Ana sayfa » Özel Eğitim » Özel Eğitim Kursu
Özel Eğitim Kursu

Özel Eğitim Kursu

Yazı İçeriği

Özel eğitim kursu, özel eğitimde neler yapılır: Alanında zihinsel engelliler için gelişim, eğitim ve bakımında profesyonel mesleki eğitim almış bakanlık tarafından onaylanan pek çok yer bulunmaktadır.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler bu eğitimi gerektiren çocukları tanıma ve onlarda bulunan özütlerine göre ayırt edebilme becerisini kazandırmak, onlarda bulunan özürlerine göre özelliklerini kavrayabilmesini sağlamak amaçlanır. Özürlerine göre biçimlendirilmiş programların uygulanmasında gerekli uzman kişilerin veya öğretmenlerin yardımcı olabilecek düzeyde bilgilendirmek, daha bilinçli birer anne-baba olabilmeleri için gençleri bu alanda bilgilendirmek, çevrelerini ve özürlü çocuğu olan aileleri, bu eğitim konusunda bilinçlendirmek ve bu alana teşvik edilmesi amaçlanır.

Özel Eğitim Kursu: Özel Eğitim Kurumları

Özel eğitim kurumları bu kurumlar nelerdir, özel eğitim anaokulu nedir gibi sorular çoğu kişi tarafından sorulmaktadır. Bu kurumlar zihinsel engelli kişilerin eğitimi ve gelişimi açısından oldukça önem taşımaktadır. Otizm, down sendromlu kişiler için de gitmesi gereken yerdir.

Özel Eğitim Kursu: Özel Eğitim Kurumları Nelerdir?

Özel eğitim kurumları nelerdir? Özel eğitim okulları şu şekildedir:

 • Görme engelliler için ilköğretim okulları iki şekilde olur. Yatılı ve gündüzlü
 • İşitme engelliler için ilköğretim okulları ve liseleri iki şekilde olur.  Yatılı ve gündüzlü
 • Ortopedik engelliler için ilköğretim okulları iki şekilde olur. Yatılı ve gündüzlü
 • Eğitilebilirler ilköğretim okulları iki şekilde olur. Yatılı ve gündüzlü
 • İş okulları yatılı bulunmaz gündüzlü
 • Eğitim ve uygulama okulları sadece gündüzlü olur.
 • İş eğitim merkezi sadece gündüzlü olur.
 • Otistik çocuklar eğitim merkezleri
 • Bilim ve sanat yönelik faaliyet gösteren merkezler
 • Hastanede ders verilen hastane okulları

Özel Eğitim Kursu: Özel Eğitim Okulları Nedir?

Özel eğitim okulları nedir: Çeşitli türlerde ve sahip olduğu hastalığın derecelerinde göre ortak yetersizlikleri olan onlara yardım etmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır. Topluma kaynaşmasını ve yetersizliklerinin en aza indirilmesi hedeflenir.

Özel Eğitim Kursu: Özel Eğitim Okulu

Özel eğitim okulu, kişinin pek çok döneminde bu okullarda eğitim alabilmektedir. Bunlar:

Erken Çocukluk Dönemi Programı

0-36 ay arasındaki özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların aldığı eğitimdir. Bu eğitim ilk olarak ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi ile başlar. Uzman kişiler veya öğretmenler tarafından okullarda verilir.

Çocuğun özel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi tanı koyma daha sonra izleme ve sonuç olarak değerlendirme yapılır. Bu çocukların özellikle sosyal yönden gelişimleri desteklenir. Bireysel kişisel özellikleri ve yaşları göz önünde bulundurularak belirlenen günlerde yarı zamanlı olarak oyun grubuna ya da etkinlik grubuna devam edilmesi sağlanır.

Okul Öncesi Dönemde Yapılan Program

32-72 ay arasında özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların aldığı eğitimdir. Bu eğitim zorunludur ve kaynaştırma uygulamaları ile eğitim planına göre uygulanır. Okul öncesi özel eğitim okullarında sınıfların mevcudu bir öğretmen için 6 kişi, iki öğretmen için 10 kişiden çok olmaması gerekir.

Hazırlık Sınıfı

Hazırlık sınıflarında en fazla 10 kişi eğitim alabilir. Bu sınıfta sosyal etkileşim, iletişim ve temel yaşam becerilerini kavrama ve geliştirme sınıfa okula herhangi bir ortama uyumu arttırır. Programın süresi 1 yıl kadardır. Dinleme, anlama, anlatma, yazma gibi pek çok beceri pekiştirilir.

İlköğretim

Özel eğitim ilköğretim okullarında sınıf mevcudu en fazla 10 kişidir. Zorunlu öğrenci çağındaki bu öğrenciler klinik bakımına ihtiyaç duyar. Birden fazla alanda yeterli alanda destek eğitim planı hazırlanır.

Evden Yürütülen Eğitim

Herhangi bir özel eğitim kursu yararlanamayacak kişiler evde eğitim alır. Kurul tarafından evde eğitimin nasıl yapılacağı planlanır. Bu eğitimi gezerek eğitim veren öğretmenler tarafından yapılmaktadır.

Orta Öğretim

Bu eğitim kaynaştırma yoluyla sürdürmek esastır. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler yapılacak iş birliği çerçevesinde yatılı ve sınavsız olarak bu okullara yerleştirilir.

Yüksek Öğretim

Bu eğitimi alanlar yüksek öğretim kurumları ile birlik olarak yerleştirilir. Kredi ve burs verilmesi durumunda bu öğrencilere diğer öğrencilere kıyasla daha fazla ayrıcalık tanınır.

Yaygın Eğitim

Bu eğitime ihtiyaç duyan kişilerin çevrenin olanakları ve ihtiyaçları doğrultusunda yaygın eğitim programları düzenlenir.

Özel Eğitim Kursu: Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim

Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler tüm çocuklar gerek fiziksel gerek öğrenme yetenekleri açısından farklılık gösterirler. Belli konularda yetersiz olan veya engeli olan kişilerdir bunlar:

 • Zekâ geriliği
 • Öğrenme güçlüğü
 • Duygu ve davranışlarda oluşan dengesizlikler
 • İleri derecede ve çoklu yetersizlikler
 • İşitme yetersizlikleri
 • İletişim bozuklukları
 • Göreme yetersizliği
 • Vücuttaki bazı bölgeler ve sağlıkla ilgili yetersizlikler
 • Üstün zekalılar ve üstün yetenekliler

Özel Eğitim Kursu: Özel Eğitim Hizmetleri

Eğitim öncesinde önemsenmeyen bazı yetersizliklerin ortaya çıkmasını sağlar.  Özel eğitim kazanımları sayesinde çoğunluktan farklı olarak özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara sunulan üstün yetenekli olanların yetenekleri doğrultusunda en üst seviyeye çıkmasını sağlayan engelli bireyin kendini yeterli hale getirir.

Özel Eğitim Kursu: Özel Eğitimin Amaçları

Özel eğitim amaçları ve özel eğitim temel ilkeleri:

 • Tüm alanlardaki bilişsel, devinsel (kinetik), sosyal, duygusal gelişimleri ile iletişim gelişimlerini hızlandırmak
 • Gelecekteki yaşamlarını olabildiğince bağımsız sürdürmelerini sağlamak
 • Kendi kendilerini yeterli duruma gelme ve karşılaşacakları sorunlarla baş edebilme düzeylerini arttırmak
 • Yaşam kalitelerini arttırıcı olanaklar sunmak