Ana sayfa » Küçükçekmece Bölgesi » Küçükçekmece
Küçükçekmece Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Küçükçekmece

Yazı İçeriği

Küçükçekmece ve Avcılar ilçesi başta olup, Esenyurt, Beylükdüzü ilçelerinde Akademik Terapi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak hizmet vermektedir.

Akademik Terapi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi zihinsel engelli bireylerden, dil ve konuşma bozukluğuna kadar birçok alanda tedavi uygulamaktadır. Ek olarak duyu bütünleme, özel eğitim, işitme engellilere yönelik desteleme hizmetleri de sunmaktadır.

Özel Eğitim Merkezi

MEB’e bağlı hizmet veren Küçükçekmece özel eğitim merkezi günümüzde birçok kişiye hizmet vermektedir. RAM raporu alan özel eğitimli bireyler bu merkezde tüm destek eğitimlerini alırlar. Ailelerine ücretsiz olarak rehberlik hizmeti de verilmektedir.

Rehabilitasyon Merkezi

Küçükçekmece Rehabilitasyon Merkezi: Özel eğitime ihtiyaç duyan kişilerin özel programlarla rehabilite edildikleri ve gerekli çalışmaların yapıldığı merkezlerdir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren bu kurumlar birey için hem kendini keşfe yeri hem de topluma adapte olma yeridir.

Bu merkezlerde eğitim alacak bireylerin ÇÖZGER raporuna ve RAM raporuna ihtiyaçları vardır. Bunlar sağlandıktan sonra birey için uygun olan destek eğitimi verilir.

Duyu Bütünleme

Küçükçekmece duyu bütünleme kişide var olan 8 duyuya ait eksikliklerin giderilmesini sağlayan bir tedavidir. Birey terapi sonrası yaşıtlarına uygun olarak hareket edip, sağlıklı bir yaşam sürdürür.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Küçükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi: RAM’larda özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için değerlendirme ve tanı işlemleri yapılır. Birey için gereken destekleme ve terapiler planlanarak uygulanmaya başlanır. Ayrıca ailelere de hiçbir ücret talep etmeden rehberlik hizmeti verilir.

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinden destek alabilmek için RAM raporu alınması şarttır. Rapora sahip bireyler ayda 160 saate kadar destekleyici eğitimler alabilirler.

Felç Fizik Tedavi Merkezi

Küçükçekmece felç ve fizik tedavi merkezi olarak tanımlanan bu yerlerde vücut iskelet sisteminde oluşan birçok hastalık için tedavi uygulanır. Amaç gelişmiş fizik tedavi ile ameliyata gerek kalmadan bireyi tedavi etmektir.

Günümüzde robotik aletlerle bireyin kısa sürede sağlığına kavuştuğu tedaviler uygulanır. Birey günlük yaşamına ağrısız olarak devam eder. Normal yaşam aktivitelerini sürdürürken herhangi bir olumsuz durumda tedavi olduğu doktor tarafından tavsiyelerle normal yaşamına devam etmesi sağlanır.

RAM

Küçükçekmece RAM Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren kuruluşlardır. Bünyesinde yer alan birimler sayesinde rehberlik başta olmak üzere, psikolojik danışmanlık ve özel eğitim hizmeti verir.

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri özel eğitimli bireylerin değerlendirilmesinde de aktif rol alır. Oluşturduğu kurul ile özel eğitime ihtiyaç duyan bireyleri değerlendirip, destekleme ve yetiştirme eğitimleri aldırır.

Küçükçekmece özel eğitimli bireylerin RAM raporu almasında da kurum olarak etkili olur. Bu kurumlarda yapılan değerlendirme ve analizlerle birey 2 yıla kadar rapor alabilir. Aile bu rapor sayesinde çocuğunu ücretsiz olarak tedavi ettirmiş olur. Bu süreçte aile dilerse çocuğu ilkokula göndermemek için erteleme başvurusunda bulunabilir. Raporu süresi ile doğru orantılı olan bu süreç birey için raporun yenilenmesi ile devam eder.

Otizm

Küçükçekmece Otizm: Yaygın gelişimsel bozukluk olarak ifade edilen otizm hastalığı günümüzde çoğu çocukta görülmektedir. Kesin tedavisi olmayan bu hastalığın tedavisinde amaç bireyin sosyalleşmesinin yanında kendi bakımını yapabilmesini sağlamaktadır.

Özel eğitim merkezinde bireyin ihtiyacına göre eğitimler hazırlanır ve gerektiği alanlarda gelişmesi sağlanır. Özellikle normal yaşamında sağlıklı şekilde yaşayabilmesi için birçok beceri bireye aktarılır. Ayrıca ailelere de ücretsiz olarak rehberlik hizmeti sunulur. Bu hizmet ile bireyin öğrendikleri ev ortamında da koruma altına altınmış olur ve sürekli hale gelir.

Disleksi Tedavisi ve Eğitimi

İlkokul çağındaki çocuklarda meydana gelen disleksi okuma yazma güçlüğü olarak tanımlanmıştır. Çocuğun yaşıtlarına oranla daha geç okuması daha geç yazması bu hastalığın sonucudur. Bu bireylerde yaşanana bu bozukluk genetik ve sonradan ortaya çıkabilmektir.

Küçükçekmece disleksi tedavisi ve eğitimi ile bu hastalık daha çok yenilmektedir. Genetik olan disleksi de birey zamanla bu hastalığı yenerken, sonradan yani travmatik olanında bireyin geçireceği yaşantılarla yenilir.

Disleksi olan bireylerin %24’ünde hiperaktivite bozukluğu olduğu da görülmüştür. Öğrenmeyi 2 kat daha zorlaştıran bu bozukluk tedavi edilmezse birey için daha olumsuz durumların oluşmasına neden olur.

Hiperaktivite gibi bir başka sorunda disgrafidir. Bu hastalık yazma bozukluğu olup, bireyin yazmada daha fazla zorlanmasını sağlar. Hastalık beraberinde okumayı anlamlandırmayı da geciktirme etkisi yapar. Disleksi tek başına halledilebilecek bir rahatsızlıkken farklı rahatsızlıkların varlığı tedaviyi daha da uzatır.

Dil ve Konuşma Terapisi

Küçükçekmece dil ve konuşma terapisi bireyin iletişim kurması, konuşması için gereken sorunların tedavi edilmesini sağlar. Birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan bu rahatsızlıkta birey kendini ifade etmekte büyük sıkıntı yaşar.

Dil ve konuşma terapisinde konuşma becerisini artırma ve dil üzerinde oluşan bozuklukları giderme çalışmaları yapılır. Özellikle ikiye ayrılan bu bozukluklar dizarti ve apraksi olarak tanımlanır. Bu rahatsızlıkların giderilmesin de bazen tıbbi cihazlar bazen de terapiler yeterli olmaktadır.

İşitme Engelliler

Küçükçekmece İşitme Engelliler: İnsan kulağı belli frekansa sahip sesleri bulunduğu ortamlarda algılamaya duyarlıdır. Bazı kişilerde duyulması gereken frekanstaki sesler duyulmaz ya da az duyulur. Bu olumsuz durum bireyde gerçekleştiğinde işitme kaybı ortaya çıkar. Bu bireylere yaşadığı bu durumdan ötürü işitme engelli denir.

Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde işitme engelliler için özel eğitim merkezleri bulunmaktadır. Akademik Terapi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak hizmet veren bu kurumlar işitme engelliler için birçok tedavi uygular.

İşitme engelliler için önce tanılama ve değerlendirme yapılır ve sonrasında adlığı raporlara ilişkin program hazırlanır. Eğitim ve tedavi süreci birlikte sürdürülerek bireyin tümden gelişimi sağlanmış olur.