Ana sayfa » Psikolog » Psikolog Nedir
Psikolog Nedir

Psikolog Nedir

Yazı İçeriği

Psikolog nedir, insan davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını inceleyen uzmanlardır. İnsanların zihinsel sağlığını anlamak ve iyileştirmek için terapi, danışmanlık ve araştırma gibi çeşitli yöntemler kullanırlar.

Psikoloji Nedir?

Psikoloji, insan davranışlarını, zihinsel süreçleri ve duygusal durumları bilimsel yöntemlerle inceleyen ve anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Psikoloji, insanların düşünce, duygu, davranış ve etkileşimlerini anlamak ve açıklamak için çeşitli teoriler, yöntemler ve araştırmalar kullanır. Hem bireyin iç dünyasını hem de dış dünyayla olan etkileşimlerini inceler ve bu sayede insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri anlamaya çalışır.

Psikoloji, birçok alt alanı içerir ve farklı konuları ele alır. Örneğin; klinik psikoloji, insanların ruh sağlığı ile ilgili sorunları ve bozuklukları tedavi etmeye odaklanırken, gelişimsel psikoloji, insanların yaşamları boyunca nasıl büyüdüklerini ve değiştiklerini inceler. Sosyal psikoloji, insanların sosyal etkileşimlerini ve ilişkilerini araştırırken, bilişsel psikoloji, insanların nasıl düşündüklerini ve bilgiyi nasıl işlediklerini inceler.

Psikoloji, bilimsel yöntemleri kullanarak insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri anlamaya çalışır. Araştırmalar yapar, deneyler düzenler, veri toplar ve istatistiksel analizler yapar. Elde edilen bulgular, insanların ruh sağlığını iyileştirmek, eğitim sistemini geliştirmek, iş yerlerinde daha sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak gibi çeşitli alanlarda uygulanabilir. Sonuç olarak, psikoloji insan davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını anlamak ve açıklamak için bilimsel bir disiplindir. İnsanların ruh sağlığını iyileştirmek ve yaşamlarını daha iyi bir hale getirmek için çeşitli araçlar ve yaklaşımlar sunar.

Psikolog Ne Demek?

Psikolog nedir sorusu temelde mutlaka cevabı bilinmesi gereken bir sorudur. Psikolog;  insan davranışlarını, zihinsel süreçleri ve duygusal durumları bilimsel yöntemlerle inceleyen ve anlamaya çalışan bir uzmandır. Psikologlar genellikle psikoloji alanında lisans veya lisansüstü eğitim almış profesyonellerdir. İnsanların zihinsel sağlığını, duygusal refahlarını ve davranışlarını anlamak için çeşitli yöntemler ve teknikler kullanırlar.

Psikolog nedir sorusuna ayrıca; bireylerin veya grupların yaşamlarındaki sorunları anlamak ve çözmek için psikoterapi, danışmanlık, psikolojik değerlendirme ve rehberlik gibi çeşitli hizmetler sunan uzmanlardır cevabı da verilebilir. Ayrıca, psikologlar eğitim, araştırma, kurumsal danışmanlık, sağlık hizmetleri ve endüstriyel organizasyonlar gibi farklı alanlarda da çalışabilirler. Bu da psikolog nedir sorusunun bir başka cevabıdır.

Psikiyatri Nedir?

Psikolog nedir sorusu kadar psikiyatrinin de ne olduğu kritik bir öneme sahiptir. Psikiyatri, insan zihni ve ruh sağlığı ile ilgilenen tıbbi bir uzmanlık dalıdır. Psikiyatristler, ruh sağlığı bozukluklarının tanı ve tedavisiyle ilgilenirler. Bu bozukluklar arasında depresyon, anksiyete, şizofreni, bipolar bozukluk, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) gibi durumlar bulunur. Psikiyatristler, tıp eğitimi almış ve psikiyatri alanında uzmanlaşmış doktorlardır. Ruh sağlığı sorunlarını tanılamak için hastaları değerlendirir, tanı koyar ve uygun tedaviyi reçete ederler. Bu sebeple psikolog nedir ve psikiyatri nedir sorularının aralarındaki ayrım doğru bir şekilde yapılmalıdır.

Tedavide psikoterapi (konuşma terapisi), ilaç tedavisi veya her ikisinin kombinasyonu kullanılabilir. Psikiyatri, ruh sağlığı alanında çalışan diğer profesyonellerle (psikologlar, sosyal çalışmacılar, terapistler vb.) işbirliği yaparak hastaların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Ayrıca, psikiyatristler akademik araştırmalar yapabilir, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarında yer alabilir ve toplumda ruh sağlığı konularında farkındalık oluşturabilirler.

Psikiyatrist Nedir?

Psikolog nedir sorusunun cevabı ile psikiyatrist nedir sorusu aynı olarak algılanabilmektedir. Psikiyatrist, insanların zihinsel ve ruhsal sağlığıyla ilgilenen, tıp eğitimi almış ve psikiyatri alanında uzmanlaşmış bir doktordur. Psikiyatristler, ruh sağlığı bozukluklarını tanımlama, değerlendirme ve tedavi etme konusunda uzmanlaşmışlardır. Bu bozukluklar arasında depresyon, anksiyete, şizofreni, bipolar bozukluk, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) gibi durumlar bulunur.

Psikiyatristler, hastaları fiziksel ve psikolojik semptomlar açısından değerlendirir ve ruh sağlığı bozukluklarına dair detaylı bir tıbbi değerlendirme yaparlar. Ardından, uygun tanıyı koyarlar ve tedavi planını belirlerler. Bu tedavi planı psikoterapi (konuşma terapisi), ilaç tedavisi veya her ikisinin bir kombinasyonunu içerebilir.

Psikiyatristler aynı zamanda hastalarına destek ve rehberlik sağlarlar, ruh sağlığıyla ilgili sorunlarını anlamalarına yardımcı olurlar ve gerekirse diğer sağlık profesyonellerine yönlendirme yaparlar. Ayrıca, akademik araştırmalar yapabilir, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarında yer alabilir ve toplumda ruh sağlığı konularında farkındalık oluşturabilirler. Bu nedenle psikiyatrist nedir sorusunun cevabı psikolog nedir sorusunun cevabından farklıdır.

Psikolog Psikiyatri Farkı Nedir?

Psikolog nedir sorusu çoğu zaman psikiyatrist ile karıştırılmaktadır. Psikologlar ve psikiyatristler, insan zihni ve ruh sağlığı ile ilgilenen sağlık profesyonelleridir. Ancak aralarında önemli farklar bulunmaktadır.

 • Eğitim ve Lisans: Psikologlar, genellikle psikoloji alanında lisans veya lisansüstü eğitim almış profesyonellerdir. Psikoloji eğitimi, insan davranışlarını, duygularını ve zihinsel süreçleri anlamak üzerine odaklanır. Psikologlar, psikoloji eğitimi aldıktan sonra, çeşitli alanlarda çalışabilirler, terapi, araştırma, eğitim veya endüstriyel psikoloji gibi.
 • Psikiyatristler ise tıp eğitimi almış doktorlardır ve psikiyatri alanında uzmanlaşmışlardır. Tıp fakültesi eğitimlerinin ardından psikiyatri alanında uzmanlık eğitimi alırlar ve ruh sağlığı bozukluklarını tanıma, değerlendirme ve tedavi etme konusunda yetkin hale gelirler. Psikiyatristler, tıbbi yaklaşımlar kullanarak tedavi sağlarlar ve ilaç yazma yetkisine sahiptirler.
 • Tedavi Yaklaşımı: Psikologlar, genellikle psikoterapi (konuşma terapisi) gibi non-farmakolojik tedavi yöntemleriyle çalışırken, psikiyatristler hem psikoterapiyi hem de farmakoterapiyi (ilaç tedavisi) kullanabilirler. Psikologlar, danışanlarının duygusal ve zihinsel sağlığını iyileştirmek için konuşma terapisi, bilişsel davranışçı terapi (BDT), psikanaliz gibi çeşitli terapi yöntemlerini kullanırken, psikiyatristler ilaçlarla birlikte psikoterapiyi de tercih edebilirler.
 • Tanı ve Değerlendirme: Psikologlar, genellikle ruh sağlığı sorunlarını değerlendirir, belirtileri tanımlar ve bireylerin psikolojik ihtiyaçlarını belirlemek için psikolojik testler ve ölçümler kullanır. Psikiyatristler ise bu değerlendirmenin yanı sıra tıbbi değerlendirme de yaparlar ve fiziksel sağlık durumunu da göz önünde bulundurarak tanı koyarlar.

Sonuç olarak psikiyatrist ve psikolog nedir sorularının cevapları aynı değildir. Psikologlar ve psikiyatristler insanların zihinsel sağlığı ile ilgilenen sağlık profesyonelleridir, ancak eğitim ve tedavi yaklaşımları açısından farklılık gösterirler. Psikologlar, genellikle non-farmakolojik tedavi yöntemlerini kullanırken, psikiyatristler hem psikoterapiyi hem de ilaç tedavisini bir arada kullanabilirler.

Psikoloji Bölümü Nedir?

Psikolog nedir sorusu psikoloji bölümü ile doğrudan ilişkilidir. Psikoloji bölümü, psikoloji biliminin temel prensipleri, teorileri, yöntemleri ve uygulamaları üzerine odaklanan bir akademik programdır. Bu bölümde öğrencilere insan davranışlarını, duygularını, düşüncelerini ve zihinsel süreçlerini anlama ve açıklama becerileri kazandırılır. Psikoloji bölümü, lisans düzeyinde sunulur ve genellikle dört yıllık bir süreyi kapsar.

Psikoloji bölümünde öğrenciler, çeşitli konularda dersler alırlar. Bu dersler; genel psikoloji, sosyal psikoloji, klinik psikoloji, gelişimsel sikoloji, bilişsel psikoloji, nöropsikoloji, istatistik ve araştırma yöntemleri gibi çeşitli alanları kapsar. Bu derslerin yanı sıra, öğrenciler genellikle alanlarında uzmanlaşmış seçmeli dersler de alabilirler.

Psikoloji bölümü, öğrencilere psikoloji alanında temel bilgi ve becerilerin yanı sıra, araştırma, analitik düşünme, problem çözme, iletişim ve işbirliği gibi genel beceriler de kazandırmayı amaçlar. Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler, çeşitli kariyer alanlarında çalışabilirler, akademik çalışmalara devam edebilirler veya ileri lisans programlarına başvurabilirler.

Klinik Psikoloji Nedir?

Klinik psikoloji, psikoloji alanının bir alt dalıdır ve insanların duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarıyla ilgilenir. Bu alt dal, ruh sağlığı bozukluklarının tanılanması, değerlendirilmesi, tedavisi ve önlenmesi üzerine odaklanır. Klinik psikologlar, psikolojik sorunların kökenini anlamak ve bireylerin ruh sağlığını iyileştirmek için çeşitli terapi teknikleri ve müdahale yöntemleri kullanır.

Klinik psikologlar, genellikle bireylerle yüz yüze terapi oturumları düzenlerler ve terapötik ilişkiler kurarlar. Bu oturumlar sırasında, bireylerin duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını anlamaya çalışır, içsel çatışmalarını keşfetmelerine yardımcı olur ve olumlu değişiklikler yapmalarını desteklerler.

Klinik psikologlar, çeşitli ruh sağlığı sorunlarına müdahale ederler, bu sorunlar arasında depresyon, anksiyete, panik bozukluk, obsesif-kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları ve kişilik bozuklukları bulunabilir. Ayrıca, klinik psikologlar bireylerin yaşam stresleriyle başa çıkmalarına, ilişki sorunlarını çözmelerine, özsaygılarını artırmalarına ve yaşam kalitelerini iyileştirmelerine yardımcı olabilirler. Bu nedenle de genel bir soru olan psikolog nedir sorusu ile farklı cevaplara sahiptir.

Klinik psikoloji, psikolojik değerlendirme, psikoterapi, danışmanlık, grup terapisi ve aile terapisi gibi çeşitli tedavi ve müdahale tekniklerini içerir. Ayrıca, Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde aktif olarak çalışılırlar. Araştırma yaparlar ve ruh sağlığı sorunlarının nedenlerini, etkilerini ve tedavi yöntemlerini daha iyi anlamak için bilimsel çalışmalara katkıda bulunurlar.

Bizim özel eğitim merkezimiz Avcılar‘da olduğundan dolayı, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerine ücretsiz servisimiz mevcuttur. RAM raporu bulunan bütün öğrenciler her türlü eğitimi ücretsiz alabilirler.

Klinik Psikolog Nedir?

Klinik psikolog nedir sorusu genel psikolog tanımından biraz daha farklıdır. Klinik psikolog; psikoloji alanında uzmanlaşmış ve genellikle lisansüstü düzeyde eğitim almış bir profesyoneldir. Temel olarak, klinik psikologlar insanların duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunları ile ilgilenir ve bu sorunlara çözümler üretirler.

Klinik psikologlar, bireylerin ruh sağlığını değerlendirir, psikolojik sorunları tanımlar ve çeşitli terapi teknikleri ve müdahale yöntemleri kullanarak bu sorunların tedavisine yardımcı olurlar.

Klinik psikologlar, online psikolog işleyişinin aksine genellikle bireylerle yüz yüze terapi seansları düzenlerler ve bu seanslar sırasında müşterilerin duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını anlamalarına yardımcı olurlar. Terapötik ilişkiler kurarak, bireylerin içsel çatışmalarını keşfetmelerine ve olumlu değişiklikler yapmalarına destek sağlarlar.

Klinik psikologlar, genellikle çeşitli ruh sağlığı sorunlarına müdahale ederler. Bu sorunlar arasında depresyon, anksiyete, panik bozukluk, obsesif-kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları ve kişilik bozuklukları bulunabilir. Ayrıca, bireylerin yaşam stresleriyle başa çıkmalarına, ilişki sorunlarını çözmelerine, özsaygılarını artırmalarına ve yaşam kalitelerini iyileştirmelerine yardımcı olurlar. Bu yönleriyle psikolog nedir sorusundan daha spesifik cevap ile tanımlanır.

Klinik psikologlar, psikoterapi, psikolojik değerlendirme, danışmanlık, grup terapisi ve aile terapisi gibi çeşitli tedavi ve müdahale tekniklerini kullanırlar. Ayrıca, araştırma yaparlar ve ruh sağlığı sorunlarının nedenlerini, etkilerini ve tedavi yöntemlerini daha iyi anlamak için bilimsel çalışmalara katkıda bulunurlar. Bu yönleri genel bir soru olan psikolog nedir sorusunun cevabı ile benzerdir.

Psikolog Nasıl Olunur?

Psikolog nedir sorusunun cevabını bulmak ve psikolog olmak için izlenmesi gereken genel adımları aşağıda bulabilirsiniz:

 • Lisans Eğitimi: Psikolog nedir merak eden ve psikolog olmak isteyenler genellikle psikoloji veya ilgili bir alanda lisans derecesi alırlar. Bu dereceyi almak için bir üniversiteye kaydolmanız ve psikoloji veya ilgili bir alanda lisans programına başvurmanız gerekir.
 • Lisansüstü Eğitim: Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, psikolog olmak isteyenler genellikle lisansüstü eğitim alırlar. Bu, psikoloji alanında yüksek lisans veya doktora derecesi almalarını içerebilir. Yüksek lisans veya doktora derecesi genellikle uzmanlaşma ve daha derinlemesine araştırma yapma fırsatı sağlar.
 • Staj ve Pratik Deneyim: Psikologlar genellikle lisans veya lisansüstü eğitimleri sırasında staj veya pratik deneyimler yaparlar. Bu deneyimler, gerçek dünya uygulamalarında çalışma fırsatı sunar ve mesleki becerilerin gelişmesine yardımcı olur.
 • Lisans veya Sertifikasyon: Birçok ülkede, psikolog olmak için lisans veya sertifikasyon gereklidir. Bu genellikle belirli eğitim gereksinimlerini ve staj veya pratik deneyimleri tamamlamayı içerir. Ayrıca, bir lisans veya sertifikaya sahip olmak, etik standartlara ve mesleki davranış kurallarına uymayı gerektirebilir.
 • Sürekli Eğitim: Psikologlar, lisanslarını sürdürmek ve mesleki becerilerini güncel tutmak için sürekli eğitim almaya devam etmelidirler. Bu, seminerlere katılmak, konferanslara gitmek, yeni araştırmaları takip etmek ve ilgili eğitim programlarına kaydolmak gibi faaliyetleri içerebilir.

Psikolog nedir sorusunun cevabı ve psikolog olmak için izlenmesi gereken adımlar ülkeden ülkeye ve kurumdan kuruma değişiklik gösterebilir, bu nedenle psikolog olmak isteyenlerin bulundukları ülkenin ve alanlarının gereksinimlerini dikkate alması önemlidir.

Psikolog Ne Yapar?

Psikolog nedir sorusu kadar elbette psikologların görev tanımı da önemli bir konudur. Psikologlar, insanların zihinsel sağlığını, duygusal refahını ve davranışlarını anlamak ve iyileştirmek için çeşitli yöntemler kullanarak çalışırlar. İşte psikolog nedir sorusunu açıklayabilecek psikologların yaptığı bazı temel görevler:

 • Psikolojik Değerlendirme: Psikologlar, bireylerin zihinsel sağlığını değerlendirmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu, bireylerin duygusal durumlarını, düşüncelerini, davranışlarını ve yaşam koşullarını anlamak için psikolojik testler, mülakatlar ve gözlemi içerebilir.
 • Tanı ve Tedavi: Psikologlar, bireylere ruh sağlığı sorunlarına dair tanı koyar ve uygun tedavi planlarını geliştirirler. Bu tedavi planları genellikle psikoterapi (konuşma terapisi), bilişsel davranışçı terapi (BDT), duygu odaklı terapi, grup terapisi veya aile terapisi gibi terapi tekniklerini içerebilir. Bazı durumlarda, psikologlar ilaç tedavisi için bir psikiyatriste yönlendirme yapabilirler.
 • Danışmanlık ve Rehberlik: Psikologlar, bireylere yaşam sorunları, ilişki problemleri, stres yönetimi, kariyer seçimi ve kişisel gelişim gibi konularda danışmanlık ve rehberlik sağlarlar. Bu, bireylerin duygusal iyilik hallerini artırmalarına ve yaşamlarında daha sağlıklı kararlar almalarına yardımcı olur.
 • Araştırma: Psikologlar, insan davranışları, zihinsel süreçler ve duygusal durumlar hakkında araştırmalar yaparlar. Bu araştırmalar, insanların zihinsel sağlığını anlamak, psikolojik sorunların nedenlerini ve etkilerini belirlemek ve daha etkili tedavi yöntemleri geliştirmek için yapılır.
 • Eğitim ve Danışmanlık: Psikologlar, insanları psikoloji hakkında bilgilendirir ve ruh sağlığı konularında farkındalık yaratır. Bu, seminerler, eğitim programları, kitaplar yazma, blog yazma veya medyada görünme gibi farklı şekillerde gerçekleştirilebilir.

Psikologlar, farklı alanlarda çalışabilirler; klinik, danışmanlık, endüstriyel/organizasyonel, eğitim, sağlık ve araştırma gibi. Her alanda, bireylerin zihinsel sağlığını iyileştirmek ve yaşamlarını daha iyi bir hale getirmek için çeşitli yöntemler ve teknikler kullanarak çalışırlar. Psikologların çalıştıkları alanlara göre psikolog nedir sorusunun cevabı da farklı şekillenebilir.

Psikoloji Bilimi Nedir?

psikolog nedir sorusu psikoloji bilimi ile doğrudan ilgilidir. Psikoloji bilimi, insan davranışlarını, zihinsel süreçleri ve duygusal durumları bilimsel yöntemlerle inceleyen bir disiplindir. Psikoloji, bireylerin iç dünyasını anlamak ve açıklamak için çeşitli teoriler, yöntemler ve araştırmalar kullanır.

İnsanların düşünce, duygu, davranış ve etkileşimlerini anlamak ve açıklamak psikolojinin temel amacıdır. Psikolojinin kurucusu olarak kabul edilen Wilhelm Wundt, 19. yüzyılın sonlarında Almanya’da psikoloji laboratuvarlarını kurarak psikolojiyi deneysel bir bilim haline getirmiştir. Wundt, psikolojiyi duyular aracılığıyla deneyimlenen zihinsel süreçlerin bilimsel incelenmesi olarak tanımlamıştır. Psikolojinin temel amaçları şunlardır:

 • İnsan Davranışlarını Anlamak: Psikolog nedir sorusunun ilk cevabı ve psikolojinin temel amacı; insan davranışlarını anlamak ve açıklamaktır. Bu, insanların neden belirli davranışları sergilediğini, nasıl öğrendiklerini, nasıl düşündüklerini ve hissettiklerini anlamak için çeşitli teoriler ve yöntemler kullanmayı içerir.
 • Ruhsal Süreçleri İncelemek: Psikoloji, insanların zihinsel süreçlerini, yani düşüncelerini, duygularını, algılarını, belleklerini ve bilinçlerini incelemeyi amaçlar. Bu süreçlerin nasıl işlediğini ve birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamak, psikolojinin odak noktalarından biridir.
 • Ruh Sağlığını İyileştirmek: Psikolojinin bir başka önemli amacı, insanların ruh sağlığını iyileştirmek ve psikolojik sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmaktır. Bu, terapi, danışmanlık, psikolojik değerlendirme ve diğer müdahale yöntemlerini kullanarak gerçekleştirilir.
 • Toplumda Pozitif Değişiklikler Yaratmak: Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri anlayarak toplumda pozitif değişiklikler yaratmayı hedefler. Bu, insanların daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına, daha etkili iletişim becerileri geliştirmelerine ve daha adil ve destekleyici bir toplum oluşturmalarına yardımcı olmak için kullanılabilir.

Bu amaçlar doğrultusunda, psikologlar insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri anlamak, iyileştirmek ve toplumda olumlu değişiklikler yapmak için çeşitli araştırma, terapi ve danışmanlık yöntemleri kullanırlar.

Ruh Bilimi Nedir?

Ruh bilimi terimi, genellikle ruh, bilinç ve insanın içsel deneyimlerini inceleyen disiplinlerin genel bir adı olarak kullanılır. Ancak, ruh bilimi kavramı, farklı kültürlerde ve bağlamlarda farklı anlamlara gelebilir. Batı psikoloji geleneği içinde, “ruh bilimi” terimi genellikle psikoloji ile eşanlamlı olarak kullanılır. Psikoloji, insan davranışları, zihinsel süreçler ve duygusal durumlar üzerine bilimsel bir disiplindir ve bu bağlamda ruh bilimi olarak adlandırılabilir.

Psikoloji, insanın zihinsel ve duygusal süreçlerini anlama ve açıklama amacı güder. Ancak, ruh bilimi terimi aynı zamanda metafizik ve dini bağlamlarda da kullanılabilir. Metafizik anlamda, ruh bilimi insanın ruhsal veya spiritüel boyutunu inceleyen bir disiplin olabilir. Bu bağlamda, ruh bilimi insanın ruhunu, ruhsal enerjiyi, reenkarnasyonu ve ölümden sonraki yaşamı ele alabilir.

Dini bağlamlarda ise, ruh bilimi genellikle ruhsal gerçekliklerin ve insanın kutsal potansiyelinin keşfi ve gelişimiyle ilgilenen bir alanı ifade eder. Bu, farklı dinlerin ve spiritüel öğretilerin insan ruhunu ve ruhsal dünyayı anlamaya yönelik felsefi ve dini araştırmalarını kapsayabilir. Sonuç olarak, ruh bilimi terimi, psikoloji, metafizik veya din felsefesi bağlamlarında farklı anlamlara gelebilir ve bu nedenle kullanıldığı bağlama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.