Ana sayfa » Küçükçekmece Bölgesi » Küçükçekmece Disleksi Tedavisi ve Eğitimi
Küçükçekmece Disleksi Tedavisi ve Eğitimi

Küçükçekmece Disleksi Tedavisi ve Eğitimi

Yazı İçeriği

Küçükçekmece disleksi tedavisi ve eğitimi için öncelikle şunu bilmek gerekir. Disleksi okuma yazma konusunda çocuklarda görülen bir rahatsızlıktır. Okuma yazma güçlüğü olarak bilinen bu hastalık ilkokula başlayan çocuklarda 3 ila 4 ay içinde kendini gösterir. Öğretmen ne yaparsa yapsın öğrenmede olumlu bir gelişme görülmez.

Küçükçekmece disleksi tedavisi ve eğitimi hem Küçükçekmece bölgesinde hem de çevre ilçelerde özel eğitim veren yerlerde yapılmaktadır. Günümüzde gelişmiş yöntem ve terapilerle disleksinin gerilemesi ve başarıya ulaşılması sağlanmaktadır.

Disleksi Nedir?

Okuma yazma güçlüğü olarak ifade edilen bu rahatsızlık 1881 yılında Dünya Nöroloji Federasyonu tarafından ortaya konulmuştur. Literatürde ikiye ayrılan bu rahatsızlık şu şekilde isimlendirilmektedir. Konjenital gelişim disleksi ile travmaktik disleksi olarak tanımlanmaktadır.

Konjenital gelişime bağlı olarak gelişen disleksi kalıtsal olup, doğum öncesi ve sonrasında oluşan komplikasyona bağlı gelişir. Travmatik disleksi ise çevresel faktörlerden sonra çocuk üzerinde oluşan olumsuz psikolojik durumlara bağlı olarak gelişir.

Disleksi nedeni ve kesin tedavi yöntemi günümüzde kesin olarak bilinmemektedir. Bu açıdan çocukta disleksi varsa neler yapılabileceği konusunda uzmanlardan yardım alınmalı ve vakit kaybedilmemelidir.

Disleksi Belirtileri

Okuma yazma güçlüğü olan disleksinin belirtileri açıkça çocuk üzerinde görülür. Bu belirtiler görüldüğünde mutlaka özel eğitim merkezlerinden yardım alınmalıdır.

Avcılar disleksi tedavisi ve eğitimi öncesi yapılan teşhislerde ortaya aşağıdaki belirtiler çıkmıştır:

  • Yazılı kelimeleri öğrenmede ve ezberleme konusunda güçlük
  • Konuşmada gecikmelerin görülmesi
  • Nesnelerin adlarını yazarken ve hecelerken yavaşlık görünmesi
  • Kendisinin anlaşılması için doğru kelimenin seçilmesinde güçlük
  • Kelime sonlarında yer alan eklerin söylenmemesi ve algılanamaması

Yukarıda yer alan belirtiler disleksi için çok önemli olup, mutlaka çocuk üzerinde karşılaşıldığında uzmanlardan yardım alınmalıdır.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB):

Disleksi görülen bireylerde hiperaktivite bozukluğu da görülebilmektedir. Ortalama %12 ila %24 oranında DEHB disleksi hastalarında görülür. Bu hastalıkla beraber okuma yazma da güçlük daha fazla artarken birey daha fazla olumsuz etkilenir.

Günümüzde disleksiye etki eden bir başka hastalıkta disgrafi olup, yazma güçlüğü olarak tanımlanmaktadır. El ve kol koordinasyonunda bozulmaların olduğu bir hastalık olup, okuma yazma için olumsuz bir durum oluşturmaktadır. Ayrıca Küçükçekmece disleksi tedavisi ve eğitimi sayesinde birey erken tedavi ile bu hastalığı yenmede daha başarılı olmaktadır.

Öğrenme Sürecinde Disleksi ile İlgili Sorunlar

Türkiye genelinde yapılan incelemelerle çocuklarda farklı nedenlere bağlı olarak da disleksi oluştuğu görülmüştür. Özellikle ses yapısıyla harflerin ifade edilmesinin güçlüğü çocuk üzerinde kafa karışıklığı yaratırken, okuma yazma içinde olumsuzluk oluşturmaktadır.

Akranlarına göre okuma yazma da daha yavaş olan bireylere müdahale edilmezse maalesef çok ilerleyen yaşa rağmen sorun tedavi edecektir. Bu açıdan mutlaka bireyin tedavi edilmesi için özel eğitim kurumlarından yardım alınarak tedaviye başlanılmalıdır.

Disleksi rahatsızlığı olan bireyler uzun okuma ve yazma gerektiren sınavlarda maalesef kötü sonuçlar alırlar. Çoğunlukla yazım hatalarıyla karşılaşılır. Birey kelime sonlarına ek koymayı rahatsızlığı nedeniyle unutur. Bu da okul hayatında notları konusunda sorun yaşamasına neden olur.

Disleksiye sahip çocuklar çoktan seçmeli sınavlarda başarılı olsa da bazı nedenlerden dolayı yanlış seçimler yapabilirler. Bu nedenle disleksi olan çocuklar öğretmenleri tarafından keşfedilmeli ve süreci uzmanlarla değerlendirmelidir.

Küçükçekmece disleksi tedavisi ve eğitimi kısa sürede konulan tanı ile başlamaktadır. Özellikle çocuğun okul ortamındaki durumu ile evdeki durumu koordineli olarak düzenlenir ve eğitimlerin başarısı artırılmaya çalışılır. Ayrıca yapılan tüm çalışmalar her hafta analiz edilerek bireyin gelişimi detaylı olarak gözlemlenir.