Ana sayfa » Özel Terapiler » Maes Terapi
Maes Terapi

Maes Terapi

Yazı İçeriği

Maes Terapi Nedir?

Maes terapi (Maes therapy) uzun vadeli bir bakış açısıyla, çeşitli nörogelişimsel durumları (örneğin Serebral Palsi gibi) olan bebeklerin ve çocukların gelişimini optimize etmek için bir tedavi yaklaşımıdır. Bu tedavi yöntemi nörolojik bir sorunun normal bir gelişim sürecini izlemesini engellediği her yaştan çocuk için uygundur.

Çocuğun izlediği yol, genellikle çocuğun beyninin, kısa vadede yardımcı olabilecek en kolay çözüm olarak seçtiği şeydir. Ancak bu, uzun vadeli gelişim üzerinde olumsuz bir etkisi olan kalite ve hareket çeşitliliğinden yoksundur.

Maes Terapi nörogelişimsel koşullara sahip çocukların kendiliğinden bir şeyler yapmayı öğrenmelerinin etkisi, çoğu zaman başka şeyler yapamamalarının nedenidir. Beyin disfonksiyonu nedeniyle çocuğun farklı bir gelişim yolu izlemekten başka alternatifi yoktur.

Terapi Yöntemleri

Çocuğun gelişiminin bazı özel yönlerinde, çocuğa kendisi ya da ebeveynleri tarafından denemek ve ilerlemek için ‘performans göstermesi’ için ‘baskı uygulanacaktır’, ancak bu genellikle çocuğun kısa yoldan gitmesine neden olur. Bu kötü hareket alışkanlıkları yerleşir ve ‘atipik‘ hareketin temelini oluşturur.

MAES Terapisi, çocuğa, görevlerin kısa vadede başarılmasına odaklanmayan alternatif bir deneyim ve gelişim yolu sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun yerine, kısa yollardan kaçınmak ve uzun vadede ‘atipik’ gelişimi (kötü alışkanlıklar) azaltmak için temel oluşturmak için çalışır.

Maes terapi beyin terapisidir. Ortaya çıkan sonuçlarla değil sorunun esas kaynağı olan vücudun kondüktörü beyin ile ilgilenir. Her harekette, her pozisyonda beyni eğitmeyi, hareketi beyne öğretmeyi amaçlamaktadır.

Farklı beyin bölgelerinin birbiriyle bağlantı oluşturması için çalışılır. Çocuğa direkt bir çözüm sunmak yerine öğrenmeyi ve problem çözmeyi öğretir.

MAES terapisinde çocukları her zaman bir bütün, yetenekli ve yetkin insanlar olarak görüyoruz, zorluklarını takdir ediyor, ancak farklı ve daha iyi sonuçlar için olasılıkları açmanın yollarını buluyoruz.

Maes terapi (Maes therapy) görevler (dönme, oturma, ayakta durma gibi) üzerinde değil bu görevleri yapmak için gerekli olan beceriler (görme, duyusal işlemleme, koordinasyon gibi) üzerinde çalışır. Üst seviye becerilerle alt seviyedeki görevler üzerinde yüksek motivasyonla çalışılır.

Temelden en düşük görevlerle başlayarak o görevlerde çocuğun repertuarını artırıp üst seviyelere çıkılır. Taşkın zorluğunu azaltmak için komponentleri kolaylaştırmak, olası kötü sonuçları azaltmak, çocuğun üzerindeki baskıyı azaltmak, multi taskı azaltmak ve zaman baskısını ortadan kaldırmak gereklidir.