Ana sayfa » Otizm » Otizm Testi
Otizm Testi

Otizm Testi

Yazı İçeriği

Otizm testi, klinik tanıyı bilimsel açıdan doğrulamak ve emin olmak için bireye tanı sonrasında uygulanan birtakım bilimsel yöntemlerdir.

Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı konulması için öncelikle anne babaların bilinçli şekilde çocukları gözlemlemesi son derece önemlidir. Ebeveynlerin bu konuda bilinçli olması erken tanının konmasına ve böylece bireyin karşılaştığı zorlukların erken dönemde minimuma indirilmesine ortam hazırlamaktadır.

Otizm şüphesi olan bireylerde uzmanlar muayene sonrasında klinik tanı koysa da tanının bilimsel nedenlere dayandırılabilmesi için birtakım testlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle de bireylere klinik tanı sonrasında otizm testi yapılmaktadır.

Otizm Testi Nasıl Yapılır?

Otizm testi, bilimsel dayanağı olan ve bilimsel tekniklerle bireylerin yaşlarına göre uygulanan test türüdür. 2 yaş otizm testi, 2,5 yaş otizm testi ve 4 yaş otizm testi olarak kısacası 6 yaş ve altı okul öncesi çağda olan çocuklarda M-CHAT tarama testi yapılır.

Test yapılacak olan bireyler 6 yaş ve üzeri ise o halde ABC adı verilen sorun kontrol davranış listesi ile birlikte otizm derecesini ölçebilme için CARS testi uygulanmaktadır. Bu testlerin yanı sıra aile bireyleri ile görüşülür. Hem aile bireyleriyle görüşme sonucu hem de test sonuçları neticesinde bireylerin otizm riski ile karşı karşıya olup olmadığı saptanır.

Evde Otizm Testi

3 yaştan itibaren uzmanlar tarafından otizm spektrum bozukluğu tanısı koymak mümkün olmaktadır. Hatta ebeveynlerin bilinçli bir şekilde gözlem yapması 18. Ay gibi erken bir dönemde bile otizm belirtilerinin fark edilmesini sağlayabilmektedir.

Bilimsel testlerin yanı sıra çocuklara evde uygulanabilecek evde otizm testi vardır. Bu testler çocuğun sosyal hayatındaki davranışları üzerinden oluşturulan testler olmakla birlikte doğrudan tanı konulmayan ancak otizm şüphesinin olup olmayacağı konusunda ebeveynlere yol gösteren testlerdir.

Bebeklerde Otizm Testi

Bebeklik döneminde otizm tanısı koymak oldukça zordur. Ancak 6 aylık dönemden sonra normal bebekler ses çıkarmaya, göz teması kurmaya ve seslere tepki vermeye başlar. Bu noktada yine ebeveynlerin bilinçli olması ve gözlem yapması son derece önemlidir. Bebeklerde otizm belirtilerini görmek için dikkatli olmak gerekir.

Otizm şüphesi olan bebekler, seslere tepki vermemekle birlikte aynı zamanda göz teması kurmaktan kaçınırlar ve duydukları sesleri sanki duymuyormuş gibi davranırlar. Ayrıca genellikle gülmezler ve bakım veren kişiye sarılma eylemi göstermezler. Bu belirtiler bebeklerde otizm şüphesini uyandırır ve 3 yaş itibari ile bilimsel testlerle daha net bir şekilde ölçeklendirilir.

Yetişkin Otizm Testi

Göz göze gelmekten kaçınmak, bedensel ve sözel iletişim kurmaktan kaçınmak, akranlarıyla sosyal ilişki kuramamak, empati eksikliği yaşamak gibi belirtiler yetişkinlerde en sık ve en belirgin görülen otizm belirtileridir. Bu belirtiler ışığında klinik muayene ve bilimsel testlerle yetişkinlere uzmanlar tarafından tanı koymak daha kolay olmaktadır.

Yetişkinlerde genellikle CARS adı verilen otizm derecesini ölçeklendirme testi yapılır. Bu test itibari ile bireylerin otizm derecesi de somut bir şekilde saptanmış olur.

Online Otizm Testi

Günümüz teknolojisinin ve bilimin gelişmesiyle birlikte artık birçok hastalığın tanı ve tedavi süreci oldukça kolay hale gelmiştir. Bu durumlardan birisi de nörogelişimsel farklılık olan Otizm Spektrum Bozukluğudur.

Otizm Spektrum Bozukluğu, 3 yaş sonrası çocuklarda ve yetişkinlerde hem klinik muayene hem de bilimsel testlerde teşhis edilebilmektedir. Bunun yanı sıra otizm belirtileri gösteren ve bu yönde şüphesi olan bireylerin ön değerlendirmesi için online ortamda bireye otizm testi yapılabilmektedir.

Deneyimli ve uzman kadromuzla Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece ve Avcılar bölgelerinde faaliyet gösterdiğimiz merkezimiz ile hemen iletişime geçerek detaylı bilgi ve sağlık hizmeti alabilirsiniz.

Otizm Tarama Testi

Otizm tarama testi, 16 ila 30 ay arasındaki çocukların bakım verenlerinden, anne ve babalarından alınan bilgileri de göz önünde bulundurarak sıklıkla uygulanan tarama testidir. Bireysel ya da gruplar haline uygulanabilen bu testin içerisinde 23 tane madde vardır. Ancak bu testi uygulayabilmek için otizm belirtileri ve dereceleri hakkında üst düzey bilgiye sahip olunması gerektiğinden mutlaka alanında uzman kişiler tarafından uygulanması gereken bir testtir.

İki aşamadan oluşan testin ilk aşamasında ebeveyne ya da çocuğa bakım veren kişiye sorular sorulmaktadır. Testin ikinci bölümünde ise çocuk oyun ortamına alınır ve bu ortamda çocuğun gösterdiği etkileşimler doğrultusunda ikinci bölümde yer alan sorulara EVET/HAYIR yanıtları verilir. Çocuğun otizm riski taşıyıp taşımadığı bu ölçeklerle görülebilmektedir.

Atipik Otizm Testi

Atipik otizm, otizm spektrum bozukluğu belirtileri gösteren ancak tanısı konulmamış otizm türüdür. Halk arasında “yalancı otizm” olarak da bilinmektedir. Tıpkı otizmde olduğu gibi atipik otizm için de uygulanan ve bilimsel temellere dayandırılan testler vardır. Bu testler, bireyin atipik ya da normal otizm şüphesinin olup olmadığını ortaya koyabilmektedir.

Zeka Geriliği ve Otizm Testi

Otizm Spektrum bozukluğu, bir hastalık değil nörogelişimsel bir farklılıktır. Dolayısıyla da otizmli olan bir bireyin zeka geriliği olacağı konusunda kesin bir hüküm yoktur. Ancak bunun yanı sıra yapılan araştırmalar zeka geriliği olan çocukların %70 gibi büyük bir oranında zeka geriliği olduğunu ortaya koymuştur.

Diğer yandan %10 gibi küçük bir oran olsa da otizmli bireylerde üstün zeka görülebilmesi de muhtemeldir. Bu durumların doğru bir şekilde test edilebilmesi için bireylerin mutlaka bir uzman tarafından klinik muayeneye ve tarama testlerine tabii tutulması gereklidir.

Hamilelikte Otizm Testi

Günümüzde bilim ve teknoloji her ne kadar gelişmiş bir düzeyde olsa da şuan için anne karnındaki bebeğin otizm şüphesiyle karşı karşıya kalıp kalmadığını görebilmek için uygulanabilecek bir test yoktur. Zira otizm, kanla değil bireyin davranışları gözlemlenerek tanı konulabilen bir farklılıktır. Dolayısıyla da hamilelikte otizm testi yapılması mümkün değildir.