Ana sayfa » Rehabilitasyon » Rehabilitasyon Ne Demek?
Rehabilitasyon Ne Demek?

Rehabilitasyon Ne Demek?

Yazı İçeriği

Rehabilitasyon ne demek çok sık merak edilen bir konudur. Rehabilitasyon, kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavi edilmesini sağlar.

Rehabilitasyon ne demek anlayabilmek için öncelikle rehabilitasyonun amacını bilmek faydalı olacaktır. Fiziksel ve zihinsel olarak farklı alanlarda sunulan rehabilitasyon sağlık hizmetleri, öncelikli olarak bireylerin eski sağlığına kavuşmasını ve hayatlarını kendi kendilerine idame ettirmesini amaçlamaktadır.

Rehabilitasyonun farklı uygulama alanları vardır. Dolayısıyla da hayatın birçok alanında insanların sağlığı açısından doğrudan fayda sağlayan sağlık hizmetleridir. Fiziksel tedavi, fizyoterapi, sosyal rehabilitasyon, engelli bakımı gibi farklı alanlarda insanların rehabilite edilmesi ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek eski sağlıklı hallerine döndürülmesi en önemli amacıdır.

Rehabilitasyon Nedir?

Latinceden dilimize gelen rehabilitasyon kelime anlamı; habilitasyon yani bilinmeyen bir şeyin insanlar tarafından öğrenilmesi anlamına gelen bir terimdir. Bireyler doğuştan gelen sorunlardan ya da hastalık ve travmalar sonrasında birtakım becerilerini kaybedebilirler ve yerine getiremeyebilirler. Aynı zamanda tıbbi durumların yanı sıra psikolojik, sosyolojik ya da mesleki açıdan sorun yaşayabilirler.

Tüm bu sorunlarda rehabilitasyon hizmetleri büyük önem taşımaktadır. Kısaca rehabilitasyon hizmetleri; bireylerin önce kendisine daha sonra ise ailesine, sosyal çevresine ve topluma faydalı birer birey olmasını sağlamak amacıyla kalıcı olan engellilik durumlarını ortadan kaldırmak ya da minimum seviyeye indirmek amacıyla tanı ve tedavi sürecini ifade etmektedir. Dolayısıyla da insan sağlığı konusunda son derece önemli sağlık hizmetlerinden birisidir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ne Demek?

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon; kas ve iskelet sistemi hastalıkları başta olmak üzere aynı zamanda nörolojik hastalıkların, akut ve kronik hastalıkların, kanser sonrası meydana gelen engellilik durumlarının tedavi süreçlerini tüm yaş gruplarında de bütüncül yaklaşımla yöneten ve hastaların rehabilitasyonunu gerçekleştiren tıp alanıdır.

Hastaların günlük eylemlerini kendi kendilerine gerçekleştirmeleri, engellilik durumlarının ortadan kaldırılması ya da minimuma indirilmesi ve böylece bireylerin yaşam kalitelerinin arttırılması bu bütüncül tedavi yöntemleri ile mümkündür. Alanında uzman olan fizyoterapistler ile sunulan bu sağlık hizmetleri; bireylerin hareket kabiliyetini arttırmayı ve bireylerin yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilmesini amaçlar. Bu nedenle de fiziksel tıp ve rehabilitasyon sağlık hizmetleri, oldukça önemli bir konuma sahiptir.

Rehabilitasyon Merkezi Ne Demek?

Rehabilitasyon merkezi nedir: Rehabilitasyon merkezi; kas ve iskelet sisteminde sağlık problemleri yaşayan, nörolojik hastalıkları olan, akut ve kronik sağlık sorunları olan ve kanser sonrasında engellilik durumuna maruz kalan hastalara ihtiyaçları doğrultusunda çok yönlü ve farklı alanlarda rehabilitasyon sağlık hizmetlerinin alanında uzman kişiler tarafından sunulan sağlık kuruluşudur.

Türkiye’nin neredeyse tüm illerinde hastaların sağlık ihtiyaçlarını gideren ve yaşam kalitelerini arttıracak düzeye ve kaliteye sahip birçok rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyük illerde bu merkezlerin sayısı daha fazladır. İstanbul’da Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Esenyurt gibi yoğun ilçelerde de birden fazla merkez bulabilmeniz mümkündür.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ne Demek?

Fizyoterapi ve rehabilitasyon; sinir hastalıklarını, kal ve damar hastalıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları sonucunda vücutta meydana gelen fiziksel ve fonksiyonel sağlık sorunlarının teşhis ve tedavi sürecini yürüten uzmanlık alanıdır. Cerrahi işlemlerin aksine bu uzmanlık alanında kullanılan tedavi yöntemleri daha farklıdır.

Fizyoterapi alanında fiziksel tedavi yöntem ve teknikleri kullanıldığı için bu alana aynı zamanda fizik tedavi bölümü de denilmektedir. Fiziksel tedavi yöntem ve teknikleri vücutta tedavi sonrasında lezyona ya da yaraya neden olan yöntem ve teknikler değildir. Bu tedavi yöntemlerinin amacı öncelikle hastanın ağrı şikayetlerini azaltmak ve tamamen ortadan kaldırmak, hareket kapasitesini arttırmak ve hastanın yaşam kalitesini arttırıp bireylerin eski sağlığına kavuşarak yaşamlarını kendi kendilerine sürdürmelerini sağlamaktır.

Rehabilitasyon Ne Demek TDK

Rehabilitasyon kelimesinin anlamı TDK sözlüğünde de geçmektedir. Kelime dağarcığını genişletmek ve kelime anlamlarına meraklı olan kişilerin merak ettiği kelimelerden birisidir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre rehabilitasyon; Fransızca kökenli olmasına rağmen günümüz Türkçesinde sıkça kullanılan bir kelimedir. Özellikle tıp alanında sıklıkla kullanılan bu kelime, aynı zamanda bir hekimlik terimidir.

TDK’da iyileştirme anlamına gelen bu kelime; bireyin iş yapmaya ya da hayatını kendi başına devam ettirmeye engel olan engellilik durumunu ya da hastalığını ortadan kaldırmaya yönelik yapılan, bireyin eski sağlıklı durumuna geri dönmesini sağlamak için uygulanan bakım, eğitim ve sağlık hizmetleridir. Fizik tedavi alanında, sosyal alanda, engellilere ya da yaşlılara yönelik sunulan, farklı yöntem ve teknikleri barındıran birçok rehabilitasyon sağlık hizmetleri vardır.

Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Ne Demek?

Öncelikle kas-iskelet sisteminde meydana gelen hastalıkların ve bu hastalıkların sonucunda meydana gelen sakatlık durumlarının ortadan kaldırılması için uygulanan fiziki tedavi yöntem ve teknikleridir. Bu tedavi yöntemleri kapsamında bireylerin yaşam kalitesini arttırmak ve eski fonksiyonel kapasitesini arttırmak öncelikli hedeftir.

Zaman zaman doğuştan gelen ya da hastalık ve travmalara bağlı olarak bireylerde hareket kısıtlılığı ve fonksiyonel kayıplar meydana gelir. Özellikle kas ve iskelet sistemi hastalıkları, kansere bağlı sakatlık durumları, akut ve kronik problemler meydana geldiğinde cerrahi işlem gerekmediği durumlarda fiziksel tıp tedavi yöntemlerine başvurulur.

Sosyal Rehabilitasyon Ne Demek?

Tüm rehabilitasyon alanını kapsayan hatta zaman zaman doğru yönetilmediğinde tedavi sürecini zora sokabilen bir tıp alanıdır. Bireylerin sosyal ve ekonomik problemlerini çözmeye yönelik yöntem ve teknikleri bünyesinde barındırırken aynı zamanda bireylerin sosyal ve ekonomik yükümlülüklerini azalmaya yönelik çalışmalardır.

Sosyal rehabilitasyon çalışmaları ile toplumun ve mesleğin ihtiyaçları doğrultusunda bireylerin şekillendirilmesi amaçlanır. Yani diğer bir deyişle; bireyin hem meslek hem sosyal hem de aile hayatına uyum sağlayabilmesi için yapılan tedavi yöntem ve teknikleridir.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Ne Demek?

Doğuştan gelen ya da sonradan hastalık ve travma gibi durumlar neticesinde meydana gelen engellilik durumlarını ortadan kaldırmak veya olumsuz etkilerini minimum düzeye indirmek için uygulanan fiziki tedavi yöntemleridir. Engelli bireylerin engellilik durumlarını ortadan kaldırmak ya da bu engellilik hallerinin olumsuz etkilerini en aza indirerek bireylerin kendi kendilerine yaşamlarını devam ettirebilmeleri ve hareket kapasitesini arttırabilmeleri bu alanın en temel amacıdır. Tüm bu amaçlar doğrultusunda engelli bakımı ve rehabilitasyon bölümünde hizmet veren uzmanlar; bireylerin tedavi ve bakımlarına destek olarak yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Diğer yandan engelli bakım ve rehabilitasyonu; bu alanda engelli bireylere sağlık ve bakım hizmetleri verebilecek uzmanların yetiştirilmesini sağlayan bütüncül bir sağlık disiplinidir.