Ana sayfa » Otizm » Otizm Belirtileri
Otizm Belirtileri

Otizm Belirtileri

Yazı İçeriği

Otizm belirtileri ile başlayan otizm, kişinin sosyal ve bilişsel becerilerini, dil gelişimini, sözlü ve bedensel ifade biçimini etkileyen bir gelişim bozukluğudur. Günümüzde her 54 çocuktan birinin otizm tanısı aldığı düşünülmektedir. Bu nedenle, her ebeveynin otizm ile ilgili bilgi sahibi olması, belirtileri bilerek çocuklarını gözlemlemesi önemlidir.

Ebeveynlerin otizm belirtilerini tanıyıp, olası bir durumda erken tanı konmasını sağlaması, tedavinin daha başarılı olmasını ve böylece çocuğun hayatında daha az zorluk yaşamasını sağlayabilir. Otizmle ilgili bilgi almak ya da otizm belirtileri olan çocuğunuza uygun olan tedaviyi bulmak için Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Esenyurt’taki merkezlerimize başvurabilirsiniz.

Otizm Belirtileri Nelerdir

Otizm belirtileri herkeste farklı boyutlarda olabilmektedir. Dikkat edilmesi gereken belirtiler göz temasından kaçınmak, onlara gülümsediğinde gülümsememek, belli bir tadı, kokuyu veya sesi sevmeme durumunda aşırı tepkiler vermek, ellerini çırpmak, parmaklarını şıklatmak veya vücudunu sallamak gibi tekrarlayan hareketler sergilemek, diğer çocuklar kadar konuşmamak veya kendini ifade etmekte güçlük çekmek, aynı cümleleri tekrarlamaktır.

Ancak belirtiler bununla sınırlı değildir. Çocukların kendi yaşıtlarıyla kurduğu iletişimin gözetlenmesi de önem arz etmektedir. Çocuğun yaşıtlarıyla oyun oynamak, oyuncaklarını paylaşmak gibi durumlardan uzak durması ve yalnız kalmayı tercih ediyor olması da otizmin etkileri arasındadır.

Bebeklerde Otizm Belirtileri

Bebeklerde otizm belirtilerini anlayıp erken tanı konulmasını sağlamak mümkündür fakat neye bakmanız gerektiğini bilmelisiniz. Bunun nedeni, otizmin en erken belirtileri beklenmedik davranışların varlığı değil, bebeğin normal gelişiminde olması gereken bir gelişimin veya becerinin gecikmesi ya da hiç olmamasıdır. 

Ebeveynlerin bebek gelişim sürecine dair bilgi sahibi olup çocuklarını çok dikkatli gözlemesi gerekmektedir. Göz teması kurmamak, karşısındaki kişinin gülmesine tepki vermemek, adına tepki vermemek, duygularını belli etmemek, hecelemeye başlamamak gibi belirtiler bebeklerde otizme işaret ediyor olabilir.

Otizm Belirtileri 2 Yaş

Otizm belirtileri 2 yaşındaki çocuklarda daha belirgin gözükmeye başlamaktadır. Bu nedenle çoğu ebeveyn çocuklarının otizmli olabileceğini bu dönemde fark etmeye başlar. Özellikle 2-3 yaş aralığında olan çocuklarda konuşmakta güçlük, nesneleri amacı dışında kullanmak, basit komutları anlamak ve yerine getirmede zorlanmak, sınırlı sayıda kelime ya da beden hareketi kullanabilmek, başkalarıyla iletişim kurmaya ilgi duymamak, arkadaş edinmekte zorlanmak, kavramları anlayamamak, başkalarının nasıl hissettiğini ya da düşündüğünü anlamamak ve kendi duygularını ifade edememek otizmden kaynaklı olabilmektedir.

Atipik Otizm Belirtiler

Atipik otizm, otizm belirtilerinin tamamını göstermeyen kişilere ya da belirtilerin daha silik olduğu durumlarda konulan tanıdır. Belirtileri otizm ile benzerlik göstermektedir. Örneğin, dil gelişiminde bozukluk, sosyal ve bilişsel becerilerin geride kalması, takıntılı davranışlar, duyularda aşırı hassaslık gibi belirtiler atipik otizmin de göstergesi olabilir. Ancak, atipik otizmde bu belirtiler daha hafif olduğundan doğru tedavi ile tanı alan çocuğun topluma entegre olması, hatta kendi başına yaşaması mümkün olabilmektedir.

Hafif Otizm Belirtileri

Hafif otizm, atipik otizmin halk arasında yaygın kullanılan isimlerinden biridir. Atipik otizmin diğer gelişim bozukluklarına ya da klasik otizme kıyasla daha “hafif” etki etmesi, yani belirtilerin kişinin sosyal ve günlük hayatında daha az aksaklığa sebep olmasından kaynaklı olarak bu isimle de anılmaya başlanmıştır.

Yalancı Otizm Belirtileri

Yalancı otizm, belirtilerini tespit etmesi daha zor olduğu için ve kişinin hayatına otizm kadar fazla etki etmediği için zaman zaman atipik otizm yerine kullanılmaktadır. Bu nedenle, aslında belirtileri ve etkileri atipik otizm ile birebir aynıdır.

Otizmin Belirtileri

Otizm herkesi farklı şekilde ve yoğunlukta etkileyen bir spektrum bozukluğudur. Bu nedenle ancak her çocuğun ebeveynleri tarafından dikkatli gözlenmesi sonucunda anlaşılabilir. Bazı çocuklarda bebeklikten itibaren semptomlar belirgin şekilde görülebilirken, bazı çocuklarda ise 2-3 yaşına kadar görülmesi zor olabilmektedir.

Otizmin etkileri kişi üzerinde hafif de olsa ağır da olsa erken tanı, tedaviden olumlu yanıt alabilmek adına önemlidir. Çocuğunuzun otizm belirtileri gösterdiğini düşünüyorsanız Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Esenyurt’taki merkezlerimizden birine başvurarak uzmanlardan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Geçici Otizm Belirtileri

Geçici otizm, atipik otizm yerine kullanılan yanıltıcı bir adlandırmadır. Geçici kelimesinin kullanılıyor olması, otizmin geçici bir türüymüş algısı yaratmaktadır fakat atipik otizm doğuştan gelen ve ömür boyu etki eden bir gelişimsel farklılıktır. Bunun yerine, atipik otizm adlandırmasını kullanmak daha doğrudur.

Silik Otizm Belirtileri

Silik otizm adından da belli olduğu gibi, otizm semptomlarının daha “silik” yani belirsiz olduğu durumlarda halk arasında kullanılmaktadır. Aslında atipik otizme işaret etmektedir dolayısıyla belirtileri de atipik otizmle aynıdır.

Yetişkinlerde Otizm Belirtileri

Zaman zaman, otizm belirtilerinin daha hafif olduğu kişilerde otizm yetişkinliğe kadar fark edilmemiş ya da tanısı konulmamış olabilmektedir. Yetişkinlerde otizm belirtileri çocukluktaki belirtilerden tamamı ile farklı değildir. Yetişkinlikte otizmin ana belirtileri başkalarının ne düşündüğünü veya hissettiğini anlamakta zorlanmak, sosyal durumlar hakkında çok endişeli olmak, arkadaş edinmeyi zor bulmak ya da kendi başına olmayı tercih etmek, künt, kaba görünmek ya da başkalarına ilgi duymamak, ne hissettiğini söylemeyi zor bulmak, iletişimde her şeyi gerçek anlamı ile anlamak örneğin, alaycılığı veya mecaz anlamları anlayamamak ve her gün aynı rutine sahip olmak, değişirse çok endişelenmektir.

Ana belirtilerin yanı sıra, insanlar konuşurken konuşmamak gibi sosyal “kuralları” anlamamak, göz temasından kaçınmak, diğer insanlara çok yaklaşmak ya da birisi size dokunursa ya da çok yaklaşırsa çok üzülmek, diğerlerinin dikkat etmediği tat, koku, ses gibi duyulara ve küçük ayrıntılara dikkat etmek de yetişkin bireylerde otizmin göstergesi olabilmektedir.