Ana sayfa » Otizm » Otizm Hastalığı Nedir
Otizm Hastalığı Nedir

Otizm Hastalığı Nedir

Yazı İçeriği

Otizm hastalığı nedir sorusu maalesef halk arasında fazlaca sorulmaktadır fakat otizm bir hastalık olarak düşünülse de aslında hastalık değil, nörogelişimsel farklılıktır. Bu farklılık, otizmli bireylerin sosyal ilişkilerde, kendini ifade etmekte ve toplum kurallarına uygun davranmakta zorlanmasına sebep olabilmektedir.

Kişinin bakıma ihtiyaç duyup duymadığı, topluma ne kadar entegre olup olamadığı, belirtilerinin ne kadar belirgin olduğuna bağlıdır. Belirtilerin hafif olduğu kişiler kendi başlarına yaşayabilse de belirtileri daha ağır olan kişilerin yardıma ihtiyacı vardır.

Otizm Nedir? Otizm Ne Demek?

Otizm, kısaca açıklamak gerekirse, sosyal becerilerde, sözel ve sözel olmayan iletişimde zorluklar ve tekrarlayan takıntılı davranışlar ile karakterize olan çok çeşitli koşulları ifade eder. Birçok akademik makale, otizmin, günümüzde 54 çocuktan yaklaşık 1’ini etkilediğini öne sürmektedir ve yaygın olması ile birlikte belirtilerin yoğunluğu da kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir.

Otizm Hastalığı Nedir: Otizm Belirtileri Nelerdir?

Otizm farklı insanlarda farklı şekillerde görülebilir fakat otizmin belirtilerini sosyallik, iletişim ve davranış temelli olarak üç ana grupta sıralanabilir.

Sosyallikle bağlantılı olan belirtiler ismine yanıt vermemek, başkalarıyla oynamaya, paylaşmaya veya konuşmaya ilgi duymamak, yalnız kalmayı tercih etmek, fiziksel temastan kaçınmak veya reddetmek, göz temasından kaçınmak, üzgünken teselli edilmekten hoşlanmamak ve kendi ya da başkalarının duygularını anlayamamaktır.

İletişim temelli olan belirtiler ise konuşma ve dil becerilerinde gecikme, düz, robotik bir ses tonu veya şarkı söyleyerek konuşmak, aynı şeyleri tekrarlamak, ben, sen gibi zamirleri doğru kullanamamak, işaret etmek veya el sallamak gibi yaygın beden hareketlerini kullanmamak veya nadiren kullanmamak, konuşurken veya soruları yanıtlarken konu üzerinde duramama, mecaz anlamları veya şakaları fark edememektir.

Son olarak dikkat edilmesi gereken davranışsal belirtiler ise, el çırpma, sallanma, zıplama veya dönme gibi tekrarlayan hareketler sergilemek, sürekli olarak hareket etmek veya aksine sürekli olarak sabit kalmak, belirli aktivitelere veya nesnelere kitlenmek, belirli rutinler veya ritüellere aşırı bağlı olmak, dokunma, ışık ve ses gibi duyulara karşı aşırı hassasiyet, telaşlı yeme alışkanlıkları, koordinasyon eksikliği ve sakarlıktır.

Otizm Hastalığı Nedir: Atipik Otizm Nedir?

Atipik otizm bazı yönleri ile otizm ile benziyor olsa da otizm kadar şiddetli olmayan bir gelişimsel farklılıktır. Atipik otizm tanısı genellikle çocukta otizm belirtilerinden yalnızca bazılarının görüldüğü ya da belirtilerin daha az belirgin olduğu durumlarda konulmaktadır. Erken tanı koyulabilmesi adına, anne ve babanın çocuğu çok dikkatli gözlemleyerek ufak farklılıklara dikkat etmesi gerekir.

Atipik otizm, tedavinin en verimli olabildiği gruptur. Bu nedenle, erken tanı ve destekleyici eğitimlerin olması durumunda çocuk, yaşıtlarına kolay adapte olabilir.

Otizm Hastalığı Nedir: Otizm Neden Olur?

Otizmin bilinen tek bir nedeni yoktur. Bu farklılığın karmaşıklığı, semptomların ve ciddiyetin kişiden kişiye farklılığı göz önüne alındığında, muhtemelen birçok neden vardır fakat hem genetik hem de çevresel faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Buna karşın, otizme sebep olan gen veya genler hala tespit edilememiştir ve kalıtsal olarak mı aktarıldığı yoksa mutasyon sonucu mu olduğu araştırılmaktadır. Ayrıca, kesinliği kanıtlanmamış olsa da gebelik yaşı, komplikasyonlar, çevre kirliliğine maruz kalmak gibi etkenler de olası etkenler arasında değerlendirilmektedir.

Toplumda birçok kişinin inandığı otizmin aileden kaynaklı bir gelişim hastalığı olduğu varsayımının tam aksine, otizmin sosyoekonomik durum, yetiştirme şekli ve aşılarla herhangi bir bağlantısı yoktur ve bir hastalık değil gelişimsel farklılıktır.

Otizm Hastalığı Nedir: Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir?

Otizm Spektrum Bozukluğu, yani OSB, otizm de olmak üzere diğer gelişimsel bozuklukları kapsayan bir çatı terimdir. 2013’ten bu yana kullanılmaktadır. Spektrum olarak adlandırılmasının sebebi kapsadığı bozuklukların ve semptomların birbirinden çok farklı olabilmesidir. Ancak, hepsinin ortak yanı, sosyal, iletişimsel ve davranışsal zorluklara neden olabilen gelişimsel bozukluklar olmalarıdır.

Asperger sendromu, Rett sendromu, otizm, atipik otizm, çocukluk dezintegratif bozukluğu gibi birçok bozukluk, otizm spektrum bozukluğuna dahil edilmiştir.

Otizm Hastalığı Nedir: Otizm Nedir Nasıl Anlaşılır?

Otizmin anlaşılması için ebeveynlerin çocuğu dikkatli şekilde gözlemlemesi gereklidir. Özellikle erken tanı konulabilmesi için ebeveynler otizmin bebeklerdeki belirtilerini öğrenmeli ve birkaç aylıktan itibaren bunlara dikkat etmelidir. Çoğu ebeveyn, belirtilerin 2-3 yaşlarına doğru yoğunlaşmasından sonra durumun farkına varır. Çocuğunuzda otizm belirtileri olduğunu düşünüyorsanız Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Esenyurt’ta bulunan hizmet noktalarımızdan birine danışarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Otizm Hastalığı Nedir: Otizm Ne Zaman Ortaya Çıkar?

Otizm doğuştan gelen bir farklılıktır. Dikkatli bakılması durumunda bebeklikten itibaren semptomlar gözükebilir. Bazı çocuklarda, belirtiler çok silik olduğu için 2-3 yaşına kadar fark etmek zor olabilir fakat bu otizmin sonradan olduğu anlamına gelmemektedir.

Otizm Hastalığı Nedir: Otizm Nedir Nasıl Tedavi Edilir?

Otizmi ortadan kaldıran ya da gelişimsel farklılığı tersine çeviren bir tedavi bulunmamaktadır fakat otizm tedavileri, çocuğun sosyal becerilerini geliştirip akranlarıyla ilişkiler kurması, konuşarak ya da bedensel olarak kendini ifade etmesi ve takıntılı davranışları değiştirebilmesi üzerine odaklanır. Bu sayede çocuk kendi başına günlük işleri yapabilir, sosyal ilişkiler yürütebilir duruma gelebilmektedir.