Ana sayfa » İşitme Engelli » Misofonya
Misofonya

Misofonya

Yazı İçeriği

Misofonya nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır ve nasıl geçer? Merak edilen tüm cevaplar yazımızın devamında.

Misofonya hastalığı, bir çeşit işitsel algı bozukluğu olarak bilinen bir hastalıktır. Son zamanlarda görülme sıklığı artan bu hastalı, özellikle kulak hassasiyet oranı yüksek olan kişilerde daha fazla saptandığı görülmektedir. Dünya çapında 100 kişilik bir gruptan 20 kişide görülmesi muhtemel bir durumdur.

Son dönemlerde sık sık görülmeye başlanan Misofonya hastalığı, genellikle tek olarak görünse de bazı durumlarda obsesif kompulsif bozukluklarla ya da depresyon belirtileri ile birlikte görülmektedir. Özellikle 9 ila 13 yaş aralığında bu hastalık ile karşı karşıya gelen bireyler üzerinde yapılan araştırmalar aynı zamanda bu bireylerin genelde az konuşan kişiler olduğu görülmüştür.

Misofonya Nedir?

Misofonya hastalığı, bireylerden sese karşı gösterilen tepkiler ile meydana gelen çok eski hastalıklardan birisidir. Bu hastalığa sahip olan kişiler; hapşırık, koklama, nefes, yemek sesi, diş fırçalama sesi, tırnak kesme sesi, sakız çiğneme sesi, esneme sesi, televizyon sesi, horultu ve gülme sesi gibi seslere aşırı öfkeli tepkiler vermektedir.

Bu kişiler aynı zamanda aşırı kaygılı olmakla birlikte bu seslerin olduğu ortamlardan sürekli kaçma eğilimindedirler. Nedenleri konusunda hala araştırmalar devam etse de Misofonya hastalığı, psikolojik ve nörolojik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. İşitme engelliler ile kıyaslandığında bu kişilerin tam tersi seslere olan hassasiyeti olması gereken düzeyin çok üstündedir.

En ufak seslerden bile ciddi oranda rahatsız olan ve bu rahatsızlıklarını büyük bir öfkeyle dile getiren Misofonya hastaları, bu nedenle de sosyal hayattan uzak ve yalnız yaşamayı tercih ederler. Bu hastalık halk arasında “duyma bozukluğu” olarak adlandırılıyor olsa da aslında bu hastalığa sahip olan kişiler; yüksek seslerin yanı sıra hafif seslere karşı da aşırı duyarlılık gösterirler.

Misofonya Hastalığı

Misofonya hastalığı, seslere karşı duyarlılığın yüksek düzeyde olduğu bir hastalıktır. Yüksek desibelde olan seslerin yanı sıra aynı zamanda düşük sesler de bu hastalar için son derece rahatsızlık verici seslerdir. Bu nedenle de misofonya hastasıyım diyen kişiler asosyal ve yalnız kişiler olmayı tercih etmektedir.

Henüz tıp alanında bu hastalığın nedenleri ve tedavi yöntemleri bulunmamış olsa da uzmanlar bu hastalığın temelinde psikolojik ve nörolojik bozuklukların olduğu görüşündedir.

Misofonya Belirtileri

Misofonya hastalarından görülen belirtilerin başında; düdük, nefes, diş fırçalama, yemek yeme ve benzeri gibi seslere karşı görülen aşırı rahatsızlık ve tepkilerdir. Öyle ki; hastalarda bu sesler adeta sosyal bir fobi haline gelmektedir. Bu sesleri duyan kişiler bir anda aşırı tepkiler verebilir hatta saldırganlaşıp şiddete başvuracak kadar kontrollerini kaybedebilirler.

Bu hastalığın diğer belirtileri ise şöyledir;

– Patlamış mısır, cips ve çekirdek gibi yiyeceklerin çıkarttığı seslerden çok fazla rahatsız olurlar.

– Sabahları çalan alarm sesi aşırı öfkelenmelerine neden olurken o öfke tüm gün tedirginlik hissi yaşarlar.

– Gündüzleri yüksek ya da alçak fark etmezse tüm seslerden rahatsız olan misofonya hastaları, gecenin sessizliğinde ise son derece huzurlu olurlar.

– Bebek ağlamaları gibi doğal seslere dahi aşırı öfke tepkileri gösterirler.

– Okul, iş yeri ve benzeri gibi tüm ortamlarda bir nesneye ya da yere düzenli ve ritmik bir şekilde vurulmasından son derece rahatsız olurlar.

– Misofonya hastaları tüm bu seslerden rahatsız oldukları için bu sesleri duymaktan korktukları için kendilerini sosyal hayattan olabildiğince soyutlarlar.

Bu belirtiler genellikle sağlıklı olan bireylerde de görülebilecek hastalıklar olsa da misofonya hastalarının çevredeki seslere aşırı ve şiddete meyilli tepkiler göstermeleri bu hastalığın şüphesin uyandıran temel belirtiler olmaktadır.

Misofonya Testi

Stresli, kaygılı ve endişeli bireylerde görülme sıklığı daha fazla olan misofonya hastalığı nedenleri hakkında kesin ve net bilgiler olmasa da bu hastalığın tanısı için işitme uzmanları tarafından kullanılan test belirteçleri bulunmaktadır.

Odyolog yani işitme uzmanları başta olmak üzere, klinik psikologlar ve uzman psikiyatrlar misofonya şüphesi olan kişilere bazı sesleri dinleterek test uygulamaktadır. Test sırasında kişilere dinletilen sesler ile kişilerin verdiği tepkiler göz önünde bulundurularak tanı koyma süreci daha kolaylaşmaktadır.  Yapılan test sırasında;

– Bireyde kulak çınlaması olup olmadığına,

– Bireyin verdiği cevapların aşırı ve anormal olduğunu farkında olup olmadığına,

– Bireyin duyduğu sesler karşısında öfke, anksiyete, panik ve saldırgan davranışa neden olup olmadığına,

– Sesler karşısında kaçma davranışı gösterip göstermediğine,

– Davranışlarının iş, aile ve sosyal hayatını etkileyip etkilemediğine bakılmaktadır.

Tüm bu belirteçler sonucunda eğer bireyde kulak çınlaması yoksa, cevaplarının aşırı ve anormal olduğunu farkındaysa, sesler kişide saldırgan tutum ve davranışlara neden oluyorsa, sesleri duyduğunda kaçma eğilimi gösteriyorsa ve tüm bu davranışlar hem iş hem aile hem de sosyal hayatını etkiliyorsa bireye misofonya hastalığı teşhisi konulmaktadır.

Misofonya testi; Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece gibi bölgelerdeki sağlık kuruluşlarında yapılabilmektedir.

Misofonya Nasıl Geçer?

Misofonya hastalığını tedavi edecek bir tedavi yöntemi ya da ilaç yoktur. Ancak bu noktada bireyde depresyon ve anksiyete durumları da artış göstermiş ise bu belirtiler doğrultusunda uzmanlar birtakım antidepresanlar ile çözüm yolları arayabilirler. Bu sayede hastalığın semptomları azaltılabilir ya da kontrol altına alınabilir.

Misofonya Tedavisi

Misofonya hastalığı tedavisi, tıp alanında henüz tedavi yöntemi bulunamayan hastalıklardan birisidir. Nörolojik ve psikolojik bir bozukluk olduğu yönünde tezler öne süren uzmanlar; bu hastalığın bir tedavisi olmamakla birlikte aynı zamanda semptomların azaltılmasının mümkün olduğunu ifade etmektedir.

Misofonya tanısı konulan bireylerde aynı zamanda depresyon ve anksiyete gibi belirtiler de kendisini gösteriyor ise bu gibi durumlarda antidepresan tedavisi başlanabilmektedir. Böylece hastalığın belirtilerinin şiddeti minimum seviyeye indirilmesi amaçlanır.

Merak Edilen Soruları ve Cevapları

İşitsel algı bozukluğu olarak bilinen bu hastalık hakkında merak edilen daha birçok soru vardır. İşte söz konusu hakkında merak edilen sorular ve cevapları!

Misofonya İçin Hangi Doktora Gidilir?

Her 100 kişiden 20 kişide görülme oranına sahip olan misofonya hastalığı şüphesi olduğunda en detaylı muayene ve tedavi süreci için mutlaka bir psikiyatri uzmanına gidilmelidir.

Misofonya Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Bu hastalığın bir tedavi yöntemi yoktur. Eğer kişide hastalığa bir de depresyon ve anksiyete eşlik ediyorsa bu durumda antidepresan tedavisine başlanmaktadır.

Misofonya Tedavisi Nedir?

Bu hastalığın tedavisi yoktur. Ancak belirtilerin minimum düzeye indirilmesi için bu süreçte uzman psikiyatristler tarafından antidepresan tedavisine başlanabilir.

Misofonya Neden Olur?

Henüz nedenleri konusunda bilimsel bilgiler bulunmayan bu hastalığın genel olarak nörolojik ve psikolojik bir sağlık sorunu olduğu üzerinde durulmaktadır.