Ana sayfa » Ergoterapi » Ergoterapi Rehberi
Ergoterapi Rehberi

Ergoterapi Rehberi

Yazı İçeriği

Ergoterapi, bireylerin günlük yaşamlarında iş, eğitim, sosyal etkileşim ve kişisel bakım gibi aktiviteleri daha bağımsız bir şekilde yapmalarına yardımcı olan bir sağlık ve rehabilitasyon disiplinidir.

Bu terapi, fiziksel veya zihinsel sağlık sorunları yaşayan kişilerin işlevselliklerini artırmak, yaşam kalitelerini iyileştirmek ve bağımsızlıklarını desteklemek için kullanılır. Ergoterapistler, bireylerin kişisel ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun terapötik programlar geliştirir ve uygularlar.

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi nedir? Ergoterapi (Occupational Therapy), bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları işlevsel zorlukları aşmalarına yardımcı olan bir sağlık ve rehabilitasyon disiplinidir. Ergoterapistler, fiziksel, duygusal, zihinsel veya sosyal engeller nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini sürdürmede zorlanan bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışırlar. Ergoterapi, bireylerin iş, eğitim, kendine bakım, ev işleri, toplumsal etkileşim ve boş zaman aktiviteleri gibi günlük yaşam aktivitelerinde daha bağımsız ve etkili olmalarına yardımcı olur.

Ergoterapistler, Aşağıdaki Alanlarda Çalışabilirler:

 • Sağlık Hizmetleri: Hastaneler, rehabilitasyon merkezi, klinikler ve evde sağlık hizmetleri gibi sağlık kuruluşlarında çalışarak hasta ve yaralı bireylere rehabilitasyon hizmetleri sunarlar.
 • Pediatrik Ergoterapi: Çocukların gelişimini desteklemek ve özellikle özel ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı olmak için pediatrik ergoterapistler bulunur.
 • Ruhsal Sağlık: Mental sağlık sorunları yaşayan bireylere, bu sorunlarla başa çıkmalarına ve yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olurlar.
 • Geriatrik Ergoterapi: Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve bağımsızlıklarını desteklemek için çalışırlar.
 • İş Rehabilitasyonu: İş kazaları sonucu sakatlanan veya engelli hale gelen bireylerin işlerine geri dönmelerini ve işlevsel olarak bağımsız olmalarını sağlarlar.
 • Engelli Bireyler: Fiziksel, duygusal veya bilişsel engellere sahip bireylerin bağımsızlığını artırmak ve toplum içinde daha aktif olmalarını teşvik etmek için çalışırlar.

Ergoterapistler, bireylere özel rehabilitasyon planları geliştirir, egzersizler, terapiler ve adaptasyon araçları kullanır ve günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmak için stratejiler önerirler. Bu sayede bireylerin yaşamlarını daha bağımsız ve tatmin edici bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olurlar.

Ergoterapi Ne İş Yapar?

Ergoterapi ne iş yapar önemli sorular arasında yer alır. Ergoterapistler, bireylerin günlük yaşamlarında işlevsel zorlukları aşmalarına yardımcı olan sağlık profesyonelleridir. Ergoterapistler, genellikle aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

 • Değerlendirme: İlk olarak, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini, işlevsel becerilerini ve engellerini değerlendirirler. Bu değerlendirme süreci, bireyin ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirlemek için kullanılır.
 • Bireysel Rehabilitasyon Planları: Değerlendirmeleri temel alarak, her birey için özelleştirilmiş rehabilitasyon planları geliştirirler. Bu planlar, bireyin işlevselliğini artırmaya yönelik hedefler içerir.
 • Terapötik Müdahale: Ergoterapistler, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini daha bağımsız bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için çeşitli terapötik müdahaleler kullanır. Bu müdahaleler fiziksel egzersizler, hareket terapileri, bilişsel yeniden eğitim, duyusal entegrasyon terapisi gibi yöntemleri içerebilir.
 • Yardımcı Araçlar ve Cihazlar: Gerektiğinde, ergoterapistler bireylere özel olarak tasarlanmış yardımcı araçlar ve cihazlar önerirler. Bu cihazlar, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmak için kullanılır.
 • Rehabilitasyon Sürecinin İzlenmesi: Ergoterapistler, bireylerin ilerlemesini düzenli olarak izlerler ve gerekirse rehabilitasyon planlarını güncellerler. Bireylerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için sürekli destek sağlarlar.
 • Danışmanlık ve Eğitim: Ayrıca, bireylerin aileleri ve bakıcılarına danışmanlık ve eğitim verirler. Bu şekilde, bireylerin rehabilitasyon sürecine daha etkili bir şekilde katkıda bulunmalarını sağlarlar.

Tüm bunlara ek olarak ergoterapi ne yapar sorusu kapsamında ergoterapistler, fiziksel, duygusal, zihinsel veya sosyal engellerle karşılaşan bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve günlük yaşam aktivitelerini daha bağımsız bir şekilde sürdürebilmelerini desteklemek için çalışırlar. Bu nedenle, çeşitli sağlık ve rehabilitasyon ortamlarında, pediatrik, geriatrik, ruhsal sağlık, iş rehabilitasyonu ve engelli bireyler gibi farklı alanlarda görev yapabilirler.

Ergoterapi Tedavisi

Ergoterapide kullanılan tedavi yöntemleri, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini daha bağımsız ve etkili bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli terapötik müdahaleleri içerir. Ergoterapistler, bireyin ihtiyaçlarına, beceri seviyelerine ve hedeflerine göre özelleştirilmiş tedavi planları oluştururlar. İşte ergoterapide sıkça kullanılan tedavi yöntemlerinden bazıları:

 • Fiziksel Rehabilitasyon: Bu yöntem, bireylerin fiziksel becerilerini artırmak ve vücut işlevlerini iyileştirmek için kullanılır. Fiziksel terapötik egzersizler, kas gücü ve hareket yeteneklerini artırmaya yardımcı olur.
 • Hareket Terapileri: Hareket terapileri, bireylerin hareket kabiliyetini geliştirmeye ve motor becerilerini artırmaya odaklanır. Yoga, pilates ve dans gibi yöntemler bu kategoriye dahil edilebilir.
 • Bilişsel Yeniden Eğitim: Bilişsel yeniden eğitim, bireylerin bilişsel işlevlerini (bellek, dikkat, problem çözme) geliştirmeye yardımcı olur. Özellikle nörolojik problemleri olan bireyler için önemlidir.
 • Duyusal Entegrasyon Terapisi: Duyusal entegrasyon terapisi, duyu organlarının (görme, işitme, dokunma) bireyin yaşam aktivitelerini etkilemeden düzgün bir şekilde çalışmasını sağlama amacı taşır. Bu, bireylerin çevresel uyaranları daha iyi işlemelerine yardımcı olur.
 • Kendine Bakım Becerileri Eğitimi: Bu yöntem, bireylerin temel günlük yaşam aktivitelerini (yemek yeme, banyo yapma, giyinme, tuvalet ihtiyacını giderme) bağımsız bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olur.
 • Adaptasyon Araçları ve Yardımcı Cihazlar: Ergoterapistler, bireylere işlevselliğini artırmak için özel olarak tasarlanmış cihazlar ve araçlar önerirler. Örneğin, özürlü bir kişiye tekerlekli sandalye veya protez önerilebilir.
 • Psikososyal Destek ve Danışmanlık: Ergoterapistler, bireylerin psikososyal ihtiyaçlarına yönelik destek sağlarlar. Bu, bireylerin motivasyonunu artırmaya, özsaygılarını güçlendirmeye ve stresle başa çıkmalarına yardımcı olur.
 • Çevresel Değişiklikler: Ev veya iş ortamında bazı değişiklikler yaparak, bireylerin yaşamlarını daha bağımsız bir şekilde sürdürmelerini sağlayabilirler. Örneğin, bir engelli kişi için evdeki engellerin kaldırılması veya iş yerinde ergonomik düzenlemeler yapılması.

Ergoterapistler, bireyin özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre uygun tedavi yöntemlerini seçerler ve rehabilitasyon sürecini yönlendirirler. Bu yöntemler, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini daha etkili bir şekilde sürdürebilmelerini ve yaşam kalitelerini artırabilmelerini amaçlar.

Ergoterapi Yöntemleri

 • Fiziksel Rehabilitasyon: Fiziksel terapötik egzersizler ve aktiviteler, bireylerin kas gücünü, esnekliği ve hareket yeteneklerini artırmak için kullanılır.
 • Hareket Terapileri: Yoga, pilates, dans gibi hareket odaklı terapiler, bireylerin beden farkındalığını artırmaya ve motor becerilerini geliştirmeye yöneliktir.
 • Bilişsel Yeniden Eğitim: Bilişsel işlevleri (bellek, dikkat, problem çözme) geliştirmeye yönelik terapilerdir, özellikle nörolojik problemleri olan bireyler için önemlidir.
 • Duyusal Entegrasyon Terapisi: Duyu organlarının düzgün çalışmasını sağlamak amacıyla çevresel uyaranların işlenmesini destekler.
 • Kendine Bakım Becerileri Eğitimi: Temel günlük yaşam aktivitelerini (yemek yeme, banyo yapma, giyinme) öğretme ve geliştirme amacı güder.
 • Adaptasyon Araçları ve Yardımcı Cihazlar: Bireylere işlevselliği artırmak için özel tasarlanmış cihazlar ve araçlar kullanmayı içerir.
 • Psikososyal Destek ve Danışmanlık: Bireylerin psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak ve stresle başa çıkmalarına yardımcı olmak için destek sunar.
 • Çevresel Değişiklikler: Ev veya iş ortamında değişiklikler yaparak, bireylerin bağımsızlıklarını artırmayı hedefler.

Bu yöntemler, ergoterapistlerin bireylerin özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun bir şekilde rehabilitasyon planları oluşturmalarına yardımcı olur. Her bir yöntem, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini daha bağımsız ve etkili bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacı taşır.

Pediatrik Ergoterapi

Pediatride ergoterapi, çocukların gelişimini desteklemek ve fiziksel, duygusal, bilişsel veya davranışsal zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla uygulanan ergoterapi türüdür. Pediatrik ergoterapistler, bebeklerden genç yetişkinlere kadar olan yaş gruplarındaki çocuklarla çalışırlar ve genellikle aşağıdaki alanlarda hizmet verirler:

 • Gelişimsel Gecikme: Ergoterapistler, gelişimsel gecikmeler yaşayan çocukların motor becerilerini, el-göz koordinasyonunu ve günlük yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurlar.
 • Otizm Spektrum Bozukluğu: Otizmli olan çocuklar için ergoterapi, sosyal becerileri, iletişimi ve bağımsızlık yeteneklerini artırmayı amaçlar.
 • Duyusal Entegrasyon Terapisi: Duyusal entegrasyon terapisi, çocukların duyusal uyaranları daha iyi işlemelerine yardımcı olur. Bu, çocukların özellikle duyu duyarlılığı veya duyusal uyaranlara tepki verme konularında sorun yaşadıklarında kullanılır.
 • El Becerileri Geliştirme: Ergoterapistler, çocukların el becerilerini (kesme, yazma, çizme, düğme ilikleme gibi) geliştirmeye odaklanır.
 • Günlük Yaşam Becerileri: Çocuklara temel günlük yaşam becerilerini (yemek yeme, giyinme, banyo yapma) öğretir ve bağımsızlıklarını artırmalarına yardımcı olur.
 • Engelliler İçin Yardımcı Cihazlar: Özel ihtiyaçları olan çocuklar için uygun yardımcı cihazları ve adaptasyonları önerirler.
 • Oyun Tabanlı Terapiler: Oyun tabanlı terapiler, çocukların öğrenme ve gelişme süreçlerini desteklerken keyifli bir ortam sağlar.

Pediatrik ergoterapistler, çocukların yaşlarına, ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun özelleştirilmiş terapi planları oluştururlar. Aynı zamanda ailelerle işbirliği yaparak çocukların rehabilitasyon sürecine destek olurlar. Pediatrik ergoterapi, çocukların daha bağımsız, özgüvenli ve başarılı bireyler olmalarını desteklemek için önemli bir rol oynar.

Ergoterapi Eğitimi

Ergoterapi eğitimi almak istiyorsanız, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • Lisans Derecesi: Ergoterapi eğitimine başlamadan önce lisans derecesine sahip olmanız gerekir. Ergoterapistler genellikle sağlık bilimleri, psikoloji, biyoloji veya ilgili bir alanda lisans derecesi alırlar.
 • Ön Başvuru ve Seçim Süreci: Ergoterapi programlarına başvurmadan önce, hedeflediğiniz okulların ve programların gereksinimlerini araştırın. Genellikle başvurular, akademik başarı, referans mektupları ve motivasyon mektubu gibi unsurlara dayalı olarak değerlendirilir. Bazı programlar ayrıca mülakat da yapabilir.
 • Ergoterapi Programına Kabul: Başvurunuz kabul edildiğinde, ergoterapi programına kaydolabilirsiniz. Ergoterapi eğitimi genellikle lisans düzeyinde sunulur ve 3 ila 4 yıl sürebilir.
 • Teorik Dersler: Ergoterapi programı boyunca, fizyoloji, anatomi, psikoloji, insan gelişimi ve terapötik müdahale gibi konularda teorik dersler alırsınız. Bu dersler, ergoterapi pratiği için temel bilgileri sağlar.
 • Klinik Uygulama: Ergoterapi eğitimi aynı zamanda klinik uygulamaları içerir. Öğrenciler, gerçek hastalarla çalışma fırsatı bulurlar ve öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya dökerler. Klinik rotasyonlar, çeşitli sağlık hizmeti alanlarında gerçekleşebilir ve öğrencilere pratik deneyim kazandırır.
 • Lisans Sınavları: Ergoterapi programını tamamladıktan sonra, birçok ülkede lisans sınavlarına girmeniz gerekebilir. Bu sınavlar, ergoterapi pratiğini sertifikalandırmaya yönelik olabilir.
 • Uzmanlık veya İleri Eğitim (Opsiyonel): Bazı ergoterapistler daha sonra belirli bir uzmanlık alanında ileri eğitim almayı tercih edebilirler. Bu, pediatrik ergoterapi, el terapisi, mental sağlık ergoterapisi gibi farklı alanlarda olabilir.
 • Lisans ve Sertifikasyon: Ergoterapi pratiği yürütmek için birçok ülkede lisans ve sertifikasyon gereklidir. Programı tamamladıktan sonra, ilgili ülkenin sağlık otoritelerinden gereken lisansları almanız ve sertifikasyon sınavlarını geçmeniz gerekebilir.

Ergoterapi eğitimi, her ülkenin sağlık sistemine ve düzenlemelerine bağlı olarak değişebilir, bu nedenle hedeflediğiniz bölgeye bağlı olarak gereksinimleri araştırmak önemlidir. Ayrıca, eğitim programlarına kabul edilmeden önce gereksinimleri ve başvuru sürecini dikkatlice incelemeniz önemlidir.

Ergoterapi Kimlere Uygulanır

Ergoterapi, geniş bir yelpazede fiziksel, duygusal, bilişsel veya davranışsal zorluklar yaşayan bireylere yardımcı olmak amacıyla uygulanan bir terapi türüdür. Ergoterapi çeşitli yaş grupları ve koşullar için uygulanabilir. İşte ergoterapi kimlere uygulanır sorusunun cevabı;

 • Pediatrik (Çocuklar): Ergoterapi, çocukların gelişimini desteklemek, özellikle de gelişimsel gecikme, otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (ADHD) gibi durumlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için pediatrik bir ayırmada kullanılır.
 • Geriatrik (Yaşlılar): Yaşlı bireyler, günlük yaşam aktivitelerini sürdürmelerine yardımcı olmak için ergoterapiye ihtiyaç duyabilirler. Düşme riskini azaltma, yaşlanma sürecine uyum sağlama ve yaşlılıkla ilgili sorunların üstesinden gelme amacı taşır.
 • Ruhsal Sağlık Sorunları: Ruhsal sağlık sorunları yaşayan bireyler, özellikle depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk ve şizofreni gibi durumlarla başa çıkmalarına yardımcı olması için ergoterapi alabilirler.
 • Nörolojik Bozukluklar: Nörolojik bozukluklar, felç, multipl skleroz (MS), ALS (amiyotrofik lateral skleroz) gibi durumları içerebilir. Ergoterapi, bu tür bozuklukların etkilerini en aza indirmek ve yaşam kalitesini artırmak için kullanılabilir.
 • İş Kazaları ve Yaralanmalar: İş kazaları veya travmatik yaralanmalar sonucu sakatlanan bireyler, ergoterapi ile işlerine geri dönmeye, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmeye ve bağımsızlıklarını yeniden kazanmaya çalışabilirler.
 • Kas İskelet Sorunları: Kas iskelet sistemi sorunları, osteoartrit, romatoid artrit, karpal tünel sendromu gibi durumları içerebilir. Ergoterapi bu tür ağrıları hafifletmek ve işlevselliği artırmak için kullanılabilir.
 • Engelli Bireyler: Doğuştan engelli olan veya sonradan engel kazanan bireyler, ergoterapi ile bağımsızlıklarını artırabilirler. Özel ihtiyaçlarına göre adapte edilmiş cihazlar ve stratejilerle günlük yaşam aktivitelerini daha etkili bir şekilde sürdürebilirler.

Ergoterapi, bireyin özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre özelleştirilir. Bu nedenle, uygulanacağı birey ve duruma bağlı olarak farklı terapötik müdahaleler ve stratejiler kullanılır. Ergoterapi, bireylerin yaşam kalitesini artırmak, bağımsızlıklarını desteklemek ve günlük yaşam aktivitelerini daha etkili bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için çok yönlü bir terapi türüdür.

Ergoterapi Seans Ücretleri

Ergoterapi seans ücretleri kişinin alacağı seans sayısı ve süresine göre değişkenlik sağlamaktadır. İstanbul Avcılar da bulunan Özel akademik terapi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimizde Rehberlik Araştırma Merkezi raporlu bireylere verdiğimiz ergoterapi hizmetinden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Evde Ergoterapi

Evinizde ergoterapi uygulamak istiyorsanız, aşağıda izleyebileceğiniz bazı temel adımları bulabilirsiniz. Ancak unutmayın ki ergoterapi, profesyonel bir ergoterapist tarafından yönlendirilmelidir ve özellikle ciddi sağlık sorunları veya rehabilitasyon ihtiyacı olan bireyler için uzman bir gözetim altında gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle, evde ergoterapi uygulamadan önce bir uzmana danışmanız önemlidir. İşte evde ergoterapi uygulaması için bazı genel yönergeler:

 • Profesyonel Danışma: İlk adım, bir ergoterapist ile iletişime geçmektir. Uzman bir ergoterapist, sizin veya aile üyelerinizin ihtiyaçlarını değerlendirebilir ve evde yapılacak ergoterapiyi yönlendirebilir. Sizde eğer Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinde ikamet ediyorsanız bize gelip ücretsiz değerlendirme alabilirsiniz.
 • Uygun Çevresel Değişiklikler: Evde ergoterapi uygulamaya başlamadan önce, evinizde gerekli çevresel değişiklikleri yapmayı düşünün. Bu, güvenlik önlemleri, engellerin kaldırılması veya düzenlemeleri içerebilir.
 • Eğitim ve Talimatlar: Ergoterapistiniz, size ve aile üyelerinize belirli egzersizleri veya aktiviteleri nasıl doğru bir şekilde yapacağınızı öğretecektir. Bu, belirli bir rehabilitasyon hedefine yönelik olacaktır.
 • İlgili Araç ve Cihazlar: Ergoterapistiniz, gerekirse evde kullanmanız için özel araçlar veya yardımcı cihazlar önerebilir. Bu, günlük yaşam aktivitelerinizi kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz şeyleri içerebilir.
 • Rutin Oluşturma: Ergoterapi aktivitelerini düzenli bir rutin haline getirin. Bu, aktivitelerinizi belirli bir zaman çizelgesine oturtmayı içerebilir. Rutin, tedavi sürecinin tutarlılığını sağlar.
 • İlerleme İzleme: Ergoterapi sırasında ilerlemenizi izlemek önemlidir. Ergoterapistiniz ile düzenli olarak iletişim kurun ve gelişiminizi değerlendirin. Belirli hedeflere ulaştıkça, terapi programınızı güncelleyebilirsiniz.
 • Motivasyon ve Destek: Kendinizi ve aile üyelerinizi motivasyon ve desteklemek, terapi sürecinde önemlidir. Ergoterapi, bazen zorlu olabilir, ancak düzenli olarak çalışmak ve hedeflerinize odaklanmak başarıya ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Unutmayın ki ergoterapi, profesyonel bir sağlık uzmanı tarafından yönlendirilmelidir ve bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmalıdır. Bu nedenle, bir ergoterapist ile çalışmak ve onun rehberliğini takip etmek en iyisi olacaktır. Evde ergoterapi, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini daha bağımsız bir şekilde sürdürebilmelerini ve yaşam kalitelerini artırabilmelerini amaçlar.

Odyoloji Mi Ergoterapi Mi?

Odyoloji ve ergoterapi iki farklı sağlık mesleği olup, farklı alanlarda çalışırlar. Ancak bazı durumlarda, özellikle çocuklarda veya bazı hastalık veya koşullarda, odyologlar (işitme uzmanları) ile ergoterapistler arasında iş birliği yapma ihtiyacı olabilir. İşte bu iki meslek arasında bazı bağlantı noktaları:

 • Pediatrik Bakım: Çocuklarda işitme sorunları veya işitme engelliler için odyologlar işitme değerlendirmeleri yapar ve işitme cihazları veya implantlar gibi işitme destekleri önerir. Ergoterapistler, bu çocukların gelişimini desteklemek ve günlük yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için pediatrik ergoterapi uygulayabilirler.
 • İşitme Kaynaklı Sorunlar: İşitme sorunlarına sahip bireyler, iletişim becerileri, özsaygı ve sosyal etkileşimde zorluklar yaşayabilirler. Ergoterapistler, bu tür zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olabilirler.
 • İş birliği: Özellikle çocuklarda veya yaşlı bireylerde işitme kaynaklı sorunlarla başa çıkarken, odyologlar ve ergoterapistler iş birliği yapabilirler. İşitme destekleri kullanımının yanı sıra, iletişim becerilerini, bilişsel işlevleri ve yaşam becerilerini geliştirmek için birlikte çalışabilirler.
 • Engelli Bireyler: İşitme engeli ve fiziksel engel gibi birden fazla engeli olan bireyler için odyologlar ve ergoterapistler, bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş rehabilitasyon planları oluşturabilirler.

Sonuç olarak, odyoloji ve ergoterapi farklı disiplinler olmasına rağmen, belirli durumlarda iş birliği yapabilirler. Özellikle işitme sorunları olan bireylerin daha iyi bir yaşam kalitesi elde etmeleri için birlikte çalışabilirler. Ancak her iki meslek de kendi uzmanlık alanlarına sahiptir ve bireyin ihtiyaçlarına göre uygun profesyoneli seçmek önemlidir.

İstanbul Ergoterapi Merkezi

Özel Akademik terapi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak İstanbul ve çevre ilçelere hizmet vermekteyiz. Özellikle Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde ikamet edenler bize ulaşabilir.

Ergoterapi Derneği

Türkiye’de ergoterapi ile ilgili birkaç önemli dernek ve meslek örgütü bulunmaktadır. Bu dernekler, Türkiye’deki ergoterapistlerin mesleki gelişimini destekler, mesleki standartları yükseltir ve ergoterapi hizmetlerini geliştirirler. İşte Türkiye’de ergoterapi ile ilişkili bazı dernekler:

 • Türkiye Ergoterapi Derneği (TEFDER): Türkiye’de ergoterapistlerin mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, mesleği tanıtmak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş olan TEFDER, ergoterapi alanında faaliyet gösteren bir dernektir. TEFDER, ergoterapistlerin eğitimlerine katkı sağlar, bilimsel etkinlikler düzenler ve ergoterapi alanında farkındalığı artırmayı hedefler.
 • Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SES): Bu sendika, Türkiye’deki sağlık ve sosyal hizmet çalışanları arasında yer alır ve ergoterapistler de bu kapsamda yer alabilirler. SES, çalışanların haklarını savunur ve mesleki gelişimlerine destek sağlar.
 • Çocuk Ergoterapisi Derneği (ÇEPTER): Çocuk ergoterapistlerine yönelik bir dernek olan ÇEPTER, çocukların gelişimini desteklemek ve çocuklara yönelik ergoterapi hizmetlerini geliştirmek amacıyla çalışır.

Bu dernekler ve sendikalar, Türkiye’deki ergoterapistlerin mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim fırsatları sunmak ve ergoterapi uygulamalarını geliştirmek için önemli bir rol oynamaktadır. Ergoterapi ile ilgili güncel bilgilere ve bu derneklerin çalışmalarına erişmek için ilgili derneklerin resmi web sitelerini ziyaret etmek veya iletişime geçmek faydalı olabilir.

Ergoterapi Bölümü

Ergoterapi Bölümü, sağlık ve rehabilitasyon alanında bir kariyer düşünenler için çekici bir seçenek olabilir. Ergoterapistler, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini iyileştirmek ve bağımsızlıklarını artırmak için çalışırlar. İşte ergoterapi bölümü, maaşları, dersleri ve ergoterapi okuyanlar hakkında bir yazı:

Ergoterapi Bölümü ve Dersleri

Ergoterapi bölümü, genellikle lisans düzeyinde sunulur ve öğrencilere ergoterapi pratiği için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar. Ergoterapi programları, aşağıdakilere benzer konuları içerebilir:

 • Anatomi ve Fizyoloji: Vücut yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgiler.
 • Psikoloji ve Sosyal Bilimler: İnsan davranışı, psikolojik faktörler ve sosyal etkiler hakkında anlayış kazandırma.
 • Ergoterapi İlkeleri: Ergoterapinin temel ilkeleri, tarihi ve uygulama alanları.
 • Rehabilitasyon: Fiziksel, zihinsel ve duygusal rehabilitasyon yöntemleri.
 • Klinik Uygulamalar: Gerçek hastalarda ergoterapi uygulamaları.
 • Özel Popülasyonlar İçin Ergoterapi: Çocuklar, yaşlılar veya özürlü bireyler için özel uygulamalar.
 • Mesleki Etik ve Yasal Konular: Ergoterapistlerin etik kuralları ve yasal sorumlulukları.

Ergoterapi Maaşları

Ergoterapistlerin maaşı, çalıştıkları yer, deneyimleri ve eğitim seviyelerine bağlı olarak değişebilir. Ülke, şehir ve kurum gibi faktörler de maaşı etkiler. Türkiye’de ergoterapistlerin ortalama maaşı, deneyimleri ve uzmanlık alanlarına bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte genellikle diğer sağlık profesyonellerine göre rekabetçi bir seviyededir.

Ergoterapi Okuyanlar

Ergoterapi okuyanlar, bireylerin yaşamlarını iyileştirmek ve onlara bağımsızlık kazandırmak için önemli bir rol üstlenirler. Bu meslek, bireylerin fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlıklarını olumlu yönde etkileyebilir. Ergoterapistler, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, okullarda, özel kliniklerde ve kamu sağlığı kuruluşlarında çalışabilirler.

Sonuç olarak, ergoterapi bölümü, sağlık ve rehabilitasyon alanında kariyer yapmayı düşünenler için cazip bir seçenek olabilir. Ergoterapi, bireylerin yaşam kalitesini artırma amacı taşırken, ergoterapistler de kapsamlı bir eğitim alarak bu amaçlarına hizmet edebilirler. Bu meslek, insanların daha bağımsız ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olma fırsatı sunar.