Ana sayfa » Esenyurt Bölgesi » Esenyurt Rehabilitasyon Merkezi
Esenyurt Rehabilitasyon Merkezi

Esenyurt Rehabilitasyon Merkezi

Yazı İçeriği

Esenyurt rehabilitasyon merkezi kişilerde meydana gelen zihinsel, bedensel ve fiziksel fonksiyon kayıplarının tekrar kazandırılması için tedavi uygulayan yerlerdir. Ayrıca bireyin hayatını devam ettirebilmesi için eğitimlerin verildiği faydalı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Esenyurt rehabilitasyon merkezi içinde yer alan birçok birim sayesinde kişide yer alan rahatsızlığın  sistematik olarak tedavi edilmesi sağlanır. Kişinin kolayca değerlendirilmesi, tanı konulması bu birimler aracılığı ile kolayca yapılır.

Rehabilitasyon Nedir? Ne Demektir?

Bireyde meydana gelen fonksiyon kayıplarının uygulanan tedaviler sonrası geri kazandırılmasına rehabilitasyon denir. İlk olarak Dünya savaşlarında görülen sakatlıkların giderilmesi için ortaya çıksa da sonradan çoğu fonksiyon kaybının giderilmesi için uygulanmaya başlanmıştır.

Tıp alanında hastalıkların fiziksel yöntem, medikal cihazlar, cerrahi uygulamalar ve birçok yardımcı cihazla tedavi edilmesi rehabilitasyon başlığı altında yer alır. Uygulanan tedaviler çoğu alanda uzman kişilerce ekip halinde yürütülür. Bu sayede hızlı iyileşme ve fonksiyonların kısa sürede kazandırılması sağlanır.

Rehabilitasyon Merkezi Nedir?

Rehabilitasyon merkezi bireyin ruhsal, fiziksel ve zihinsel olarak kayıplarının giderildiği, günlük aktivitelerinde sosyal bakım hizmetinin sunulduğu hizmet kuruluşlarıdır. Bu merkezler hem özel hem de resmi olarak varlığını sürdürmektedir.

Esenyurt rehabilitasyon merkezi başta olmak üzere birçok merkezde yataklı ve yataksız hizmetler sunulur. İlk amaç fiziksel rahatsızlıkların giderilmesi hatta ortadan kaldırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda hastanın sürekli aktif olması ve kendi kendine yetmesi için birçok uygulama yapılır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Hafif düzeyde zihinsel ve bedensel engeli olan bireylerin okul çağındaki yaşıtlarından beklenen davranışları göstermeleri birçok eğitimin, terapinin verildiği kurumlardır. Bireyin ilk olarak değerlendirilmesi ve sonrasında ona özgü bep planı ile eğitimlerin sunulması sağlanır.

Öze eğitimli bireyin eğitim alabilmesi için RAM’lardan alacağı rapor gerekir. Bu rapor sayesinde kendi gereksinimi olan eğitim ve terapilerden yararlanır. Devlet raporu olan kişilerin eğitim ücretlerini karşılayarak bireylerin maksimum gelişmesi için yardımcı olur. Ayrıca bireyin sosyalleşmesi, topluma kazandırılması içinde aktiviteler oluşturulur.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bireyde meydana gelen fiziksel kayıpların yine fiziksel uygulamalarla tedavi edilmesine fizyoterapi ve rehabilitasyon denir. İnsan vücudunda doğuştan ya da sonradan meydana gelen eksiklikleri çeşitli uygulamalarla ortadan kaldıran bir tıp alanıdır.

İskelet sisteminde oluşan rahatsızlıkları ve kaslarda meydana  gelen zedelenmeleri ameliyat durumu yoksa tedavi eder. Eğer kişi ameliyat olmuşsa yine fizik tedavi ile normal yaşamına daha kısa sürede uyum sağlaması için uygulamalar yapılır.

Esenyurt rehabilitasyon merkezi bünyesinde yer alan başarılı uygulamalar şu şekildedir:

  • Egzersizler
  • Hidroterapi
  • Ultrason
  • Manuel terapi
  • Elektroterapi
  • Sıcak ve soğuk olarak yapılan uygulamalar
  • Termoterapi
  • Magnoterapi

Üstte yer alan uygulamalar sayesinde bireyin kısa sürede normal yaşamına devam etmesi sağlanır. Kişide meydana gelen rahatsızlığa bağlı olarak oluşan ağrının giderilmesi de yine bu uygulamalarla mümkündür.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik tedavi ve rehabilitasyon çeşitli araçların, tekniklerin kullanıldığı bir tıp alanıdır. İnsan vücudunda bulunan iskelet, kas, sinir ve kalpte yer alan sistemlerin fonksiyonel bozuklukların giderilmesini sağlar. Tedaviden önce geniş bir değerlendirme ve tanı süreci yaşanır. Sonrasında konulan tanıya göre ekip olarak tedaviler uygulanır.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları hastalığın şiddetine göre değişir. Özellikle süre hastalığın iyileşme durumu ile doğru orantılı olup, bazen kısa bazen uzun sürebilmektedir.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Engelli bakımı ve rehabilitasyon hizmeti, bireylerin bakımında, tedavisinde,, günlük yaşam aktivitelerinin sürdürülmesinde sağlık personellerinin sunmuş olduğu uygulamalardır.

Esenyurt rehabilitasyon merkezi bünyesinde sunulan bu hizmet bireyin çoğu konuda ihtiyacını karşılamış olur. Ayrıca bireyin yaşam kalitesinin artırılması, hayata daha fazla tutunması, vaktin eğlenceli geçirilmesi sağlanır. Ek olarak toplumsal ve kişisel gelecek kaygısından kurtulmasını sağlamak yine bu hizmet ile mümkündür.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Hareket sisteminde meydana gelen hastalıkların tedavisini yapmak, kaybedilen birçok fonksiyonun kazanılmasını sağlamak fiziksel tıp ve rehabilitasyon ile mümkündür. Bu tıp alanı Dmd, osteoporoz, osteoartrit, romatoid artrit gibi hastalıklarla ilgilenerek tedavi uygular.

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında meslek sahibi olmak için önce tıp eğitimi, sonrasında en az 4 yıllık bir uzmanlık gerekir. Tüm şartlar sağlandıktan sonra hastalıkların tanısını ve tedavisini üstlenebilecek bilgiye, beceriye sahip olmuş olur.

Pediatrik Rehabilitasyon

Esenyurt rehabilitasyon merkezi içinde yer alan pediatrik bölümü çocuklara özgü tedavi uygulayan bir alandır. Amaç olarak çocuğun fiziksel, zihinsel ve ruhsal konularda gelişimini, varsa eksikliklerinin giderilmesini sağlar.

Çocuklara verilen bu tedavi ile öz bakım, iletişim, sosyalleşme, bilişsel beceriler bakımından kendi kendine yetebilmesi sağlanır. Ayrıca çocukların görmesinde, duymasında, konuşmasında ve yutkunmasında oluşan rahatsızlıkların giderilmesi yine bu tıp alanı ile tedavi edilir. Tedavi süreci çocuğun yaşı ile doğru orantılı olup, tüm süreç yaş ve hastalığın durumuna göre düzenlenir.

Sosyal Rehabilitasyon Nedir?

Kişide meydana gelen sosyal rahatsızların değerlendirilmesi, tanı konulması ve tedavi edilmesi sosyal rehabilitasyon ile sağlanır. Daha çok otizmli, davranış bozukluğu olan, down sendromu olan, öğrenme güçlüğü olan bireylere uygulanır.

Gelişimsel bozukluğa sahip bireylerin ve sonradan sosyal alanda eksik kalan bireylerin eğitilmesinde bu alandan yararlanılır. Özellikle Esenyurt rehabilitasyon merkezi hizmet sahasında birçok gelişmiş yöntem ile bireyin çoklu gelişinin sağlanması ve topluma kazandırılması hedeflenir.

Nörolojik Rehabilitasyon

Esenyurt rehabilitasyon merkezi bünyesinde yer alan nörolojik alan hastaların beyinsel fonksiyon kayıplarının giderilmesini sağlar. Bu tıp sahasında nöronlar odağa alınıp, sorunun nedeni birtakım araştırmalarla bulunur. Bu aşamadan sonra bireye uygun olan tedavinin seçilmesi ile süreç başlar.

Nörolojik rehabilitasyon ile merkezi ya da periferik sinir sisteminde oluşan problemlerin giderilmesi sağlanır. Eğer hastalığın tedavisi kesin olarak mümkün değilse, ağrıların giderilmesi için tedaviler uygulanır.  Ayrıca bu alanda çalışabilmek için öncelikle tıp fakültesi mezunu olmak ve 4 ila 5 yıllık uzmanlaşmış olma şartı aranmaktadır.