Ana sayfa » Esenyurt Bölgesi » Esenyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Esenyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Esenyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Yazı İçeriği

Esenyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin değerlendirmesini, tanı konulmasını ve eğitilmesini sağlayan merkezler arasındadır. İçinde yer alan birçok birim sayesinde çoğu özel eğitimli için Esenyurt bölgesine faydalı hizmetler sunmaktadır.

Esenyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi MEB’e bağlı olarak hizmet vermektedir. Özellikle özel eğitime gereksinimi olan bireyler için resmi kurumlarla ortak hareket eden özel merkezler oldukça önemli bir yere sahiptir. Ayrıca bu merkezlerde psikolojik danışmanlık hizmetinin yanında ailelere de ücretsiz rehberlik hizmeti verilmektedir.

Rehberlik Araştırma Merkezi Nedir?

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyleri kendi bünyesinde yer alan uzmanlar ile eğitildiği, kendin kendine yetebilmesini sağladığı kurumlara Rehberlik Araştırma Merkezi denir.

Doğuştan ya da sonradan çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişim geriliği yaşayan bireyler özel eğitime ihtiyacı olan bireylerdir. Başta otizm olmak üzere, zihinsel yetersizlik, öğrenme güçlüğü, hiperaktivite, üstün zekalılık, bedensel yetersizlik gibi rahatsızlıklar bu merkezlerde tedavi edilir.

Ram Nedir Özel Eğitim

Rehberlik Araştırma Merkezi olarak bilinen RAM Milli Eğitime bağlı olarak faaliyet gösteren psikolojik danışmanlık, rehberlik ve özel eğitim hizmetleri verir. Her ilde ve ilçede bulunan bu merkezler okullarla da işbirliği içinde çalışarak bireylerin normal yaşam için kazanmaları gereken birçok beceriyi onlara kazandırırlar.

RAM içinde yer alan birimler kendi aralarında koordineli olarak faaliyet gösterip, birçok özel eğitime gereksinimi olan bireyin eğitilmesini sağlar. Süreç içinde rehberlik hizmetinin yanında duyu bütünleme gibi daha birçok yararlı hizmet sunulur.

Ram Rehberlik

Esenyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi içinde sunulan ücretsiz hizmetlerden biride rehberlik hizmetidir. Bu hizmetin amacı bireylere uygulanan tedavinin uzun süre koruma altına alınmasıdır. Bu sayede bireylerde oluşan farkındalık sürekli devam ederken, ailelerin de süreç içinde daha bilinçli olmasını sağlar.

Rehberlik hizmeti sunulurken uzmanların bireylere ve ortada olan soruna yaklaşımları aşağıdaki ilkelerin varlığı ile sağlanır:

  • Bilimsellik
  • Mesleki ve etik değerlere uyulması
  • Gizlilik
  • Bireysel farklılıklara saygı
  • Birey, toplum ve kurumların ihtiyaçlarının göz önüne alınması
  • Süreklilik
  • İlgili tarafların iş birliği

Üstte yer alan ilkeler rehberlik hizmetinin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için temele alınması gerekir. Aksi halde rehberlik hizmeti birey için hiçbir anlam ifade etmeyip, yanlış değerlendirmelere yol açabilir.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Rehberlik Araştırma Merkezi özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için oluşturulmuş kurumlardır. Kendi içinde sunmuş olduğu psikolojik danışmanlık, rehberlik ve özel eğitim hizmetleri ile faaliyet göstermektedir.

RAM özel eğitimli bireylerin çeşitli testlerle değerlendirir ve ardından tanı koyarak birimlere sevk eder. Bu süreç sonrasında birçok uzman tarafından bireylere eğitici hizmetler verilir. Eğitilebilir sınıfta yer alan bu bireylerin toplum içinde var olması, normal yaşamda kendi kendine yetebilmesi sağlanır.

Ram Raporu

Esenyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi gibi diğer merkezlerden ücretsiz olarak yardım alınabilmesi için mutlaka RAM raporu alınması gerekir. Bu nedenle özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin ilgili kurumlara başvurması ve bu rapora sahip olması gerekir.

Raporu almak için bireyin ilçe de ya da ilde bulunan merkezlerden randevu alması gerekir. Sonrasında gerekli tetkikler yapılarak bireye rapor verilir. Raporun geçerlilik süresi 1 yıl kadar olup çeşitli durumlarda bu süre uzatılır ya da kısaltılabilir.

Rapor alınabilecek kurumlar bazen tam teşekkülü hastanelerden engelli sağlık kurulu raporun alınmasını talep etmektedirler. Raporun alınması aile başvurusu ya da bireyin başvurusu ile mümkün olabilmektedir. Ayrıca bazı durumlarda okulun rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü RAM raporunu bireye verebilmektedir.

Ram Randevu

Esenyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve diğer merkezlerden hizmet alabilmek için öncelikle randevu alınması gerekir. Birçok hizmetin alınan randevuya göre verildiği unutulmamalı ve bu merkezlere gitmeden önce randevu alınması yararlı olacaktır.

Türkiye’de aktif olarak yaklaşık 300 kadar RAM bulunmaktadır. Bu merkezlerden randevu almak için internet ya da ilgili telefon numaraları kullanılabilir. Bu merkezlere ilk kez başvuracak kişiler ya da RAM raporu için yenileme yapacaklar ram randevu oluşturduktan sonra bilgilendirilirler. Randevu saatine ve tarihine dikkat edilerek verilen sürelerde merkezde olunması gerekir.