Ana sayfa » Ergoterapi » Ergoterapi Ne Yapar
Ergoterapi Ne Yapar

Ergoterapi Ne Yapar

Yazı İçeriği

Ergoterapi ne yapar sorusuna temelde bireylerin günlük yaşam aktivitelerini, işlevselliğini ve bağımsızlığını artırmayı hedefleyen sağlık alanıdır cevabı verilebilir.

Ergoterapi ne yapar sorusuna daha kapsamlı bir cevap vermek gerekirse; ergoterapistler genellikle fiziksel, duygusal, zihinsel veya sosyal engellerle başa çıkmakta zorlanan bireylerle çalışarak, onlara destek ve rehberlik sağlarlar. Ayrıca duyu bütünleme olarak da duysal terapi sağlar.  

Yaşlı bireylerin bağımsızlıklarını sürdürebilmeleri ve yaşam kalitelerini artırmak için çalışır. Ergoterapistler, genellikle multidisipliner ekiplerin bir parçası olarak çalışırlar ve bireylerin yaşam kalitesini artırmayı, günlük yaşam aktivitelerini daha etkili bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlarlar.

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi ne yapar sorusu öncesinde mutlaka ergoterapinin ne olduğuna dair fikir sahibi olunması gereklidir. Ergoterapi, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini, işlevselliğini ve bağımsızlığını artırmayı hedefleyen bir sağlık mesleğidir. Ergoterapistler, genellikle fiziksel, duygusal, zihinsel veya sosyal engellerle başa çıkmakta zorlanan bireylerle çalışarak, onlara destek ve rehberlik sağlarlar. Bu meslek, bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlar ve genellikle kişiselleştirilmiş bir yaklaşım benimser.

Ergoterapi ne yapar; Ergoterapistler, bireylerin değerlendirmesini yaparlar ve bu değerlendirmeler temelinde özelleştirilmiş terapötik planlar oluştururlar. Bu planlar, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için kullanılan terapötik stratejileri içerir. Ergoterapi, genellikle rehabilitasyon süreçlerini içerir ve bireylerin fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlıklarını iyileştirmeyi hedefler.

Ergoterapistler, çeşitli alanlarda çalışabilirler. Örneğin;

 1. Fiziksel Rehabilitasyon: Fiziksel yaralanma veya engellerle başa çıkma konusunda destek sağlarlar.
 2. Mental Sağlık: Zihinsel sağlık sorunları yaşayan bireylere destek verirler.
 3. Çocuk Ergoterapisi: Çocuklarda gelişimsel gecikme veya özel ihtiyaçlarla başa çıkma konusunda ailelere rehberlik ederler. 
 4. İş Rehabilitasyonu: İşyerindeki engellerle başa çıkma, işle ilgili becerileri artırma ve çalışma ortamını iyileştirme konularında destek sağlarlar.  
 5. Yaşlı Bakımı: Yaşlı bireylerin bağımsızlıklarını sürdürebilmeleri ve yaşam kalitelerini artırmak için çalışırlar.

Bu noktada ergoterapi ne yapar sorusuna; ergoterapi, genellikle bireyin yaşam kalitesini artırarak topluma daha etkin bir şekilde katılmasını sağlamayı amaçlayan uzmanlık alanıdır cevabını verebiliriz.

Ergoterapist Nedir?

Ergoterapist, ergoterapi alanında uzmanlaşmış ve bireylere günlük yaşam aktivitelerini, işlevselliğini ve bağımsızlığını artırmada yardımcı olan bir sağlık profesyonelidir. Ergoterapistler, genellikle fiziksel, duygusal, zihinsel veya sosyal engellerle başa çıkmakta zorlanan bireylerle çalışarak, onlara destek ve rehberlik sağlarlar.

Ergoterapi ne yapar konusunda uzman olan Akademik Terapi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak İstanbul da Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerine ücretsiz servimiz ile hizmet vermekteyiz. Ayrıca ergoterapi hizmetini de özel skalalarla değerlendirip duysal girdilerine bakıyoruz.

Ergoterapi ne yapar sorusuna cevap verebilecek ergoterapistlerin temel görevleri şunlardır;

 1. Birey Değerlendirmesi: Bireylerin fiziksel, duygusal ve sosyal durumlarını değerlendirerek ihtiyaçlarını belirlerler.
 2. Bireyselleştirilmiş Terapötik Planlar: Değerlendirmeler temelinde, her birey için özelleştirilmiş terapötik planlar geliştirirler. Bu planlar, bireyin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak terapötik stratejileri içerir.
 3. Rehabilitasyon ve Tedavi: Fiziksel yaralanma, hastalık, zihinsel sağlık sorunları veya yaşlanma gibi durumlarla başa çıkmak amacıyla rehabilitasyon ve tedavi süreçlerini yürütürler. Bu süreçlerde egzersiz, terapötik aktiviteler ve yönlendirici müdahaleler kullanılır.
 4. Mental Sağlık Desteği: Zihinsel sağlık sorunları yaşayan bireylere destek sağlarlar ve duygusal iyilik hali üzerinde çalışırlar.
 5. Bağımsız Yaşam Becerileri Eğitimi: Günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde gerçekleştirmek için bireylere eğitim verirler. Bu, yemek yapma, giyinme, banyo alma gibi temel yaşam becerilerini içerir.
 6. İş Rehabilitasyonu: İş yerindeki engellerle başa çıkma, işle ilgili becerileri artırma ve çalışma ortamını iyileştirme konularında destek sağlarlar.

Ergoterapistler genellikle multidisipliner bir ekip içinde çalışır ve bireylerin yaşam kalitesini artırmayı, günlük yaşam aktivitelerini daha etkili bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlarlar.

Ergoterapi Ne İş Yapar?

Ergoterapi ne yapar; Ergoterapi, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini, işlevselliğini ve bağımsızlığını artırmayı hedefleyen bir sağlık mesleğidir. Ergoterapistler, genellikle fiziksel, duygusal, zihinsel veya sosyal engellerle başa çıkmakta zorlanan bireylerle çalışarak, onlara destek ve rehberlik sağlarlar. İşte ergoterapinin temel işlevleri:

 1. Birey Değerlendirmesi: Ergoterapistler, bireylerin fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal durumlarını değerlendirirler. Bu değerlendirme süreci, bireylerin ihtiyaçlarını ve güçlü yönlerini anlamalarına yardımcı olur.
 2. Bireyselleştirilmiş Terapötik Planlar: Değerlendirmeler temelinde, her birey için özelleştirilmiş terapötik planlar geliştirirler. Bu planlar, bireylerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak terapötik stratejileri içerir.
 3. Rehabilitasyon ve Tedavi: Fiziksel yaralanma, hastalık, zihinsel sağlık sorunları veya yaşlanma gibi durumlarla başa çıkmak amacıyla rehabilitasyon ve tedavi süreçlerini yürütürler. Bu süreçlerde egzersiz, terapötik aktiviteler ve yönlendirici müdahaleler kullanılır.
 4. Mental Sağlık Desteği: Zihinsel sağlık sorunları yaşayan bireylere destek sağlar ve duygusal iyilik hali üzerinde çalışır.
 5. Bağımsız Yaşam Becerileri Eğitimi: Günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde gerçekleştirmek için bireylere eğitim verir. Bu, yemek yapma, giyinme, banyo alma gibi temel yaşam becerilerini içerir.
 6. İş Rehabilitasyonu: İş yerindeki engellerle başa çıkma, işle ilgili becerileri artırma ve çalışma ortamını iyileştirme konularında destek sağlarlar.
 7. Çocuk Ergoterapisi: Çocuklarda gelişimsel gecikme, öğrenme zorluğu veya duygusal sorunlarla başa çıkma konusunda ailelere rehberlik ederler.
 • Yaşlı Bakımı: Yaşlı bireylerin bağımsızlıklarını sürdürebilmeleri ve yaşam kalitelerini artırmak için çalışırlar.

Ergoterapistler, ergoterapi ne yapar konusunu açıklamaya çalışırken genellikle multidisipliner bir ekip içinde çalışırlar ve bireylerin yaşam kalitesini artırmayı, günlük yaşam aktivitelerini daha etkili bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlarlar.

Ergoterapi Bölümü Ne Yapar?

Ergoterapi bölümü, ergoterapi alanında profesyonel olarak çalışmak isteyen bireylere lisans düzeyinde eğitim veren bir akademik programı ifade eder. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, ergoterapi mesleğiyle ilgili temel bilgileri ve becerileri kazanarak, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini, işlevselliğini ve bağımsızlığını artırmak için nasıl yardımcı olacaklarını öğrenirler.

Ergoterapi bölümü ve ergoterapi ne yapar konusunda ergoterapi bölümü öğrencileri şu alanlarda eğitim alır:

 1. Temel Sağlık Bilimleri: Anatomi, fizyoloji, nöroloji, psikoloji gibi temel sağlık bilimleri dersleri, öğrencilere insan vücudunun işleyişi ve sağlıkla ilgili temel prensipleri öğretir.
 2. Ergoterapi Temelleri: Ergoterapi mesleğinin temel prensipleri, tarihçesi, etik kurallar ve değerlendirme teknikleri gibi konularda dersler alırlar.
 3. Birey Değerlendirme ve Planlama: Bireylerin değerlendirilmesi, terapötik hedeflerin belirlenmesi ve özelleştirilmiş terapötik planların oluşturulması konularında eğitim alırlar.
 4. Rehabilitasyon ve Tedavi Yöntemleri: Fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal engellerle başa çıkmak için kullanılan terapötik teknikler, egzersizler ve aktivitelerle ilgili bilgiler edinirler.
 5. İletişim ve İnsan İlişkileri: Ergoterapistlerin bireylerle ve diğer sağlık profesyonelleriyle etkili iletişim kurma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan dersleri içerir.
 6. Staj ve Uygulama: Ergoterapi bölümü öğrencileri genellikle staj programlarına katılır ve gerçek hayatta profesyonel uygulama fırsatları bulurlar. Bu, öğrencilere saha deneyimi kazanma ve teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme imkanı sağlar.

Ergoterapi bölümünden mezun olanlar öncelikle ergoterapi ne yapar sorusuna hakim olan kişilerdir. Bu kişiler lisans derecesine sahip ergoterapist olarak çalışabilirler. Mezuniyet sonrasında, genellikle yerel düzenlemelere uygun olarak belgelendirme veya lisanslama süreçlerine tabi tutulurlar ve ardından ergoterapi uygulama alanlarında çalışmaya hak kazanırlar.

Ergoterapi Teknikeri Ne Yapar?

“Ergoterapi teknikeri” terimi genellikle belirli bir ülkedeki sağlık sistemine ve mesleki düzenlemelere bağlı olarak farklı anlamlar taşısa da ergoterapi ne yapar sorusunun tam anlamını bilen uzman kişilerdir. Genel olarak ergoterapi teknikerleri, ergoterapistlerin çalışmalarını destekleyen ve belirli görevleri yerine getiren sağlık profesyonelleridir. İşte ergoterapi teknikerlerinin olası görevleri:

 1. Bireylerin Hazırlanması: Ergoterapistin yönlendirmesi doğrultusunda bireyleri terapiye hazırlamak, randevuları düzenlemek ve kayıt tutmak gibi genel ofis yönetimi görevleri.
 2. Terapötik Aktivitelerde Yardımcı Olma: Ergoterapistin belirlediği terapötik aktivitelerde bireylere yardımcı olmak. Bu, egzersizlerin uygulanması, aktivitelerin düzenlenmesi veya malzeme hazırlığı yapmayı içerebilir.
 3. Terapi Ortamının Düzenlenmesi: Terapi odalarını hazırlamak, gerekli malzemeleri sağlamak ve terapi ortamını düzenli tutmak.
 4. Teknik Destek Sağlama: Ergoterapistin belirlediği teknik cihazları kullanma konusunda bireylere yardımcı olma.
 5. İletişim ve Takip: Bireylerle ve aileleriyle iletişim kurma, terapötik süreci takip etme ve ilgili belgeleri düzenleme.
 6. Rehberlik ve Eğitim: Bireylere ve ailelerine belirli egzersiz veya aktivitelerle ilgili rehberlik ve eğitim sağlama.

Ergoterapi teknikeri pozisyonları, ülkeden ülkeye ve sağlık sistemi düzenlemelerine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, ergoterapi teknikerinin spesifik görev ve sorumluluklarını belirlemek için ilgili ülkenin mesleki standartlarına başvurmak önemlidir.