Ana sayfa » Özel Eğitim » Özel Eğitim Öğretmenliği Nedir?
Özel Eğitim Öğretmenliği Nedir?

Özel Eğitim Öğretmenliği Nedir?

Yazı İçeriği

Özel eğitim öğretmenliği nedir: Özel eğitime gitme gereksinimi bulanan öğrencilerin (otizm, down sendromlu, bedensel engelli, zihinsel engelli) eğitim veren uzman kişilere denir. Bu işi yapmak isteyenlerin yükseköğrenim kurumlarını ilgili öğretmenlik bölümlerinden mezun olmaları gerekir. Normal eğitim tekniklerinin yanı sıra bu öğretmenlerin önemi tartışılamaz.

Özel eğitim öğretmenliği nedir: Öğrenme güçlüğü çeken, zeka ve ruhsal yönden yetersiz olan öğrencilere bir çok eğitim verirler. Eksiklikler giderilir. Her öğrencinin ayrı ayrı yeteneklerini değerlendirir. Gerekli motor becerilerini kazanmasını sağlar. Öğrencilere ve onların ailesine koordineli eğitim süreci yürütür. Öğrencinin durumuna göre plan hazırlar ve uygular. Çocuklara etkili iletişim kurmalarını sağlar.

Özel Eğitim Öğretmenliği: Özel Eğitim Sertifikası

Özel eğitim sertifikası 270 saatlik eğitim süresi tamamladıktan sonra alınmaya hak kazanılır. Eğitimini bitiren bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika belgesi almaya hak kazanır. Belirli bir nedenden dolayı eğitimini tamamlayamayan kişiler tamamladığı saatleri ve dersler bulunduran Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı katılım belgesi verilir.

Özel Eğitim Öğretmenliği: Özel Eğitim Kitapları

Özel eğitim kitapları birkaçı şunlardır:

 • Otizm ve otistik çocukların eğitimi: Bu kitap otizmin ne olduğunu çeşitlerini ve tedavi yöntemlerini ayrıntılı bir biçimde açıklar.
 • Otizmde ilk adım: Otizm ve çocukluğun diğer yaygın gelişimsel bozuklukları son zamanlardan artan bir ilgi görür. Bunun başlıca nedenlerinden biri otizmin giderek daha iyi tanınması ve toplum içinde rastlanma sıklığı artar.
 • Otizm ve otistik çocuklar: otizm anne babalar tarafından bebeklik döneminde her zaman fark edilemeye bilmektedir. Bu kitap 2-5 yaş arası otistik özellikleri anlatır.
 • Otistik çocuk dahi mi, engelli mi? Bir zamanlar hepimiz bu dünyada birer yabancıydık zamanla çevremize uyum sağladık ve normalleştik ama bazıları bu yabancılıklarını korudu bu kitap bu yabancılıklara dayanır.
 • Özel eğitimde akademik becerilere hazırlık/etkinlik örnekleri
 • Resimlerle düşünmek otizmin içerden anlatımı
 • Sevgi dili konuşan çocuklar
 • Otistik özellik gösteren çocuklara iletişim becerileri kazandırılması

Özel Eğitim Öğretmenliği: Özel Eğitimde Öğretim Yöntemleri

Özel eğitimde öğretim yöntemleri ile başarı sağlamak mümkündür. İşte kullanılan özel eğitim yöntemleri:

 • Uygun olmayan davranışları önleme: davranış zincirini kırma ve sakin bir iletişim kurma ve problem çözme fırsatı yaratma
 • Ayrımlı pekiştirme: pek çok çeşit ayrımlı pekiştirme vardır. İlk olarak diğer davranışları ayrımlı pekiştirme, alternatif davranışları ayrımlı pekiştirme, karşıt davranışlı ayrımlı pekiştirme, seyrek yapılan davranışları ayrımlı pekiştirme
 • Uygun olmayan davranışları azaltma teknikleri hiyerarşisi
 • Bilinen davranışları azaltma teknikleri: sönme
 • Aşırı düzelteme onarma yöntemi
 • Açık anlatım yöntemi
 • Basamaklandırılmış yöntem
 • Çocuklarda ölüm kavramı
 • Duyular aracılığı ile öğrenme, kavrayabilme
 • Yazı öğretimi

Özel Eğitim Öğretmenliği: Özel Eğitimde Okuma Yazma Öğretimi

Özel eğitimde okuma yazma öğretimi toplum açısından kabul gören sembol ve işaretlere duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesini sağlar. Öğrencilerin el ve parmak kaslarının yazı yazabilmek için tam bir yeterliğe sahip olması ve gelişmesi gerekir. Bunun yanı sıra el ve göz koordinasyonu tam gelişmiş olması gerekir. Yazı yazılan kağıdın yumuşak olması veya sert olması, alçak bir şekilde yazıya yakın yazılması veya yüksek yazılması, yazıyı olumlu ya da olumsuz yönden etkileyebilir.

Türkçe soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru bir yol izler. Harfin başlangıç ve bitiş yerleri yazının izlediği yolla uyumlu olması gerekir. Bu nedenle kalem tutma şekli ve eliyle kavrayabilme çok önemlidir. Aynı şekilde defter tutma pozisyonu da yazıyı etkiler.

Öğrenci yazı araç gereçlerini kullanma, yazı için serbest çizgi ve boyama çalışmaları, düzenli çizgi çalışmaları, kelime ve cümle yazma çalışmaları yapılır. Kâğıt yırtma, kesme, yapıştırma yapılır. İpe boncuk dizme ve küçük cisimleri toplama uygulaması yapılır.

Havada harfleri çizmek, kumda harfleri çizmek, boncuk ve fasulyeler ile harfler çizme gibi etkinlikler yapılır. Okuma yazmadaki harfleri kullanılan harfleri üzerinden giderek çizme, harfleri bağımsız bir şekilde çizme yapılır. Daha sonra kelime cümle ve metin yazma çalışmaları vardır. Yazımı kolay, günlük yaşamın içinden kelimler cümleler yazma yapılır.

Özel Eğitim Öğretmenliği: Özel Eğitim Programı Nedir?

Özel eğitim programı nedir nasıl olmalıdır diye merak edenler için liste şu şekildedir:

 • Özrün tanımı ve varsa çeşitleri
 • Özürlü çocukların erken teşhis edilmesi
 • Özel eğitim alanı özürlülerin sahip olduğu engel ve yetersizliğe göre sınıflandırılması
 • Zekâ geriliği varsa bunun nedenleri
 • Özel eğitim çocuklarının ihtiyaç duyduğu şeyler
 • Zekâ özrü bulunan çocuklarda dil gelişimi, kavram gelişimi, beden gelişimi, kavramları bilme, bilişsel gelişim, müzik ve sanat gelişimi ve çalışmaları, tuvalet eğitimi, okuma yazma ve matematiksel işlemleri yapabilme eğitimi
 • İşitme engelliler
 • İşitme engellilerde bulunan özrün meydana getiren nedenler
 • İşitme özrünün teşhisi
 • Teşhise göre verilen eğitim biçimi
 • İşitme özürlü çocukların evden eğitimi
 • İşitme özürlü öğrencilerde entegre eğitim
 • Konuşma özürlüler
 • Konuşma özrü türleri ve özellikleri
 • Dil özürlülerin eğitimi ve uygun bulunan terapi yöntemi
 • Beyin bölgesinden özürlüler ve bunların eğitimi
 • Epileptik çocukların belirlemesi ve tanımı
 • Afasik çocuklar ve eğitimi
 • Ortopedik özürlü çocukların eğitimi ve bunun önemi
 • Çocukluk döneminde oluşan uyum sorunları
 • Psiko-sosyal yönden dezavantajlı çocuklar
 • Özürlü çocukların bakım gördüğü, eğitim aldığı yerlerin türleri ve özellikleri
 • Aileye rehberlik