Ana sayfa » Psikolog » Psikiyatri ve Psikolog Farkı
Psikiyatri ve Psikolog Farkı

Psikiyatri ve Psikolog Farkı

Yazı İçeriği

Psikiyatri ve psikolog farkı, psikiyatristlerin tıbbi eğitim alarak ilaç tedavisi de sunabilmesi, psikologların ise psikoterapi odaklı eğitim alması ve ilaç reçetesi yazma yetkisinin olmamasıdır. Dolayısıyla da psikiyatri ve psikolog farkını özellikle birkaç somut husus ile ortaya koyabilmek mümkündür.

Psikiyatri Nedir?

Psikiyatri ve psikolog farkını anlayabilmek için temelde psikiyatri anlamını bilmek gerekir. Psikiyatri, insan zihinsel sağlığıyla ilgilenen ve psikiyatrik bozuklukların teşhis, tedavi ve önlenmesiyle uğraşan bir tıp dalıdır. Psikiyatristler, tıp fakültesinde eğitim alarak genel tıp bilgisini edindikten sonra psikiyatri alanında uzmanlaşmak için ek eğitim alırlar. Psikiyatrik bozukluklar arasında depresyon, anksiyete bozuklukları, bipolar bozukluk, şizofreni ve yeme bozuklukları gibi çeşitli rahatsızlıklar bulunur.

Psikiyatristler, hastaları değerlendirir, tanı koyar ve uygun tedavi planlarını belirlerler. Bu tedaviler genellikle psikoterapi, ilaç tedavisi veya her ikisinin kombinasyonunu içerebilir. Psikiyatri, bireyin yaşam kalitesini artırmak, işlevselliğini iyileştirmek ve genel refahını desteklemek için önemli bir rol oynar.

Psikolog Nedir?

Psikologlar, insan davranışlarını, düşüncelerini, duygularını ve zihinsel süreçlerini anlamak ve ele almakla ilgilenen uzmanlardır. Psikoloji alanında eğitim almış olan psikologlar, genellikle lisans veya daha yüksek derecelere sahiptirler ve çeşitli alanlarda çalışabilirler.

Psikologların çalışma alanları arasında klinik psikoloji, eğitim psikolojisi, endüstriyel/organizasyonel psikoloji, sağlık psikolojisi, nöropsikoloji, danışmanlık psikolojisi ve araştırma yer alır. Her bir alan, farklı beceri ve bilgilere dayanan özel bir uzmanlık gerektirir.

Klinik psikologlar, bireylerin psikolojik sorunlarını değerlendirir ve tedavi ederler. Bu, depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu, yeme bozuklukları ve bağımlılık gibi çeşitli psikolojik rahatsızlıkları içerebilir. Tedavi genellikle psikoterapi (dil ve konuşma terapisi) yoluyla gerçekleşir, ancak bazen ilaç tedavisi de gerekebilir. Bu noktada psikiyatri ve psikolog farkı ortaya çıkar.

Eğitim psikologları, öğrenme süreçlerini, öğretim yöntemlerini ve öğrenci davranışlarını inceleyerek eğitim ortamlarını iyileştirmeye çalışırlar. Bu, öğrenci başarısını artırmak, öğrenme güçlükleriyle başa çıkmak ve okul zorluklarını ele almak için stratejiler geliştirmeyi içerebilir.

Endüstriyel/organizasyonel psikologlar, işyerlerinde insan davranışını ve performansını inceleyerek işyeri ortamlarını geliştirmeye ve çalışanların iş memnuniyetini ve verimliliğini artırmaya çalışırlar. Bu, personel seçimi, liderlik geliştirme, işyeri stresi yönetimi ve çalışanlar arası iletişim gibi konuları içerebilir.

Sağlık psikologları, fiziksel sağlıkla psikolojik sağlık arasındaki ilişkiyi araştırır ve insanların sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek ve hastalıklarla başa çıkmak için stratejiler geliştirirler.

Nöro psikologlar, beyin ve sinir sistemi ile davranış arasındaki ilişkiyi incelerler ve beyin hasarı veya hastalıklarıyla ilişkili bilişsel ve duygusal sorunları değerlendirirler.

Danışmanlık psikologları, bireylerin kişisel ve duygusal sorunlarını ele alır ve onlara uygun stratejiler ve beceriler geliştirmelerine yardımcı olur.

Araştırma psikologları, psikolojik süreçleri ve insan davranışlarını anlamak için bilimsel araştırmalar yaparlar ve elde ettikleri bulguları literatüre katkıda bulunmak için yayınlara dönüştürürler.

Tüm bu farklı alanlar ve uzmanlık alanlarına rağmen, psikologlar genel olarak insanların zihinsel sağlığı ve iyi oluşunu desteklemek ve geliştirmek için çalışırlar.

Psikiyatri ve Psikolog Farkı Nedir?

Psikiyatri ve psikolog farkını şunu başlıklarla açıklamak mümkün olabilir;

 • Eğitim ve Lisanslama: Psikiyatri ve psikolog farkının başında eğitim gelir. Psikiyatristler, tıp fakültesinde eğitim alır ve psikiyatri alanında uzmanlaşmak için ek eğitim alırlar. Psikologlar ise psikoloji alanında lisans veya daha yüksek dereceye sahiptirler.
 • Tedavi Yaklaşımı: Psikiyatristler, ilaç tedavisi gibi tıbbi yöntemlerle psikiyatrik bozuklukları tedavi ederlerken psikiyatri ve psikolog farkından birisi de psikologların psikoterapi gibi terapötik yöntemler kullanarak çalışmasıdır.
 • Uygulama Alanları: Psikiyatri ve psikolog farkından birisi de uygulama alanlarıdır. Psikiyatristler; hastanelerde, kliniklerde veya özel uygulamalarda çalışırken, psikologlar kliniklerde, danışmanlık merkezlerinde veya kurumsal ortamlarda çalışabilirler.
 • Yetki ve Yasal Durum: Psikiyatristler, ilaç reçetesi yazma yetkisine sahip lisanslı doktorlardır. Psikologlar ise ilaç reçetesi yazma yetkileri yoktur ve tedavileri genellikle psikoterapi odaklıdır. Bu nedenle psikiyatri ve psikolog farkını öncelikle ilaç yazma yetkisiyle ayırmak mümkündür.

Psikolog Seans Olunur?

Evet, psikologlarla seans alınabilir. Psikologlar, duygusal veya zihinsel sağlık sorunlarıyla başa çıkmak, ilişki problemlerini ele almak, stresle baş etmek, kişisel gelişim çalışmaları yapmak veya genel refahlarını artırmak isteyen bireylere destek sağlarlar.

Psikologlar, bireylerle genellikle belirli bir süre boyunca düzenli olarak görüşmeler düzenlerler. Bu seanslar sırasında, bireyler duygularını ifade edebilir, sorunları üzerinde çalışabilir ve psikologlarından rehberlik ve destek alabilirler. Seanslar genellikle gizlilik ve güvenlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleşir ve bireyin ihtiyaçlarına göre farklı terapi teknikleri kullanılabilir. Bu noktada psikiyatri ve psikolog farkı olduğu pek söylenemez.

Klinik Psikolog İlaç Yazabilir mi?

Psikiyatri ve psikolog farkı bu konuda çok daha net bir şekilde gözle görülebilir. Klinik psikologlar genellikle ilaç reçetesi yazma yetkisine sahip değillerdir. Klinik psikologlar, psikoterapi gibi terapötik yöntemler kullanarak bireylerin duygusal ve zihinsel sağlığını desteklerler.

İlaç tedavisi gerektiren durumlarda psikiyatri ve psikolog farkı doğrudan devreye girer. Psikologlar genellikle bir psikiyatrist veya birincil bakım doktoruyla iş birliği yaparlar ve ilaç tedavisi sağlayacak uzmanı yönlendirirler. Ancak yine de psikiyatri ve psikolog farkı vardır. Psikoterapi ve ilaç tedavisi genellikle birlikte kullanıldığında en etkili sonuçları sağlar. Bu nedenle, bir birey hem psikoterapi hem de ilaç tedavisi gerektiriyorsa psikolog ve psikiyatrist arasında bir iş birliği genellikle önerilirken psikiyatrinin ilaç yazma yetkisi olduğundan psikiyatri ve psikolog farkı burada devreye girer.

İstanbul Klinik Psikolog

Klinik psikolog nedir merak ediyorsanız ve İstanbul’da klinik psikolog arıyorsanız, şehir genelinde birçok seçenek bulunmaktadır. İstanbul’un farklı semtlerindeki hastaneler, klinikler ve özel psikoterapi merkezleri klinik psikolog hizmeti sunmaktadır. İnternet üzerinden araştırma yaparak, İstanbul’da bulunan klinik psikologlar hakkında bilgi edinebilir ve ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçebilirsiniz. Ayrıca, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinden ücretsiz olarak eğitim alabilirsiniz. Biz Özel Akademik Eğitim Özel Eğitim Merkezi olarak Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerine ücretsiz eğitim vermekteyiz.

Klinik Psikolog Ne Yapar?

Klinik psikologlar, genellikle psikolojik danışmanlık, psikoterapi ve psikolojik değerlendirme gibi alanlarda çalışırlar. Psikiyatri ve psikolog farkını ortaya koyabilecek klinik psikologların yaptığı bazı temel görevler:

 • Psikoterapi: Klinik psikologlar, bireylerin duygusal, davranışsal ve zihinsel sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için psikoterapi sağlarlar. Bu, bireysel terapi, grup terapisi veya aile terapisi gibi çeşitli terapi tekniklerini içerebilir.
 • Psikolojik Değerlendirme: Klinik psikologlar, bireylerin duygusal ve zihinsel sağlığını değerlendirmek için psikolojik testler ve ölçümler kullanır. Bu değerlendirmeler, belirli bir ruh sağlığı bozukluğunun teşhisi, bilişsel yeteneklerin değerlendirilmesi veya kişilik özelliklerinin anlaşılması gibi amaçlarla yapılabilir.
 • Danışmanlık ve Rehberlik: Klinik psikologlar, bireylere duygusal sorunlarla başa çıkmaları, ilişki problemlerini çözmeleri, stresi azaltmaları ve kişisel gelişimlerini desteklemeleri konusunda danışmanlık ve rehberlik sağlarlar.
 • Ruh Sağlığı Eğitimi: Klinik psikologlar, bireyleri ruh sağlığı hakkında bilgilendirir ve farkındalık yaratır. Bu, duygusal refahın korunması, stres yönetimi becerilerinin geliştirilmesi ve sağlıklı ilişkilerin kurulması gibi konuları içerebilir.
 • Araştırma ve Program Geliştirme: Bazı klinik psikologlar, ruh sağlığıyla ilgili araştırmalar yaparlar ve bu araştırmaların sonuçlarına dayanarak psikolojik müdahale programları geliştirirler. Bu programlar, belirli bir nüfus veya topluluk için ruh sağlığını iyileştirmeyi amaçlayabilir.

Klinik psikologlar, genellikle çeşitli ruh sağlığı sorunlarıyla başa çıkan bireylerle çalışırlar ancak aynı zamanda sağlıklı bireylerin de duygusal refahlarını artırmak ve kişisel gelişimlerini desteklemek için hizmet sunabilirler.

Klinik Psikolog ve Psikiyatrist Arasındaki Fark

Klinik psikologlar ve psikiyatristler, zihinsel sağlıkla ilgilenen ancak farklı eğitim ve uzmanlık alanlarına sahip profesyonellerdir. İşte klinik psikologlar ile psikiyatristler arasındaki temel farklar:

 • Eğitim ve Lisanslama: Klinik psikologlar, psikoloji alanında lisans veya daha yüksek bir dereceye sahipken, psikiyatristler tıp fakültesinden mezun olduktan sonra psikiyatri alanında uzmanlaşmak için ek eğitim alırlar. Psikologlar genellikle psikoterapi ve psikolojik değerlendirme konularında uzmanlaşırken, psikiyatristler hem tıbbi hem de psikoterapi eğitimi alırlar ve ilaç reçetesi yazma yetkisine sahiptirler.
 • Tedavi Yaklaşımı: Klinik psikologlar, psikoterapi gibi terapötik yöntemler kullanarak duygusal ve zihinsel sağlık sorunlarıyla başa çıkmak için çalışırlar. Psikologlar genellikle bilişsel davranışçı terapi, psikanaliz, insan odaklı terapi gibi çeşitli terapi yöntemlerini uygularlar. Psikiyatristler ise ilaç tedavisi gibi tıbbi müdahaleleri kullanarak psikiyatrik bozuklukları tedavi ederler ve psikoterapi de sağlayabilirler.
 • Yetki ve Yasal Durum: Psikiyatristler, ilaç reçetesi yazma yetkisine sahip lisanslı doktorlardır. Psikologlar ise ilaç reçetesi yazma yetkileri yoktur ve ilaç tedavisi gerektiren durumlarda psikiyatristlere yönlendirme yaparlar.
 • Uygulama Alanları: Klinik psikologlar genellikle kliniklerde, danışmanlık merkezlerinde veya özel pratisyenler olarak çalışırken, psikiyatristler hastanelerde, kliniklerde veya özel uygulamalarda görev yapabilirler.
 • Yaklaşım ve Odak: Klinik psikologlar genellikle bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlere odaklanırken, psikiyatristler hem biyolojik hem de psikososyal faktörleri ele alır ve tedavi planlarını buna göre oluştururlar.

Kısacası, klinik psikologlar psikoterapi ve psikolojik değerlendirme odaklı çalışırken, psikiyatristler tıbbi müdahaleler ve psikoterapiyi bir arada kullanarak psikiyatrik bozuklukları tedavi ederler.

PDR Mezunu Klinik Psikolog Olabilir mi?

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) mezunları, genellikle psikolojik danışmanlık, rehberlik, pedagojik çalışmalar ve eğitim gibi alanlarda çalışırken, “klinik psikolog” unvanını alamazlar. Bunun nedeni, klinik psikolog unvanının genellikle psikoloji alanında lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip olan ve belirli eğitim ve lisanslama gerekliliklerini karşılayan kişilere verilmesidir.

Klinik psikolog olmak için genellikle psikoloji lisans veya lisansüstü derecesine sahip olmak, lisansüstü eğitimde klinik psikoloji alanında uzmanlaşma yapmak ve belirli bir staj veya uygulama sürecini tamamlamak gerekir. Ayrıca, birçok ülkede klinik psikologların lisans alabilmeleri için belirli lisanslama veya sertifikasyon gereksinimlerini karşılamaları gerekmektedir.

Ancak, PDR mezunları psikolojik danışmanlık, rehberlik ve eğitim alanlarında önemli bir rol oynayabilirler. Özellikle, bireylere duygusal destek sağlama, stresle başa çıkma becerileri kazandırma, çocuk ve gençlerin eğitim ve gelişim süreçlerinde rehberlik etme gibi konularda uzmanlaşmışlardır.

Klinik Psikolog Nerede Çalışır?

Psikiyatri ve psikolog farkı çalışma ortamlarında da ortaya çıkar. Klinik psikologlar, genellikle çeşitli sağlık ve danışmanlık kuruluşlarında çalışırlar. İşte klinik psikologların çalışabileceği bazı yaygın yerler:

 • Hastaneler: Klinik psikologlar, hastanelerin psikiyatri departmanlarında, psikiyatri polikliniklerinde veya genel hastane ortamlarında çalışabilirler. Bu ortamlarda, çeşitli psikiyatrik bozuklukları olan hastalara psikoterapi ve psikolojik destek sağlarlar.
 • Klinikler: Özel psikoterapi merkezleri veya ruh sağlığı klinikleri, klinik psikologlar için yaygın bir çalışma alanıdır. Bu kliniklerde, bireylere veya gruplara psikoterapi hizmetleri sunulur ve çeşitli psikolojik sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olunur.
 • Danışmanlık Merkezleri: Klinik psikologlar, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunan merkezlerde çalışabilirler. Burada, bireylere kişisel ve duygusal sorunlarla başa çıkmaları için destek sağlarlar ve hayatlarında pozitif değişiklikler yapmalarına yardımcı olurlar.
 • Akademik Kurumlar: Üniversiteler ve okullar, klinik psikologların çalışabileceği başka bir yerdir. Burada, öğrencilere danışmanlık, rehberlik ve psikolojik destek sağlanabilir. Ayrıca, akademik kurumlarda araştırma yaparak veya eğitim vererek de çalışabilirler.
 • Kurumsal Ortamlar: Bazı şirketler, çalışanların duygusal sağlığını desteklemek için klinik psikologlardan danışmanlık hizmetleri alır. İş stresi, çalışma ilişkileri ve iş performansı gibi konularda çalışanlara destek sunabilirler.
 • Topluluk Merkezleri ve Sosyal Hizmet Kuruluşları: Klinik psikologlar, topluluk merkezleri veya sosyal hizmet kuruluşlarında çalışarak toplumun dezavantajlı gruplarına psikolojik destek sağlayabilirler.

Bu yerlerin yanı sıra psikiyatri ve psikolog farkından ötürü klinik psikologlar özel pratisyen olarak da çalışabilirler ve kendi kliniklerini veya danışmanlık merkezlerini açabilirler.

Klinik Psikolog Ne Yapar?

Klinik psikologlar, bireylerin duygusal, zihinsel ve davranışsal sağlıklarını iyileştirmek için çeşitli hizmetler sunarlar. İşte psikiyatri ve psikolog farkı ile klinik psikologların yaptığı bazı temel görevler:

 • Psikoterapi: Klinik psikologlar, bireylerle bireysel terapi, grup terapisi veya aile terapisi gibi çeşitli terapi tekniklerini kullanarak çalışırlar. Bu terapiler, duygusal rahatsızlıkları ele almak, stresle başa çıkmak, ilişki sorunlarını çözmek veya kişisel gelişimi desteklemek için uygulanabilir.
 • Psikolojik Değerlendirme: Klinik psikologlar, bireylerin duygusal ve zihinsel sağlığını değerlendirmek için psikolojik testler, anketler ve görüşmeler gibi yöntemler kullanır. Bu değerlendirmeler, belirli bir ruh sağlığı bozukluğunun tanısı koymak veya terapi planını belirlemek için yapılabilir.
 • Danışmanlık ve Rehberlik: Klinik psikologlar, bireylere duygusal sorunlarla başa çıkmaları, stresi azaltmaları, ilişki sorunlarını çözmeleri ve kişisel hedeflerini belirlemeleri konusunda danışmanlık ve rehberlik sağlarlar.
 • Ruh Sağlığı Eğitimi: Klinik psikologlar, bireyleri ruh sağlığı hakkında bilgilendirir ve farkındalık yaratır. Bu, duygusal refahın korunması, stres yönetimi becerilerinin geliştirilmesi ve sağlıklı ilişkilerin kurulması gibi konuları içerebilir.
 • Araştırma ve Program Geliştirme: Bazı klinik psikologlar, psikolojik araştırmalar yaparlar ve bu araştırmaların sonuçlarına dayanarak ruh sağlığı programları geliştirirler. Bu programlar, belirli bir nüfus veya topluluk için ruh sağlığını iyileştirmeyi amaçlayabilirken psikiyatri ve psikolog farkına dair ip uçları da verir.

Klinik psikologlar, genellikle çeşitli ruh sağlığı sorunlarıyla başa çıkan bireylerle çalışırlar ancak aynı zamanda sağlıklı bireylerin de duygusal refahlarını artırmak ve kişisel gelişimlerini desteklemek için hizmet sunabilirler.

Klinik Psikolog Ne Yapar?

Klinik psikologlar, bireylerin duygusal, zihinsel ve davranışsal sağlıklarını iyileştirmek için çeşitli hizmetler sunarlar. İşte klinik psikologların yaptığı, psikiyatri ve psikolog farkını gösterebilecek bazı temel görevler:

 • Psikoterapi: Klinik psikologlar, bireylerle terapi seansları düzenler ve duygusal rahatsızlıkları ele alır. Bireylerle bireysel terapi, grup terapisi veya aile terapisi gibi çeşitli terapi tekniklerini kullanarak çalışırlar. Bu terapiler, depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu, yeme bozuklukları gibi çeşitli psikolojik sorunları ele alabilir.
 • Psikolojik Değerlendirme: Klinik psikologlar, bireylerin duygusal ve zihinsel sağlığını değerlendirmek için psikolojik testler, anketler ve görüşmeler gibi yöntemler kullanır. Bu değerlendirmeler, belirli bir ruh sağlığı bozukluğunun tanısı koymak, tedavi planını belirlemek veya bireylerin psikolojik güçlükleri anlamasına yardımcı olmak için yapılabilir.
 • Danışmanlık ve Rehberlik: Klinik psikologlar, bireylere duygusal ve zihinsel sağlıklarıyla ilgili destek sağlarlar. Bu destek, stresle başa çıkmak, ilişki sorunlarını çözmek, kişisel gelişimi desteklemek veya yaşam zorluklarıyla başa çıkmak gibi çeşitli alanlarda olabilir.
 • Ruh Sağlığı Eğitimi: Klinik psikologlar, bireylere ve toplumlara ruh sağlığı hakkında bilgi verir ve farkındalık yaratır. Bu, duygusal refahın korunması, stres yönetimi becerilerinin geliştirilmesi, sağlıklı ilişkilerin kurulması ve psikolojik sorunların önlenmesi gibi konuları içerebilir.
 • Araştırma ve Program Geliştirme: Bazı klinik psikologlar, psikolojik araştırmalar yapar ve bu araştırmaların sonuçlarına dayanarak ruh sağlığı programları geliştirirler. Bu programlar, belirli bir nüfus veya topluluk için ruh sağlığını iyileştirmeyi amaçlayabilir.