Ana sayfa » Küçükçekmece Bölgesi » Küçükçekmece Otizm
Küçükçekmece Otizm

Küçükçekmece Otizm

Yazı İçeriği

Küçükçekmece otizm hastalığına sahip bireyler için eğitim veren kurum ve merkezlere sahiptir. Özellikle yaşıtlarına göre gelişim açısından kayıplar yaşayan otizmli bireyler için birçok terapi ve uygulamalar bu kurumlarda yapılmaktadır.

Küçükçekmece otizm ve çevre ilçelerdeki otizmli bireyle için oluşturulan merkezlerde bu hastalığın teşhisi, tanısı ve tedavisi üzerinde durulur. Yapılan tedaviler sonucu birey kendini toplumun bir parçası olduğunu hissederek yaşamını daha güvenli ve rahatça sürdürür.

Erken Teşhis

Her hastalıkta olduğu gibi otizm hastalığında da erken teşhis tedavi için önemlidir. Yapılan araştırmalara göre erken teşhisle beraber uygulanan tedavilerle hastalığın seyrinin değiştiği görülmüştür. Çünkü küçük çocukların beyin yapısının esnek olması ve daha kolay tedavi edilmesi hastalığın atlatılmasında çok önemli olmaktadır.

Otizm Bozuklukları Belirtileri

Otizm hastalığı kendini açıkça belli eden belirtilere sahiptir. Burada küçük yaştan itibaren gözlemler hastalığın tanısı konusunda yeterli olmaktadır.

Otizm belirtileri şunlardır:

  • Göz temasının az ya da hiç olmaması
  • Çevresindeki çocuklara karşı ilgi eksikliği
  • Nesnelerdeki bir parçaya kalıcı odaklanma
  • Tekrarlayan birçok dil kullanımı ve motor davranış
  • Sözlü ifadenin kullanılamaması ya da gecikmesi
  • Sözsüz iletişim kaynaklarını kullanamaması
  • Spontane hayal ürünü olarak oyunlarda eksiklik

Yukarıda yer alan belirtiler otizm hastalığının tanımlanmasında gözlemlenen belirtilerdir.

Otizm Tedavisi Süreci

Küçükçekmece otizm tedavi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi dil ve konuşma yani kendini ifade etme konusunda tedaviler gerçekleştirilir. Özellikle erken yaş itibari ile başlanılan tedavilerle bu süreç başarı ile tamamlanmaktadır.

Tedavi sürecinde öğretmenlere ve ailelere danışmanlık hizmeti sunulur. Bu sayede koordineli olarak çocuğun iyileşmesinde katkıda bulunulur. Otizmli bireyin sosyal ortamlarda nasıl davranması gerektiği ve dil-konuşma üzerinde neler yapılacağı üzerinde durulur.

Asperger Sendromu Nedir?

Asperger sendromu çocuk yaşlarda başlayan sosyalleşmeyi zorlaştıran bir hastalıktır. Anlaşılmasında içe kapanıklık, beceri zayıflığı ve iletişim sorunu belirtileri yeterli olmaktadır. Otizm gibi nedeni bilinmeyen ömür boyu süren bir rahatsızlıktır.

1940 yılında Hans Asperger tarafından tanımlanmıştır. Otizmden daha hafif olan bu sendromda dil ve konuşma becerisinde gerileme yoktur. Ayrıca daha büyük yaşlı çocuklarda görülür.

Asperger Sendromu Belirtileri

Küçükçekmece otizm bireylerinin ile Asperger sendromunun belirtileri otizme benzer olsa da bir yerden sonra farklılaşır. Otizmli bireylerde içe kapanıklık varken Aspergerde tam tersi birey uyum sağlamak ve iletişim kurma eğilimindedir. Sosyal açıdan garip davranışlar gösterebilirler. Sınırlı göz teması kurabilirler, sohbette ilgisiz kalabilir, alaycı hali anlamayabilirler.

Kaya ve şişe kapaklarını toplamayı severler, iyi ezber yapabilirler. Otizmli bireylerde görülen zihinsel engeller Asperger sendromuna sahip bireylerde yoktur. Ek olarak motor beceri gecikmeleri görülebilir.

Dereceleri ve Tanısı

Ortalama 4 ila 11 yaşlarında Asperger sendromu tanısı konulur. Tanı için sosyal etkileşimde yaşanan sorunlar, tekrarlayıcı olaylar, içe kapanıklık ve bilişsel gelişim eksikliğine bakılır. Farklı ortamlardaki gözlemlerle tanı konulur.

Atipik Otizm Nedir?

Otizm rahatsızlığı ile ilgili belirtileri göstermesine rağmen yeteri kadar kriter göstermeyen çocuklara denir. Belirti olarak: Konuşmada zorlanılması, iletişim güçlüğü, gelişimde bozukluklar, tekrarlayıcı konuşma durumları yaşanır. Bu belirtiler çok geç yaşlarda ortaya çıktığı için tanıyı zorlaştırır.

Atipik Otizm Özellikleri

Atipik otizmin en önemli özelliği erken tanı konulması ile birlikte düzeltilebilir olmasıdır. Bu açıdan çocuğun sosyalleşmesi, kendini ifade etmesi ya da diğer olumsuz durumların giderilmesinde erken teşhisin konulması önemlidir.

Aileler çocuklarının davranışlarını gözlemlemeli ve ortaya çıkan durumları iyi analiz etmelidir. Bu sayede çocuğun hastalığı yenmesi daha da kolaylaşır.

Anormal / Olağandışı Sosyal Etkileşimler

Çocuğun herhangi bir sorun yokken diğer çocuklarla sosyalleşmede zorluk yaşamasıdır. Neden olarak konuşma isteksizliği gibi nedenlere bağlı olduğu görülmüştür.

Dilbilimsel / İletişim Sorunları

Dilbilimsel sorunlar gecikmiş gelişime bağlı olarak, çekimsiz konuşmadan dolayı ve robot gibi ses çıkarma nedenlerine bağlıdır. Bu sorunlar sosyalleşmeyi etkilemektedir.

Tekrarlanan Eylemler

Küçükçekmece otizm ve Atipik otizm bireylerinin ortak özellikleri arasında tekrarlayan eylemler bulunur. Bu eylemler stres zamanlarında yatıştırıcı bir etki yaratır. Ne zaman ortaya çıkacağı belli olmadığı için birey sürekli gözlemlenmelidir.

Atipik Otizm Duyusal Deneyim

PDN-NOS tanısı almış kişilerin duyularında farklılıklar görülür. Özellikle renkleri farklı görme, kokuları daha az ya da keskin algılama ve dokunma hisiinde farklılıklar görülebilir.

Atipik Otizm Tedavisi

Küçükçekmece otizm ve diğer ilçelerde bu hastalığa sahip bireylere özel eğitimin yanında psikoeğitsel olarak terapiler uygulanır. Bu sayede kendilerini daha iyi ifade edebilir, sosyalleşebilirler. Atipik otizmliler tedavilere kısa sürede yanıt verip, daha hızlı iyileşebilmektedirler.

Rett Sendromu Nedir?

Yaygın gelişimsel bozuklardan bir tanesi de Rett sendromudur. Beyin gelişimini olumsuz etkileyen bu hastalıkta otizm ve Angelman sendromu belirtilerine benzer belirtiler görülür. Klinik incelemeler sonucu baş büyümesinde azalma, küçük el-ayaklar, mikrosefali belirtileri görülür.

Bugüne kadar en çok kızlarda görülen bu hastalık, erkeklerde nadiren görülür. Normal hayatta konuşma, yemek yeme, nefes alma ve yürüme gibi hayati fonksiyonları etkiler. Ayrıca sürekli tekrarlayan el hareketi belirleyici özelliğidir.

Tedavisi

Küçükçekmece otizm bireyleri ve Rett sendromu için kesin bir tedavi olmayıp fizyoterapi uygulaması başta olmak üzere birçok tedavi uygulanır. Oluşacak ağrılar için ilaç tedavisi uygulanırken, nörolojik olan bu durumun önüne geçilmesi şuan mümkün değildir.