Ana sayfa » Rehabilitasyon » Rehabilitasyon Nedir?
Rehabilitasyon Nedir?

Rehabilitasyon Nedir?

Yazı İçeriği

Rehabilitasyon nedir konusu sıkça merak ediliyor. Rehabilitasyon; kas, sinir ve iskelet sistemi hastalıklarına yoğunlaşan bir anabilim dalıdır.

Rehabilitasyon, fiziksel ve bilişsel alanda hastalık ve travmalara bağlı olarak gelişen hastalıkların tedavisi üzerine yoğunlaşan bir alandır. Hastalık ve travmalara bağlı olarak gelişen nörolojik ya da fiziksel kısıtlılıklar rehabilitasyon sayesinde ortadan kaldırılabilir ya da bu kısıtlılıkların etkini optimum seviyeye indirilebilir.

Rehabilitasyon Ne Demek?

Rehabilitasyon ne demek: Rehabilitasyon nedir tanım yapmak gerekirse; öncelikle Latince bir kelime olduğunu söylemek mümkündür. Kalıcı sakatlık ve deformasyon sorunlarını ortadan kaldırmayı, bireye kendi ihtiyaçlarını kendi kendine karşılamayı öğretmeyi amaçlayan kısaca bir tedavi yöntemi olarak tanımlanabilir.

Doğumdan gelen yetersizliklere ek olarak sonradan travma, hastalık ve kaza gibi durumlar sonucunda da meydana gelen yetersizliklere yönelik tedavi süreçleri planlayan alandır.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Nedir?

Genel olarak kas ve iskelet sistemi hastalıkları üzerine tedavi yöntemleri uygulayan fiziksel tıp ve rehabilitasyon; hastalıkların tanısını koyan ve konsarvatif tedavi yöntemlerini konu alan uzmanlık dalıdır.

Kas-iskelet sistemi hastalıkları, nörolojik rahatsızlıklar, kanser sonucu meydana gelen kısıtlılık halleri, akut ve kronik sorunlar ve kronik ağrı problemleri gibi tüm hastalıkların çocuk ve yetişkin ayırt etmeksizin hastalarda tanı ve tedavi sürecini üstlenen daldır.

Rehabilitasyon Merkezi Nedir?

Rehabilitasyon merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon sağlık hizmetlerinin sunulduğu merkezlerdir. Alanında uzman ve deneyimli kadro ile hizmet veren rehabilitasyon merkezleri; fiziksel sakatlıkların yanı sıra duyusal, bilişsel ve nörolojik hastalıklar konusunda da hem yetişkin hem de çocuk hastalara önleyici hizmetlerin yanı sıra aynı zamanda teşhis ve tedavi hizmetleri sunar.

Türkiye’nin dört bir yanında bulabileceğiniz rehabilitasyon merkezleri İstanbul’un Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Esenyurt gibi ilçelerinde de oldukça fazladır.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Neye Bakar?

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümü; nörolojik hastalıklara, kronik ağrı şikayetlerine, kas ve iskelet sisteminde hastalıklara ya da travmalara bağlı olarak gelişen şikayetlere, kanser ve benzeri gibi hastalıklar sonrasında meydana gelen hareket kısıtlılığı gibi engel şikayetlerine bakar.

Muayene, teşhis ve tedavi süreçlerinin her birisi eğitim almış uzman kişiler tarafından sunulan hizmetlerdir. Her hastaya detaylı muayene sonrasında şikayetleri baz alınarak özel tedavi programları hazırlanır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ne İş Yapar?

Fizyoterapi ve rehabilitasyon mezunu olan uzmanlar; kas ve iskelet sisteminde doğuştan gelen ya da sonrasından kazalara, yaşlanmaya, travmalara ve yaralanmalara bağlı olarak gelişen fiziksel güçsüzlükle birlikte kendisini gösteren hareket kısıtlılığını tedavi etmeye odaklanır.

Her hastaya fiziki durumuna ve sağlık durumuna göre özel olarak hazırlanan tedavi programları ile hastaların eski, sağlıklı günlerine dönmesi ve yaşam kalitesinin artması amaçlanır.

Sosyal Rehabilitasyon Nedir?

Sosyal rehabilitasyon, genel olarak aslında tüm rehabilitasyon alanları ile ilintili bir alandır. Şöyle ki; sosyal rehabilitasyon, hastalarda farklı nedenlerden dolayı meydana gelmiş kalıcı sakatlık durumlarını ortadan kaldırmayı amaçlarken aynı zamanda da bireyin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, ailesine ve topluma karşı faydalı ve uyumlu bir birey haline gelmesi hedeflenir.

Tüm bu hedefler doğrultusunda sosyal rehabilitasyon, bireylerin kısıtlılık ve engel durumlarını ortadan kaldırırken aynı zamanda bireyin sosyal hayatını da iyileştirmeyi amaçlayan tedavi sürecini planlar.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Ne İş Yapar?

Engelli bakımı ve rehabilitasyon, bir öğretim programıdır. Bu bölümde eğitim alan ve bölümü başarı ile tamamlayan mezunlar; devlet ve özel bünyesinde bulunan huzurevi, hastane, fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri, bakımevleri, kreşler ya da ev ortamı gibi birçok alanda engelli olan ve kendi ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamayan bireylerin bakım hizmetlerini gerçekleştirerek hayatlarını kolaylaştırır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Nedir?

Fizyoterapi ve rehabilitasyon; sinir, kas ve iskelet sisteminde meydana gelen ve bireyin fiziksel hareketliliğini sınırlandıran hastalıkların tanı ve tedavi sürecini yürüten tıp alanıdır. Aynı zamanda kalp-damar hastalıkları üzerinde de tedavi yöntemleri uygulamaktadır.

Her hastanın sağlık sorunu doğrultusunda özel olarak tedavi yöntem ve teknikleri uygulanır. Böylece hastanın hareket kısıtlılığı ve fonksiyonel bozuklukları en aza indirgenir ya da tamamen ortadan kaldırılabilir.

Tıbbi Rehabilitasyon Nedir?

Tıbbi rehabilitasyon, öncelikle hastaların var olan ağrı ve fonksiyonel kısıtlılık şikayetleri üzerine yoğunlaşan bir alandır. Bu doğrultuda eklem hareketlerinde ya da kas gücünde görülen azalma, yürüyüş bozukluğu, dengede bozukluk gibi şikayetler karşısında tıbbi rehabilitasyon; bu sorunları ortadan kaldırmak ya da hastanın hareket alanını olabildiğince genişletmek amacı ile tedavi yöntemleri uygular.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Neye Bakar?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünün öncelikli ilgi alanı fiziki olarak meydana gelen deformasyonlar ve hareketi engelleyen sağlık sorunlarıdır. Bu doğrultuda bel, sırt, kol, diz, dirsek, ayak, bilek ve benzeri gibi vücudun kas ve iskelet sisteminde meydana gelen ağrılar fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünün ilgi alanına girer.

Kas ve iskelet sistemi ağrılarının yanı sıra travma ya da hastalık sonrasında oluşan bağ doku hasarı ile meydana gelen akut ağrılar da fizik tedavi rehabilitasyon tedavi yöntemleri ile tedavi edilir.

Mesleki Rehabilitasyon Nedir?

Mesleki rehabilitasyon; diğer rehabilitasyon uzmanlık alanlarından daha farklı bir alandır. Bu alanda bireyin tıbbi hastalıkları ya da kas-iskelet sistemi hastalıklarına değil doğrudan bireyin mevcut durum bilgileri ışığında bireye en uygun mesleğin tanımlanması ve bu mesleğin uygulanabilirliği için gerekli uzman desteğinin sağlanması amaçlanır.

Pulmoner Rehabilitasyon Nedir?

Kronik solunum hastalıkları sorunu olan ya da ciddi düzeyde solunum sıkıntısı çeken hastalar için pulmoner rehabilitasyon son derece önemlidir. Tıpta “Solunum rehabilitasyon” olarak da tanımlanan pulmoner rehabilitasyon, uzun süreli solunum sıkıntısı yaşayan hastalara uygulanan ilaç tedavisi ile birlikte uygulanan terapi tedavi yöntemlerini kapsar.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Nedir?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü; kas-iskelet sistemi, kalp-damar sistemi ve sinir sisteminde hastalık ve kaza gibi durumlar sonucunda meydana gelen hem fiziksel hem de fonksiyonel bozuklukların teşhis ve tedavi sürecini yürütür.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında fiziksel tedavi yöntemleri kullanıldığı için tedavi yöntemleri sonrasında tedavi bölgesinde deformasyon, lezyon ya da yara gibi oluşumlar görülmez.

Rehabilitasyon Hizmetleri Nedir?

Yetişkin ve çocuk ayrımı yapmadan her yaş aralığında hastaların tedavisini üstlenen rehabilitasyon alanında; fiziksel güç kaybı, hareket kaybı, kronik ağrı, nörolojik, ortopedik, kardiyopulmoner, romatizmal hastalıkların sonucunda hastanın yaşam kalitesinin düşmesi nedeni ile tedavi edici ve destekleyici hizmetler sunar.

Hastanın sağlık sorunları doğrultusunda hastaya özel tedavi süreci planlayan rehabilitasyon hizmetlerinde hastanın yaşam kalitesinin artması öncelikli hedeftir.

Nörolojik Rehabilitasyon Nedir?

Nörolojik rehabilitasyon, sinir sisteminde meydana gelen hasar neticesinde oluşan hastalıkları kapsayan rehabilitasyon alanıdır. Yatağa bağımlı olan bir hastanın yürüyeceği zamana kadar tüm nörolojik rehabilitasyon sürecinin her aşaması alanında uzman fizyoterapistler tarafından düzenlenir.

Denge ve duyu bozukluğu, hareket kısıtlılığı ve felç gibi nörolojik hastalıkların tedavileri egzersiz, medikal ve botoks enjeksiyonu gibi yöntemler ile gerçekleştirilir. Eğer hastada kalıcı hasara neden olabilecek kas-iskelet hastalıkları var ise bu hastalar için çok yönlü tedavi programları oluşturulabilir.

Psikososyal Rehabilitasyon Nedir?

Psikososyal rehabilitasyon, psikolojik rahatsızlıkları olan hastalar için oluşturulmuş bir rehabilitasyon alanıdır. Bir takım psikiyatrik sorunları olan bireylerin, bir takım özel tedavi yöntemleri ile psikolojik sorunlarını çözüme kavuşturması ve aynı zamanda da sosyal çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilmesi amaçlanarak tedavi yöntemleri planlanır.

Kardiyak Rehabilitasyon Nedir?

Kalp ve damar hastalığı olan hastaların hayat kalitesini arttırmak ve hastaların gündelik hayatlarını kolay bir şekilde idame ettirebilmesini sağlamak için tedavi yöntemleri sunan kardiyak rehabilitasyon; oksijen seviyesi ölçümü, tansiyon ölçümü, EKG ve benzeri gibi teknikleri kullanmaktadır.

Kalp hastalıkları, aynı zamanda bireylerin fiziksel kısıtlılık ve fonksiyon kaybı yaşamasına neden olabilir. Kardiyak rehabilitasyon, bu kısıtlılık ve kayıp neticesinde hastanın sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edebilmesi ve ölüm riskini minimuma indirmek için tedavi programlar oluşturur. Bu programlar dahilinde hastalara danışmanlık, egzersiz, bilgilendirme, sosyal destek ve eğitim gibi hizmetler sunulur.

Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Nedir?

Kalp-damar hastalıkları, sinir sistemi ve kas-iskelet sistemi hastalıkları sonucunda bireylerde hareket zorluğu ve fonksiyon kaybı gibi nedenlere sebep olabilir. Fiziksel tıp rehabilitasyon ise; kas-iskelet sistemi hastalıklarının yanı sıra aynı zamanda kronik ağrı, kanser sonrası engellilik durumları, akut ve kronik sağlık problemlerine dair bütüncül tedavi programları uygulanan tıp alanıdır.

Pediatrik Rehabilitasyon Nedir?

Çocuk sağlığı üzerine yoğunlaşan bir tıp alanı olan pediatrik rehabilitasyon; çocuklarda doğuştan gelen ya da doğum sonrasında meydana gelen sağlık sorunlarının iyileştirilmesi için uygulanan fizyoterapi tedavi yöntemleridir.

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Nedir?

Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, yaşlı ve bakıma muhtaç olan bireylerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri düzeyde rehabilite edildiği ve yatağa bağımlı olan, hastalığının tedavisi olmayan yaşlı bireylere özel bakım hizmetlerinin yatılı olarak alanında uzman kişiler tarafından sunulduğu alandır.

Fiziksel Rehabilitasyon Nedir?

Kas ve iskelet sisteminde yani fiziksel sağlıkta hastalıklara veya travmalara bağlı meydana gelen sakatlık ve engellilik durumlarını tedavi eden, bu durumların olumsuz sonuçlarını minimuma indirerek bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan tıp alanıdır. Bu bütüncül tedavi yöntemleri sayesinde hastanın hareket kısıtlılığının giderilmesi amaçlanır.

Geriatrik Rehabilitasyon Nedir?

Yaşlı bireylerin sağlıklı yaşamalarına yönelik tedavi yöntemleri sunan geriatrik rehabilitasyon; yaşlanmaya bağlı olarak fiziki ve fonksiyonel kayıpların engellenmesini, yaşlanmaya bağlı güç kaybının geciktirilmesini amaçlayan sağlık hizmetleri bütünüdür.

Ortopedik Rehabilitasyon Nedir?

Ortopedik rehabilitasyon, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanın özel bir alt dalıdır. Kas ve iskelet sisteminde çeşitli nedenlerle meydana gelen hastalıkların tedavisini sağlayan ortopedik rehabilitasyon; özellikle bireylerin fiziki olarak güç ve hareket kaybı yaşamasını önlemek için bütüncül tedavi yöntemleri uygular.

Psikolojik Rehabilitasyon Nedir?

Fiziki hastalıkların ve güç kaybının tam tersine tamamen ruh ve sinir hastalıklarına yönelik tedavi yöntemleri uygulayan psikolojik rehabilitasyon; psikiyatrik hastalığı olan kişilerin iyileşmesine ve hem ailesine hem de topluma karşı bu bireylerin faydalı olmasına yönelik rehabilitasyon hizmetleri sunan bir alandır.

Robotik Rehabilitasyon Nedir?

Robotik rehabilitasyon; tüm tedavi süreçlerde mekanik ve robotik cihazlar kullandığından bu ismi almıştır. Sensör ve geri bildirim gibi sistemlere sahip olan bu mekanik cihazlar sayesinde rehabilitasyon tedavi yöntemlerinin başarı oranını büyük oranda arttırdığı görülmektedir.

Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Nedir?

 Hasta, özel bakıma ihtiyacı olan ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı bireyler için yatılı olarak hizmet veren rehabilitasyon merkezidir. Yaşlı ve yaşlanmaya bağlı meydana gelen olumsuzlukların en aza indirgenerek bireylerin huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamlarını devam ettirmeleri amacıyla yatılı rehabilitasyon hizmetleri aldıkları sosyal hizmet alanıdır.

Rehabilitasyon Araştırma Merkezi Nedir?

RAM olarak da bilinen rehabilitasyon ve araştırma merkezi, okullardaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü ile sürekli iletişim halindedir. Bu hizmetlerin etkin bir ilerletilebilmesi ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik tanı ve yönlendirme hizmetlerini sunan kuruluşlardır.

İşitsel Rehabilitasyon Nedir?

Odyolojik ya da işitme rehabilitasyonu olarak da isimlendirilen, aynı zamanda rehabilitatif rehabilitasyon olarak da bilinen işitsel rehabilitasyon; işitme kaybı yaşayan ve bu kayıp nedeni ile işitme cihazı ya da koklear implant kullanmak durumunda olan yetişkin ve çocuk bireylerin duyduklarını anlayabilmeleri ve konuşabilmeleri için yapılan çalışmalardır.

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Nedir?

Kalp-damar hastalıklarının yanı sıra aynı zamanda akciğer hastalıklarını da kapsayan kardiyopulmoner rehabilitasyon; bu hastalıklara yönelik ilaç tedavisine ek olarak uygulanan fizik tedavi programlarını planlamaktadır.

Rehabilitasyon Nedir Sorusu ile İlgili Merak Edilen Diğer Sorular ve Cevapları

Günümüzde ilaç tedavisine ek olarak birçok hastalığa yönelik fizik tedavi yöntemleri sunan rehabilitasyon konusunda kullanıcıların merak ettiği daha birçok soru vardır. İşte rehabilitasyon nedir, ne işe yarar konusunda merak edilen diğer sorular ve cevapları;

Fizik Tedavi Rehabilitasyon Neye Bakar?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon; bel, sırt, bacak, diz ve benzeri gibi kas-iskelet sisteminde meydana gelen akut ve kronik hastalıkların tedavisine bakar.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ne Kadar Maaş Alır?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren fizyoterapistlerin maaşları çalıştıkları yere ve deneyimlerine göre farklılık gösterebilir. Deneyimli fizyoterapistlerin maaşı 9.500 TL ile 11.000 TL arasında değişkenlik gösterebilmektedir.

Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Neye Bakar?

Fiziksel tıp rehabilitasyon; kanser sonucu meydana gelen engellilik durumları, nörolojik rahatsızlıklar, kas ve iskelet sistemi hastalıkları gibi fiziksel hastalıklara bakmaktadır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 yıllık Ne İş Yapar?

4 yıllık mezun olan fizyoterapi ve rehabilitasyon mezunları; özel ya da devlet hastanelerin kardiyoloji, doğum, nöroloji, pediatri, genel cerrahi ve acil bakım üniteleri gibi bölümlerinde çalışabilir.

Rehabilitasyon Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehabilitasyon hizmetleri; bireylerin vücudunda hastalık ve travmalar sonucunda meydana gelen sakatlıkların ortadan kaldırılması ya da bu olumsuzlukların minimum seviyeye indirilerek bireylerin yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla sunulan sağlık hizmetleridir.

Rehabilitasyon Merkezi Nedir Kısaca?

Fizik tedavi ve sağlık hizmetlerinin sunulduğu sağlık kuruluşlarına “Rehabilitasyon merkezi” adı verilir.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Nedir?

Özel eğitim ve rehabilitasyon; özel eğitim ihtiyacı duyan bireylerin tanı ve tedavi süreçlerini bireylere özel olarak hazırlanan programlar ile yürüten bölümdür.

Sosyal Hizmet Uzmanı Rehabilitasyon Merkezinde Ne İş Yapar?

Ekonomik, sosyolojik ya da psikolojik konularda sıkıntı yaşayan kişileri ikamet ettikleri yerde ziyaret ederek denetim ve değerlendirme yaparlar.

El Rehabilitasyonu Nedir?

Farklı nedenlerden dolayı ellerde meydana gelen güç kaybı, gerilemiş olan ince motor gelişimi ve benzeri gibi sorunların giderilmesi için uygulanan rehabilitasyon hizmetleridir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniği Nedir?

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniği; kas ve iskelet sistemi hastalıklarının, akut ve kronik hastalıkların, kanser ve benzeri gibi hastalıklar sonrasında ortaya çıkan engellilik durumlarını tedavi eden sağlık kuruluşudur.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bitirince Ne Olur?

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünü bitiren mezunlar gerek özel hastanelerin gerekse devlet hastanelerinin kardiyoloji, doğum, acil bakım üniteleri, genel cerrahi ve el cerrahisi gibi bölümlerinde uzman fizyoterapist olarak çalışabilir.

Rehabilitasyon Merkezlerinde Rehber Öğretmen Ne İş Yapar?

Rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan rehber öğretmenler; engelli birey ile çevre ve aile arasında sorunları tespit ederek çözüm yolları arar. Ayrıca özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için bireysel özel eğitim programları hazırlar.