Ana sayfa » Küçükçekmece Bölgesi » Küçükçekmece Rehabilitasyon Merkezi
Küçükçekmece Rehabilitasyon Merkezi

Küçükçekmece Rehabilitasyon Merkezi

Yazı İçeriği

Küçükçekmece rehabilitasyon merkezi kişinin ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak kaybettiği fonksiyonların tekrar kazanılması için hizmet veren kurumlardır. Özellikle bireyin normal hayatını devam ettirebilmesi için gereken bilgi ve becerinin aktarılmasında çok önemli rol oynamaktadır.

Küçükçekmece rehabilitasyon merkezi Küçükçekmece ve diğer bölgelerde bulunan merkezlerle koordineli olarak çalışır. Bununla beraber her geçen gün gelişen dünyada vizyonunu yenileyerek hizmetlerine devam etmektedir.

Rehabilitasyon Nedir? Ne Demektir?

Rehabilitasyon, dünya savaşları sonrasında oluşan sakatlıkların ve oluşan hastalıkların giderilmesi için ortaya çıkmıştır. İçerik olarak tıbbi müdahaleler topluluğudur. Hastalıkların giderilmesinde medikal cihazlardan, cerrahi yöntemlere kadar uzanan alternatif tedavileri bulunur.

Rehabilitasyon çalışmaları çoğu uzman tarafından ortak olarak gerçekleştirilir. Ayrıca tedavilerde yapılan araştırmalara göre %85 başarı oranı vardır.

Rehabilitasyon Merkezi Nedir?

Küçükçekmece rehabilitasyon merkezi ve diğer merkezler birey için gereken zihinsel, ruhsal ve bedensel tedavileri uygulayan kurumlardır. Bireyin günlük yaşam aktivitelerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için verilen tedaviler uygular.

Kendi bünyesinde psikososyal, mesleki ve tıbbi rehabilitasyon hizmetleri ile yataklı ya da yataksız olabilirler. Genel hedef olarak fiziksel yetersizliklerin azaltılması, yapılabiliyorsa giderilmesi sağlanır. Bunlara ek olarak madde bağımlıları için de özel çalışmalar yapılıp, bireyin kötü alışkanlıklardan kurtulması sağlanır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri hafif düzeye sahip bedensel ve zihinsel engelli bireylerin eğitim aldığı kurumlardır. Öğrencinin bep programı ile nelere ihtiyacı olduğu saptanır ve bu netice ile eğitimleri verilir.

RAM tarafından verilen rapor ile birey özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden eğitim almaya hak kazanır. Rapora sahip olan bireyler ücretsiz olarak eğitim alır. Eğitimlerin temeli eğlenceli etkinliklerdir. Birey hem eğlenir hem de öğrenerek hayata bağlanır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezleri, herhangi bir fiziksel problemi olan hasta için fiziksel olarak tedavilerin uygulandığı merkezlerdir. İnsan vücudunda doğuştan ya da sonradan olan fiziksel problemlerin giderilmesinde ameliyata karşılık alternatif tedavilerdir.

Fiziksel tedaviler şu şekildedir:

  • Egzersiz
  • Bantlama
  • Sıcak ve soğuk uygulamalar
  • Manuel terapi

Yukarıda yer alan tedaviler en fazla uygulananlar olup, robotik uygulamalara kadar birçok tedavi uygulanmaktadır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik tedavi ve rehabilitasyon, vücudun iskelet sisteminde meydana gelen rahatsızlıkları gidermek için uygulanan tedavilerdir. Kas ve dokular üzerinde yapılan uygulamalar ile kaybedilen fonksiyonların kazandırılması sağlanır.

Fonksiyonların normal şekilde yeniden çalışabilmesi için birçok uygulamaya tedavide yer verilir. Özel araç ve teknikler önceden hazırlanır. Hastanın rahatsızlığı için gereken süre zarfında uygulamalara devam edilir.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Küçükçekmece rehabilitasyon merkezi içinde yer alan engelli bakımı ile çoğu kişiye hizmet verilir. Bireyin günlük yaşam içinde gerçekleştireceği işleri için ona yardımcı olunur. Bu tıbbi hizmet ile engelliler yaşamlarını aksatmadan sürdürür.

Engelli bakımını üstlenen personeller, kişilerin yaşam kalitelerini artırmak için elinden gelin yapar. Bireyin karşılaştığı toplumsal ve bireysel birçok problemin giderilmesinde yardımcı olurlar. Rehabilitasyon merkezleri bünyesinde barındırdığı hizmetlerle engelliler için tüm fonksiyonlara sahiptir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon hareket sistemi içinde meydana gelen hastalıkları tedavi etmek için çeşitli uygulamalar yapar. Özellikle kaybedilen fonksiyonların geri kazandırmak için tam tedavi uygular.

Günümüzde bu alanda birçok kurum olup, uzman doktorlar görev yapmaktadır. Doktorlar 6 yıllık bir tıp fakültesinin ardından 4 yıl kadar da uzmanlık eğitimi alır. Sonrasında bu alanda görev yapmaya başlar.

Pediatrik Rehabilitasyon

Çocuklar için oluşturulan bu kurum ile birçok hastalık konusunda terapi ve tedaviler uygulanır. Çocuklara yönelik verilen tedavi ve hizmetlerin uygulandığı tıp sahasıdır. Özellikle çocukların yetenekleri konusunda gelişim açısından birçok uygulama yapılır.

Küçükçekmece rehabilitasyon merkezi içinde yer alan bu bölümün hedefi: Bireyin öz bakım, iletişim, sosyalleşme ve toplumda var olma konularında kendini tamamlaması sağlanır.

Sosyal Rehabilitasyon Nedir?

Sosyal rehabilitasyon genel olarak öğrenme güçlüğü çeken, davranış bozukluğu olan, otizmli, down sendromlu olan bireylere odaklanır. Bu bireylerin eksik oldukları sosyal konularda kendilerini tamamlaması sağlanır.

Nörolojik Rehabilitasyon

Konu olarak nöronları ve bunlarla bağlantılı sinirleri hedef alır. Sinirler üzerinde çalışma ve araştırmaların yapıldığı önemli bir tıbbi sahadır. Hem merkezi hem de periferik sinirler üzerinde oluşan problemleri giderir.

Doktorlar bu alanda hizmet verebilmek için 6 yıllık tıp eğitiminin yanında en az 4 yıllık uzmanlık eğitimi almak zorundadır. Rehabilitasyon merkezi içinde nörolojik rehabilitasyon konusunda birçok uzman olup, hastalara en iyi hizmeti vermektedirler.