Ana sayfa » Küçükçekmece Bölgesi » Küçükçekmece Dil ve Konuşma Terapisi
Küçükçekmece Dil ve Konuşma Terapisi

Küçükçekmece Dil ve Konuşma Terapisi

Yazı İçeriği

Küçükçekmece dil ve konuşma terapisi ile iletişim konusunda kapsamlı değerlendirme ve analiz ile sorunların tespiti sağlanır. Bu süreçte uygulanacak olan eğitim ve terapiler önceden planlanarak bireyin sağlıklı bir iletişim hayatının olması sağlanır.

Küçükçekmece dil ve konuşma terapisi ve diğer bölgelerde yer alan terapi merkezleri ile iletişim konusunda yapılacaklar üzerinde durulur. Günümüzde gelişen yöntem ve tekniklerle dil ve konuşma üzerinde güzel çalışmalar yapılmaktadır.

Ses Terapisi Nedir?

Ses terapisi sesin çıkmasında oluşan aksaklıklar üzerinde durarak, çeşitli tedavi yollarının uygulanmasıdır. Özellikle sesin perdesinde, şiddetinde ve rezonansında ortaya çıkan problemlerde çoğunlukla uygulanır.

Sesteki problemin anlaşılması için kulak burun boğaz doktorlarından yardım alınır. Doktorlar ses hastalığının teşhis ve tanısını koyduktan sonra tedaviye başlanır. Gerekiyorsa medikal, cerrahi tedavi veya ses terapisi uygulaması yapılır.

Dil ve Konuşma Terapisi

Küçükçekmece dil ve konuşma terapisi ile bireyde gözlemlenen dil ve konuşma bozukluğunun nedenlerine bağlı olarak uygulanır. Terapinin amacı kişinin dil konusunda, konuşma konusunda becerilerinin artmasını sağlamaktır.

Dil ve Konuşma Terapisi: Gecikmiş Dil ve Konuşma

Doğum sonrası belli bir yaştan sonra çocuğun yaşıtları gibi konuşması beklenir. Fakat bazı çocuklarda bu durum gecikebilir. Meydana gelen bu sorun çocuğun fiziksel açıdan konuşma becerisine henüz sahip olmamasından kaynaklanır.

Gecikmiş dil ve konuşma rahatsızlığında çocuğun iletişim becerileri artırılmaya çalışılır. Süreç içinde birey için uygun terapi ile bu tedavi uygulanır ve gelişimi tamamlanır.

Dudak Damak Yarığına Bağlı Konuşma Bozukluğu

Dudak, damak yarığına bağlı olarak konuşma bozukluğu olan bireylerde artikülasyon için gereken hareketlerin yapılamamasına neden olur. Dil ve konuşma terapisi ile öncelikle çocuğun dilindeki gelişim değerlendirir. Sonrasında artikülasyon terapisi ile tedavi edilir.

İşitme Kaybına Bağlı Dil ve Konuşma Bozukluğu

Küçükçekmece dil ve konuşma terapisi uygulanan işitme engelli bireylerde büyük gelişmeler görülür. Çünkü bu bireylerde konuşmada gecikme görüldüğü için bu terapilerle onların konuşma becerileri artar ve sosyal yaşamlarına devam ederler.

Terapi öncesinde işitme kaybının tanımlanması ve kalıcı durumlar için odyolojik değerlendirmelerin yapılması gerekir. Bu aşamadan sonra bireysel özelliklere bağlı olarak dil ve konuşma becerilerinde destekleme, artikülasyon sorunlarını giderme çalışmaları yapılır.

Konuşmada Akıcılık Bozuklukları (Kekemelik)

Kekemelik rahatsızlığı seslerin çıkma noktasında kesintiye uğraması, bloklanmasıyla oluşur. Kekeme olan bireylerde uzatmalar, ses ve hece tekrarı ya da konuşmama durumu görülür.

Kekeme rahatsızlığı için birçok tedavi ve yöntem günümüzde mevcut olup, mutlaka iyi yerlerden destek alınmalıdır. Aksi halde kalıcı çözümler alınamayıp, maddi ve manevi zararlara neden olacaktır.

Motor Konuşma Bozuklukları

Konuşma sürecinde hem duyusal hem de motor organlar görev yapar. Konuşma sırasında fonasyon, solunum, artikülasyon, rezonans ve prosodi bileşenleri ile gerçekleşir. Bu bileşenlerde sorun çıkması halinde konuşmada aksaklıklar, bozulmalar görülür.

Tıp dilinde tanımlanan dizarti ve apraksi olarak iki motor konuşma rahatsızlığı bulunur. Bu rahatsızlıkların giderilmesi için dil ve konuşma terapisi uygulanarak tedavi edilir.

Sesletim ve Sesbilgisel Bozukluklar (Artikülasyon Bozukluğu – Harfleri Söyleyememe)

Artikülasyon bozukluğu olarak tanımlanan bu rahatsızlıkta bireyin seslerini eksik ve yanlış üretmesinden dolayı ortaya çıkar. Örnek olarak: Kalem yerine talem denilmesi tipik artikülasyon bozukluğudur.

Kişide meydana gelen bu durum tutarlı olarak devam eder. Birey için Küçükçekmece dil ve konuşma terapisi ile bu tutarlı durumun aşılması için sürekli tekrar çalışmaları ve iletişim becerilerini artırıcı çalışmalar yapılır.

Dil ve Konuşma Terapisi: Afazi

Kişinin belli nedenlere bağlı olarak inme rahatsızlığı geçirmesi ile ortaya çıkan konuşma hastalığına Afazi denir. Beyin tarafından dilden sorumlu bölümlerin hasar alması ile oluşan dil bozukluğudur. Bireyde konuşma, anlama, anlamlandırma ve tekrarlama konusunda sıkıntılar görülür.