Ana sayfa » Küçükçekmece Bölgesi » Küçükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Küçükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Küçükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Yazı İçeriği

Küçükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi MEB’e bağlı olarak faaliyet gösteren bir kurumdur. Hem özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin değerlendirilmesi hem de eğitilmesini sağlayan bir merkezdir.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi kendi içindeki birim ve uzman personellerle Küçükçekmece bölgesine hizmet verir. Özellikle özel eğitim öğretmenleri bu birimlerde etkin olarak görev yapar. Ayrıca ailelere de ücretsiz olarak rehberlik hizmeti verilir.

Rehberlik Araştırma Merkezi Nedir?

RAM nedir? Gelişim konusunda yaşıtlarından geri kalan, çeşitli çevresel nedenlere bağlı olarak gelişme gösteremeyen bireylerin değerlendirilip eğitilmesini sağlayan kurumlardır.

Rehberlik ve Araştırma merkezleri kendi içinde iki ana bölüme ayrılır. Bu bölümler rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile özel eğitim olarak ayrılır. Bu iki bölüm koordineli olarak ihtiyacı olan birey ve ailelere hizmet verirler.

Ram Nedir Özel Eğitim

Açılımı Rehberlik ve Araştırma Merkezi’dir. Bu kurumlar özel gereksinimi bulunan ve bu nedene bağlı olarak özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitilmesini sağlar. Ayrıca bireyin topluma kazandırılması noktasında büyük katkılarda bulunur.

Küçükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi MEB’ e bağlı olarak çalışıp, yönetmeliklere ve kanunlara uyarak hizmet gösterir. Okullarla iş birliği içinde olup, özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için değerlendirme, tanılama, yönlendirme ve sevk işlemlerinde bulunur.

Ram Rehberlik

Rehberlik hizmeti RAM’da daha çok ailelere ve başvuran herkese ücretsiz olarak verilen bir hizmettir. Özel eğitimli birey için ise kendini tanıması, daha iyi ifade etmesi noktasında hizmet verir.

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri bireyin toplum içinde var olmasını, normal yaşamında kendi kendine yeterek yaşaması için eğitimler verir. Özellikle sağlıklı bir yaşam sürmeleri için rehberlik hizmetini sürekli olarak yaparak, tüm çalışmaları koruma altına alırlar.

Rehberlik hizmetinde şu ilkelerden yararlanılır:

 • Bireysel farklılıklara saygı
 • Gizlilik
 • Mesleki ve etik değerlere uyulması
 • Her iki tarafında iş birliği içinde olması
 • Gelişim faktörlerini göz önünde bulundurma
 • Bilimsellik
 • Bireye saygı

Yukarı yer alan ilkeler sağlandığında birey kendini rahat hissederek, rehberlik sürecinde daha aktif olacaktır.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Küçükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi öncelikle başvurusu yapılan birey için değerlendirme yapar. Bununla birlikte bazı testler ve gözlemlerle tanı işlemini gerçekleştirir. Bu aşamadan sonra bireyin eğitilmesi ve çeşitli terapiler görmesi sağlanır.

RAM’larda engel türüne göre daha çok aşağıdaki gibi destek eğitimleri uygulanır:

 • Davranış bozukluğu olan bireyler için önce testler yapılır. Sonrasında psikolojik danışmanlık hizmeti verilir. Bazı durumlarda tıbbi tedavi gerekebilir ve bu noktada hastanelere sevk edilir.
 • İletişim konusunda sıkıntı yaşayan bireyler için psikolojik danışmanlık hizmeti verilir.
 • Aile üyelerine, öğretmenlere ve öğrencilere özel eğitimli bireylere karşı nasıl olunması gerektiği noktasında eğitimler verilir.
 • İşitme, görme engelli bireyler için yapılan birçok testten sonra özel eğitim okullarına yönlendirilmelerini yapar.

Yukarıda yer alan hizmetler ve daha birçok hizmeti bünyesinde barındıran Rehberlik ve Araştırma Merkezleri günümüzün bu alandaki en yararlı kurumlarıdır.

Ram Raporu

RAM raporu özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin ücretsiz olarak eğitim alabilmeleri için sahip olmaları gereken rapordur. İçeriğinde değerlendirme sonuçları olup, bireyin sahip olduğu tüm özel bilgiler yer almaktadır.

Raporu almak için il ve ilçelerde bulunan RAM’lara başvuru yapmak yeterli olmaktadır. Özel eğitime ihtiyaç duyan birey bu raporu her 6 ay ya da 2 yıl da bir yenilemek zorundadır. Aksi halde hizmetlerden yararlanmak mümkün değildir.

RAM raporu alınmadan önce kişinin tam teşekkülü özelliğe sahip bir hastaneden engelli raporu alması gerekir. Raporu direk aile ya da kişinin kendisi çıkarabilir. Ram raporu başvurusunda gerekenler ise: Veli ve bireyin kimlik fotokopisi, 4 adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir. Ayrıca ilk kez başvuru yapacakların dilekçe vermesi gerekmektedir.

Ram Randevu

Küçükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi için randevu alınması çok kolay bir şekilde yapılmaktadır. İnternet ortamında RAM randevu alma sistemine giriş yapan kişiler kolaylıkla randevu oluşturabilmektedir.

Özel eğitimden ücretsiz olarak yararlanmak isteyen bireyler için Ram raporu gerekmekte olup, ilk adım olarak randevu alınması gerekir. Bu aşamadan E-devlet üzerinden de randevu alınabilmektedir.