Ana sayfa » Otizm » Otizm Ne Demek?
Otizm Ne Demek?

Otizm Ne Demek?

Yazı İçeriği

Otizm ne demek sorusunu bilmek için öncelikle bu durumun bir hastalık olmadığını bilmek gerekir. Otizm, bir nörogelişimsel farklılıktır.

Otizm olarak adlandırılan otizm spektrum bozukluğu, bireylere hem iletişimsel hem de davranışsal olarak karmaşık durumlar yaşatan bir nörogelişimsel farklılıktır. Kişiden kişiye gösterdiği belirtiler farklı olduğundan her otizmli bireyde görülen olumsuz durumlar da farklılık göstermektedir. Bu nedenle de belirtilerin kimi bireylerde yoğun bir şekilde kimi bireylerde ise daha az oranda görülebilir.

Bireylerde görülen belirtiler doğrultusunda otizm, bireylerde hafif seyrederken bazı bireylerin günlük yaşam kalitesini ciddi boyutta etkileyip bireylerin bakıma ihtiyaç duymasına neden olabilmektedir. Otizm tanısı konulan bireyler genellikle iletişim kurmakta zorlanırken aynı zamanda çevresindeki kişilerin düşündüklerini ve duygularını anlamakta da zorlanırlar.

Tüm bunların yanı sıra otizm tanısı konulan bireylerde büyük oranda öğrenme güçlüğü görülmektedir. Dolayısıyla da iletişim ve benzeri becerileri yetersiz olsa da otizmli bireylerin çoğunda matematik ve sanat gibi alanlarda iyi olduğu gözlemlenir.

Otizm Ne Demek: Otizm Ne Demektir?

Otizm, tıp dilinde kısaca otizm spektrum bozukluğu anlamına gelmektedir. Otizm kelimesinin TDK sözlük anlamı; içeyöneliklik demektir. Bir ruh bilim terimi olan otizm kelimesi, nörogelişimsel farklılığı ifade eden terimdir.

Doğuştan gelen ve genetik faktörlere bağlı olarak geliştiği ortaya çıktığı düşünülen otizm spektrum bozukluğu, bireylerde genellikle 3 yaş sonrasında kendisini göstermeye başlar. Hayat boyu devam eden bir gelişimsel bozukluk olan otizm spektrum bozukluğu, bireylerin çevresindeki kişilerde sözel ve yazılı olarak iletişim kurmasını, çevresindeki kişilerin duygu ve düşüncelerini anlamasını zorlaştırır.

Gelişimsel bozukluk anlamına gelen otizm spektrum bozukluğu tanısı, sadece alanında uzman olan kişiler tarafından bir takım kapsamlı ve özel testler ile konulabilmektedir. Dolayısıyla da özellikle ebeveynlerin belirtiler konusunda bilinçli olması erken tanı için büyük önem taşır. Otizmin net bir tedavisi olmasa da erken tanı ile başlanan özel eğitim programları, bireyin yaşadığı zorlukların büyük oranda azaltılması için önemli yere sahiptir.

Otizm Ne Demek: Atipik Otizm Ne Demek?

Genel olarak otizm tanısı koymak için yeterli klinik bulguların bulunmadığı fakat buna rağmen otizm spektrum bozukluğunun olgularını tarif etmek için kullanılan terime “Atipik otizm” adı verilmektedir. Diğer bir deyişle atipik otizm, tüm otizm bulgularının bulunmadığı ya da hafif olarak görüldüğü durumları ifade etmek için kullanılan bir tıp terimidir.

  • Bireylerin uygun olmayan sosyal davranışlar sergilemesi,
  • Bireylerde motor, görsel, bilişsel, mekânsal ve benzeri gibi nörolojik becerilerde problemler görülmesi,
  • Bireylerin akranlarına göre dil ve konuşma becerilerini daha geç kazanması,
  • Sözlü ya da sözsüz iletişim kurarken bireylerin zorlanması,
  • Tatma, koklama, dokunma, işitme ve görme gibi duyuların azalması ya da artması,
  • Bireylerin tekrar eden yani stereotipik davranışlar sergilemesi bireylerin atipik otizm olduğunu gösteren en belirgin belirtilerdir.

Otizm Ne Demek: Yalancı Otizm Ne Demek?

Yalancı otizm halk arasında çok sık kullanılsa da tıp dilinde yalancı otizm, “Atipik otizm” olarak adlandırılmaktadır. Otizm belirtileri göstermeyen ya da hafif bulgulara sahip olan bireylere tam otizm spektrum bozukluğu teşhisi konulamaz. Ancak bireyin bir takım farklı davranışlar sergilemesi, duyu organlarında değişimler yaşanması gibi durumlar yalancı otizm olarak adlandırdığımız durumun meydana gelmesine neden olur.

Yalancı otizmin en sık görülen belirtisi tıpkı gerçek otizmde de görülen bireylerin akranlarıyla kıyaslandığında dil ve konuşma becerilerinin gelişmemiş olmasıdır. Ancak bu bulguların hafif görülmesi ve diğer bulgularla desteklenmemesi durumunda uzmanlar tarafından otizm tanısı konulamayabilir ve bu duruma da “Yalancı otizm” adı verilir.

Otizm Hastalığı Ne Demek?

Otizm spektrum bozukluğu, bir hastalık değil aksine doğuştan gelen bir farklılıktır. Halk arasında otizm için hastalık tanımlaması çok sık yapılıyor olsa da aslında otizm tıp alanında bireylerin motor, bilişsel, zihinsel ve iletişimsel zorluklar yaşamasına neden olan bir gelişimsel bozukluk ve farklılık olarak tanımlanmaktadır.

Dil ve konuşma becerilerinin gelişmemesi, bireylerin göz temasından kaçınması ve çevresindeki kişileri anlayamaması, isimleri ile çağrıldıklarında tepki vermemeleri en sık görülen belirtilerdir. Otizm spektrum bozukluğunun bir tedavisi olmasa da bireylerin otizm seviyesine göre kişiye özel hazırlanmış özel eğitim programları sayesinde yaşadığı zorlukları tamamen ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek mümkündür.

İstanbul’un birçok bölgesinde olduğu gibi Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt gibi büyük ilçelerde de otizm özel eğitim hizmetleri sunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi faaliyet göstermektedir.