon Merkezi

Rehabilitasyon Merkezi

Rehabilitasyon Merkezi

Rehabilitasyon merkezi, ruhsal, bedensel, zihinsel problemler nedeniyle kaybedilen bazı fonksiyonların geri kazandırılması, bireyin hayatını idame ettirebileceği kadar bilgi ve eğitimin verilebilmesi, kendilerine yetebilecek düzeye getirilebilmesi amacıyla kurulmuş sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Detaylar »

Otizm

Otizm

Otizm Rehberi

Otizm, tam adı ile Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), iletişim ve davranışla ilgili farklılıkları içeren karmaşık bir durumdur. Çok çeşitli belirtileri ve beceri farklılıklarını içerebilir.

Detaylar »
Atipik Otizm

Atipik Otizm

Atipik otizm, otizm belirtilerinin bir kısmını gösteren ve genellikle, bu belirtilerin daha az yoğunlukta görüldüğü çocuklara konulan tanıdır. Konuşma, sosyalleşme, motor becerileri gibi alanlarda gelişimsel farklılıklara sebep olan bir durumdur fakat otizme kıyasla bu farklılıklar daha belirsiz olduğu için tedavi sürecine en çok yanıt alınabilen otizm çeşididir.

Detaylar »
Otizm Belirtileri

Otizm Belirtileri

Otizm belirtileri ile başlayan otizm kişinin sosyal ve bilişsel becerilerini, dil gelişimini, sözlü ve bedensel ifade biçimini etkileyen bir gelişim bozukluğudur. Günümüzde her 54 çocuktan birinin otizm tanısı aldığı düşünülmektedir.

Detaylar »
Otizm Hastalığı Nedir

Otizm Hastalığı Nedir

Otizm hastalığı nedir sorusu maalesef halk arasında fazlaca sorulmaktadır fakat otizm bir hastalık olarak düşünülse de aslında hastalık değil, nörogelişimsel farklılıktır. Bu farklılık, otizmli bireylerin sosyal ilişkilerde, kendini ifade etmekte ve toplum kurallarına uygun davranmakta zorlanmasına sebep olabilmektedir.

Detaylar »
Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm spektrum bozukluğu, yani kısaca OSB, özellikle 2013 yılında, birden fazla gelişimsel bozukluk için kapsayıcı olabilmesi adına kullanılmaya başlanmıştır. Bir “spektrum” bozukluğu olmasından kaynaklı olarak, tanı alan kişilerin ihtiyaçları ve yaşadıkları birbirinden çok farklıdır fakat genel olarak kişinin sosyal ve bilişsel becerilerini etkilerler.

Detaylar »
Asperger Sendromu

Asperger Sendromu

Asperger Sendromu Nedir? Asperger sendromu çocukluk döneminde başlayan ve sosyal etkileşimi zorlaştıran bir sorundur. En önemli belirtileri aşırı içe kapanıklık, iletişim sorunu ve beceri zayıflığıdır.

Detaylar »
Rett Sendromu

Rett Sendromu

Rett Sendromu Nedir? Rett sendromu, yaygın gelişimsel bozukluklardan birisi olarak sınıflandırılan beyinsel gelişim bozukluğudur. Ancak bunun yanlış bir sınıflandırma olduğunu ve benzer şekilde otistik belirtiler gösteren

Detaylar »
Otizm Tedavisi

Otizm Tedavisi

Otizm tedavisi otizmli çocuklara erken yaşta, tercihen üç yaştan önce tanı konması büyük önem taşır. Çünkü otizmli bir çocuk özel eğitim almaya ne kadar erken başlarsa, o

Detaylar »

Disleksi

Disleksi

Disleksi Rehberi

Disleksi okumada öğrenme güçlüğüdür. Disleksik olan bireyler hızlı bir tempoda ve hatasız okumakta zorlanabilirler. Disleksik kişiler aynı zamanda anlama ve yazmada da zorlanabilir. Ancak, bu zorluklar zekâ farklılığından kaynaklanmamaktadır.

Detaylar »

Duyu Bütünleme

Duyu Bütünleme Aktiviteleri

Duyu Bütünleme Aktiviteleri

Duyu Bütünleme Aktiviteleri Hazırlık Duyu bütünleme aktiviteleri özellikle uzmanlar tarafından belirlenmesi gereken aktivitelerdir. Bu aktiviteler kişiye göre değişebilir. Aktiviteleri her kişiye özel değişik materyallerle yapılmış

Detaylar »
Duyu Bütünleme Odası

Duyu Bütünleme Odası

Duyu Bütünleme Odası Amaç Duyu bütünleme odasının amacı duysal aktivitelerle duyu girdisini artırmaktır.  Bu duyu girdilerini çeşitli yöntemlerle artırabiliriz. Bu oda içerisinde vestibuler yani hareket

Detaylar »
Duyu Bütünleme Kitap Önerileri

Duyu Bütünleme Kitap Önerileri 2021

Duyu bütünleme kitap önerileri bulabileceğiniz bu yazımızda özellikle aileler için yararlı olabilecek kitapları seçerek sizlerle paylaşmaya çalıştık. Duyu Bütünleme Kitap: Çocuklar İçin Duyu Bütünleme Aktiviteleri

Detaylar »
Duyu Bütünleme Eğitimi

Duyu Bütünleme Eğitimi 2021

Duyu bütünleme eğitimi bu eğitimi alacak olan ergoterapist veya fizyoterapistlere yönelik yapılacak eğitimleri kapsar. Bu eğitimler kapsamında çocuklara yapılacak olan duyusal girdilerin ne türde olduğunu

Detaylar »
Duyu Bütünleme Çalışmaları

Duyu Bütünleme Çalışmaları

Duyu Bütünleme Çalışmaları: Tanım Duyu bütünleme çalışmaları genellikle çocuğun duysal olarak gelişimi destekleyen çalışmalardır. Bu çalışmalar farklı standartlarda olabilir. Çocuğun var olan duysal eksikliğine göre

Detaylar »
Duyu Bütünleme Rehberi

Duyu Bütünleme Rehberi 2021

Duyu bütünleme dünyada yaygın hala gelmekte olan bir terapi konseptidir. Aile eğitimi, terapi programına alınması, çevresel koşullarının değerlendirilmesi ve düzenlenmesi gibi tüm durumları göz önüne

Detaylar »
Duyu Bütünleme Bozukluğu

Duyu Bütünleme Bozukluğu

Duyu bütünleme bozukluğu beynin koku, tat, ses, dokunma gibi duyusal deneyimlerle aldığı bilgileri beynin organize ederek yorumlama sürecindeki sorunlardır. Duyusal olarak cevreden gelen duyuları algılamada

Detaylar »
Duyu Bütünleme Terapisi

Duyu Bütünleme Terapisi 2021

Duyu bütünleme terapisi ile duyusal olarak problemi olduğu düşünülen çocuk değerlendirmeye alınır. Değerlendirmede eksik veya hassasiyet gösterdiği yönler belirlenir bu durum göz önünde bulundurularak bir

Detaylar »

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve konuşma terapisi dilde meydana gelen bozukluklar ile konuşmanın bozulduğu durumlarda yapılan tedavidir. Özellikle konuşma becerilerinin desteklenmesinde kullanılan terapilerle başarılı sonuçlar elde edilir.

Detaylar »

Rehberlik Araştırma Merkezi

RAM Randevu

RAM Randevu

RAM randevu; özel eğitim ihtiyacı bulunan bireylerin yakınlarını yakından ilgilendiren konular arasındadır. RAM randevu sistemi ile özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti için destek almak isteyen kişiler için büyük kolaylık sunulmaktadır. Bilindiği üzere RAM olarak bilinen Rehberlik ve Araştırma merkezi, özel eğitim ihtiyacının giderilmesi amacıyla kurulmuş olan bir eğitim sistemi olarak tanımlanabilir.

Detaylar »
RAM Raporu

RAM Raporu

RAM raporu, özel eğitim konusunda danışmanlık ve rehberlik hizmeti almak isteyen kişilerin mutlaka edinmesi gereken, özel eğitime ihtiyaç duyulan noktayı gösteren önemli bir rapordur. RAM raporu, rehberlik ve özel eğitim kapsamında hizmet alması gereken bireylerin belirlenebilmesi için alınması gereken bir belgedir.

Detaylar »
Rehberlik araştırma merkezi (RAM)

Rehberlik Araştırma Merkezi

Rehberlik araştırma merkezi (RAM) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin değerlendirilmesini sağlayan ve danışmanlık veren bir kurumdur. Rehberlik araştırma merkezi (RAM) engelli ve özel eğitim desteği ihtiyacı olan bireylerin değerlendirilmesini ve eğitilmesini sağlamaktadır. Rehberlik araştırma merkezi(RAM) bünyesinde özel eğitim öğretmenleri ve psikolojik danışmanlar çalışmaktadır.

Detaylar »

Felç Fizik Tedavi

Boyun Fıtığı Fizik Tedavi

Boyun Fıtığı Fizik Tedavi

Boyun fıtığı fizik tedavi boyun ağrıları yaşayan hastalar tarafından araştırılan bir konudur. Fizik tedavinin, doğru uygulandığında boyun fıtığını iyileştirdiği gözlenmiştir.

Detaylar »
Bel Fıtığı Fizik Tedavi

Bel Fıtığı Fizik Tedavi

Bel fıtığı fizik tedavi yöntemi ameliyat gerekmeden etkili olabilecek tedavilerden biridir. Öncelikle, bel fıtığı omurlar arasındaki dokunun yıpranması veya tamamen yırtılması sonucunda meydana gelir.

Detaylar »
Evde Fizik Tedavi

Evde Fizik Tedavi

Evde fizik tedavi ifadesi hem fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin hastalara kendi evlerinde fizik tedavi görme imkânı sağlayan hizmetlerini, hem de kişilerin evde kendi kendilerine yapabilecekleri fizik tedavi egzersizlerini ifade etmek için kullanılır.

Detaylar »
Fizik Tedavi Merkezleri

Fizik Tedavi Merkezleri

Fizik tedavi merkezleri alanında uzman sağlık çalışanlarının ve fizik tedavi için gerekli egzersiz ekipmanlardan, en gelişmiş teknolojik tıbbi araçların bulunduğu tam donanımlı tedavi merkezleridir.

Detaylar »
Fizik Tedavi Nedir

Fizik Tedavi Nedir?

Fizik tedavi nedir: Fizik tedavi ağrıyı hafifletmeyi, kas ve eklemlerin işlevselliğini geri kazandırmayı, sakatlık ya da hastalık nedeniyle hareketi kısıtlanan hastaları hareket etmeyi ve hastaların yaşam kalitesinin daha iyi olmasına yardımcı olmayı amaçlayan tıp uygulamasıdır.

Detaylar »
Fizik Tedavi

Fizik Tedavi Rehberi

Fizik tedavi, yaralanma, hastalık veya sakatlık sonrası vücutta hareket ve işlevin geri kazanılmasına yardımcı olur. Fizik tedaviden, farklı yaşta farklı sorunlara sahip insanlar yararlanabilir.

Detaylar »
Duyu Bütünleme Tedavisi

Duyu Bütünleme Tedavisi

Duyu Bütünleme Tedavisi Nedir? Duyu bütünleme tedavisi ile vücudumuzdan ve çevremizden aldığımız duyusal uyaranları adaptif (amaca yönelik) yanıt açığa çıkarabilmek için organize ettiğimiz nörolojik bir

Detaylar »
Uzay Terapisi

Uzay Terapisi

Uzay terapisi olarak bilinen Evrensel Egzersiz Ünitesi (EEÜ) alanında emsalsiz ve güvenilir bir cihazdır. Uzay Terapisi Kullanım Yöntemleri Evrensel Egzersiz Ünitesi 2 farklı yolla kullanılır: 1-

Detaylar »
Bobath Terapisi Ve Egzersizleri

Bobath Terapisi

Bobath Terapisi Nedir? Bobath terapisi (nörogelişimsel terapi), tüm dünyada yeni doğan döneminden sonraki fizyoterapi yaklaşımlarında temel olan bir terapi yöntemidir. İlk olarak 1948 yılında Berta Bobath

Detaylar »

Avcılar Bölgesi Hizmetlerimiz

Avcılar Dil ve Konuşma Terapisi

Avcılar Dil ve Konuşma Terapisi

Avcılar dil ve konuşma terapisi günümüzde birçok kurumda verilmektedir. Özellikle iletişim kaynağımız olan dilin konuşmaya etkisi tartışılmaz bir gerçektedir. Bu nedenle bozuk olan bir konuşmada anlaşılmak ve karşı tarafı da anlamak çok zorlaşır.

Detaylar »
Avcılar Duyu Bütünleme

Avcılar Duyu Bütünleme

Avcılar duyu bütünleme kendi içinde ve çevresinde yer alan ilçelerde oldukça yaygın bir terapi türüdür. Günümüzde ailenin, çevresel koşulların duyu bütünleme üzerinde fazlasıyla etkisi olduğu görülmektedir.

Detaylar »
Avcılar Felç Fizik Tedavi Merkezi

Avcılar Felç Fizik Tedavi Merkezi

Avcılar felç fizik tedavi merkezi iskelet sisteminde meydana gelen zedelenmeler ya da yaralanmalar için birçok tedavi uygulamaktadır. Tedavilerin uygulanışı kişiden kişiye değiştiği için özel olarak programlar oluşturulup, hastanın kısa sürede iyileşmesi sağlanır.

Detaylar »
Avcılar İşitme Engelliler

Avcılar İşitme Engelliler

Avcılar işitme engelliler için ve çevresinde yer alan ilçelerde birçok yararlı kurum bulunmaktadır. Özellikle yaygın bir engel durumu olan işime sorunu için birçok uzmanın yer aldığı kurumlarda çeşitli tedaviler uygulanmaktadır.

Detaylar »
Avcılar Otizm

Avcılar Otizm

Avcılar otizm rahatsızlığına sahip olan kişiler için özel eğitim veren kurumlar bulunmaktadır. Özellikle etkinlikler sayesinde bireylere otizm rahatsızlığıyla nasıl yaşanır bu öğretilir.

Detaylar »
Avcılar Özel Eğitim Merkezi

Avcılar Özel Eğitim Merkezi

Avcılar özel eğitim merkezi günümüzde bireylerin hayatında birçok engelin aşılması konusunda yardımcı olan merkezlerdir. Özellikle kendine özgü plan ve programlar sayesinde kısa sürede bireyin hayatında iyi sonuçlara neden olmaktadır.

Detaylar »
Avcılar RAM

Avcılar RAM

Avcılar Ram özel eğitime ve rehberlik hizmetine ihtiyaç duyan herkese hizmet vermektedir. Özellikle günümüzde özel eğitim için donanımlı bir yer bulmak isteyenler bu merkezle iletişim kurarak kaliteli hizmet alabilirler.

Detaylar »
Avcılar Rehabilitasyon Merkezi

Avcılar Rehabilitasyon Merkezi

Avcılar rehabilitasyon merkezi bireylerin rahat ortamlarda ruhsal problemleri başta olmak üzere zihinsel ve bedensel problemleriyle ilgilenir. Bireye gerekli olan fonksiyonları kazandırırken, bireyin normal hayatına devam etmesi için gereken her şeyi kazandırır.

Detaylar »
Avcılar özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi

Avcılar

Avcılar ilçesine bağlı Firüzköy mahallesinde Akademik Terapi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 2018 yılında kurulmuştur. Özellikle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri içinde en başarılı kurumların başında gelen kurumumuz toplum için her geçen gün daha da yararlı olmaktadır.

Detaylar »

Küçükçekmece Bölgesi Hizmetlerimiz

Küçükçekmece Duyu Bütünleme

Küçükçekmece Duyu Bütünleme

Küçükçekmece duyu bütünleme önemli terapilerin bir arada sunulduğu önemli bir hizmettir. Özellikle duyuların keşfedilmesi ve hangi duyularda eksik olduğu ile ilgili yapılan terapiler kişinin hayatında olumlu değişikliklere neden olmaktadır.

Detaylar »
Küçükçekmece Dil ve Konuşma Terapisi

Küçükçekmece Dil ve Konuşma Terapisi

Küçükçekmece dil ve konuşma terapisi ile iletişim konusunda kapsamlı değerlendirme ve analiz ile sorunların tespiti sağlanır. Bu süreçte uygulanacak olan eğitim ve terapiler önceden planlanarak bireyin sağlıklı bir iletişim hayatının olması sağlanır.

Detaylar »
Küçükçekmece İşitme Engelliler

Küçükçekmece İşitme Engelliler

Küçükçekmece işitme engelliler konusunda birçok yararlı çalışmalara imza atmıştır. Diğer bölgelerde de bu çalışmalar başarı ile sürdürülmüştür. Ayrıca işitme engelliler için hazırlanana eğitim ve terapilerle bireyin topluma kazandırılması amaçlanmıştır

Detaylar »
Küçükçekmece Otizm

Küçükçekmece Otizm

Küçükçekmece otizm hastalığına sahip bireyler için eğitim veren kurum ve merkezlere sahiptir. Özellikle yaşıtlarına göre gelişim açısından kayıplar yaşayan otizmli bireyler için birçok terapi ve uygulamalar bu kurumlarda yapılmaktadır.

Detaylar »
Küçükçekmece Özel Eğitim Merkezi

Küçükçekmece Özel Eğitim Merkezi

Küçükçekmece özel eğitim merkezi bünyesinde yer alan birçok personel ile hizmet vermektedir. Genel amaç gelişim basamaklarında eksiklik görülen bireylerin her türlü eğitimini üstelenmek ve gerekli olan uygulamaları bireyin hayatına yansıtmaktır.

Detaylar »
Küçükçekmece RAM

Küçükçekmece RAM

Küçükçekmece RAM ve diğer ilçelerde otizm, dikkat dağınıklığı, down sendromu, konuşma bozukluğu, hiperaktivite, serebral palsi bireylerine gerekli eğitimleri vermektedir.

Detaylar »
Küçükçekmece Rehabilitasyon Merkezi

Küçükçekmece Rehabilitasyon Merkezi

Küçükçekmece rehabilitasyon merkezi kişinin ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak kaybettiği fonksiyonların tekrar kazanılması için hizmet veren kurumlardır. Özellikle bireyin normal hayatını devam ettirebilmesi için gereken bilgi ve becerinin aktarılmasında çok önemli rol oynamaktadır.

Detaylar »
Küçükçekmece Disleksi Tedavisi ve Eğitimi

Küçükçekmece Disleksi Tedavisi ve Eğitimi

Küçükçekmece disleksi tedavisi ve eğitimi için öncelikle şunu bilmek gerekir. Disleksi okuma yazma konusunda çocuklarda görülen bir rahatsızlıktır. Okuma yazma güçlüğü olarak bilinen bu hastalık ilkokula başlayan çocuklarda 3 ila 4 ay içinde kendini gösterir. Öğretmen ne yaparsa yapsın öğrenmede olumlu bir gelişme görülmez.

Detaylar »
Küçükçekmece Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Küçükçekmece

Küçükçekmece ve Avcılar ilçesi başta olup, Esenyurt, Beylükdüzü ilçelerinde Akademik Terapi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak hizmet vermektedir.

Detaylar »