Otizm

Otizm

Otizm Rehberi

Otizm, tam adı ile Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), iletişim ve davranışla ilgili farklılıkları içeren karmaşık bir durumdur. Çok çeşitli belirtileri ve beceri farklılıklarını içerebilir.

Detaylar »
Atipik Otizm

Atipik Otizm

Atipik otizm, otizm belirtilerinin bir kısmını gösteren ve genellikle, bu belirtilerin daha az yoğunlukta görüldüğü çocuklara konulan tanıdır. Konuşma, sosyalleşme, motor becerileri gibi alanlarda gelişimsel farklılıklara sebep olan bir durumdur fakat otizme kıyasla bu farklılıklar daha belirsiz olduğu için tedavi sürecine en çok yanıt alınabilen otizm çeşididir.

Detaylar »
Otizm Belirtileri

Otizm Belirtileri

Otizm belirtileri ile başlayan otizm kişinin sosyal ve bilişsel becerilerini, dil gelişimini, sözlü ve bedensel ifade biçimini etkileyen bir gelişim bozukluğudur. Günümüzde her 54 çocuktan birinin otizm tanısı aldığı düşünülmektedir.

Detaylar »
Otizm Hastalığı Nedir

Otizm Hastalığı Nedir

Otizm hastalığı nedir sorusu maalesef halk arasında fazlaca sorulmaktadır fakat otizm bir hastalık olarak düşünülse de aslında hastalık değil, nörogelişimsel farklılıktır. Bu farklılık, otizmli bireylerin sosyal ilişkilerde, kendini ifade etmekte ve toplum kurallarına uygun davranmakta zorlanmasına sebep olabilmektedir.

Detaylar »
Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm spektrum bozukluğu, yani kısaca OSB, özellikle 2013 yılında, birden fazla gelişimsel bozukluk için kapsayıcı olabilmesi adına kullanılmaya başlanmıştır. Bir “spektrum” bozukluğu olmasından kaynaklı olarak, tanı alan kişilerin ihtiyaçları ve yaşadıkları birbirinden çok farklıdır fakat genel olarak kişinin sosyal ve bilişsel becerilerini etkilerler.

Detaylar »
Asperger Sendromu

Asperger Sendromu

Asperger Sendromu Nedir? Asperger sendromu çocukluk döneminde başlayan ve sosyal etkileşimi zorlaştıran bir sorundur. En önemli belirtileri aşırı içe kapanıklık, iletişim sorunu ve beceri zayıflığıdır.

Detaylar »
Rett Sendromu

Rett Sendromu

Rett Sendromu Nedir? Rett sendromu, yaygın gelişimsel bozukluklardan birisi olarak sınıflandırılan beyinsel gelişim bozukluğudur. Ancak bunun yanlış bir sınıflandırma olduğunu ve benzer şekilde otistik belirtiler gösteren

Detaylar »
Atipik Otizm Tedavisi

Atipik Otizm Rehberi

Atipik Otizm Nedir? Atipik otizm, otizm rahatsızlığı belirtilerine sahip ancak tanı konacak kadar yeterli kriterleri sağlamayan çocuklara verilen tanıya denir. Atipik otizmde konuşmada zorluk, iletişim kurmada

Detaylar »
Otizm Tedavisi

Otizm Tedavisi

Otizm tedavisi otizmli çocuklara erken yaşta, tercihen üç yaştan önce tanı konması büyük önem taşır. Çünkü otizmli bir çocuk özel eğitim almaya ne kadar erken başlarsa, o

Detaylar »