Ana sayfa » Esenyurt Bölgesi » Esenyurt Özel Eğitim Merkezi
Esenyurt Özel Eğitim Merkezi

Esenyurt Özel Eğitim Merkezi

Yazı İçeriği

Esenyurt özel eğitim merkezi içerisinde yer alan birçok uygulama alanı ile yararlı hizmetler vermektedir. Özellikle özel eğitime gereksinim duyan kişilerin değerlendirilmesi ve tanı konulmasında görev alır. Değerlendirme komisyonu belirlediği kriterlere göre bireyi değerlendirip rapor verir.

Esenyurt özel eğitim merkezi bireylerin doğumla ya da sonradan gelişimlerinde meydana gelen bozuklukları gidermek için hizmet verir. Ayrıca bireyin topluma kazandırılması ve kendini keşfetmesi için birçok terapi uygulanır. Bu sayede hem bireyin normal bir hayat sürmesi için becerileri kazanması hem de sosyal olarak kendini tamamlaması sağlanır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Özel eğitim ve rehabilitasyon bireyin değerlendirilmesi dahil tedavi edilmesini ve normal yaşıtları gibi davranışları kazanması sürecini kapsar. Öncelikle bireyin tanılanması ve sonrasında eğitim sürecinin planlanması sağlanır.

Özel eğitime ihtiyaç duyan kişilerin eğitimleri başta olmak üzere, birçok eğitim programını ve bunlara bağlı olarak uygulanacak yöntemleri içeren eğitimlerdir. Kişinin engel seviyesine uygun olarak planlanan eğitimler süreç içine yayılarak özel olarak oluşturulmuş ortamlarda sürdürülür.

Esenyurt özel eğitim merkezi özel eğitime ihtiyaç duyan bireyleri detaylı olarak testlerle değerlendirir. Değerlendirme sonrası bireyin engel seviyesi tespit edilir. Bu aşamadan sonra aile bilgilendirilerek gereken eğitim ve terapilerin planlaması yapılır. Aileye verilen rehberlik hizmeti ile birey için gereken tedavi ortaklaşa yürütülür.

Rehabilitasyon merkezlerine başvuran herkese ücretsiz rehberlik hizmeti verilir. Değerlendirmesi yapılan bireyin yönlendirme ve sevk işlemleri yine bu merkezlerce yapılır. Özel olarak ailelerin özel eğitimli bireylere nasıl davranması gerektiği ve bireyin normal hayatını sürdüreceği becerilerin kazandırılması amaçtır.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

Birçok özel eğitim kurumunun işleyişini, kurumsal özelliklerini ve amaçlarını ortaya koyan yazılı belgeler özel eğitim yönetmeliğini oluşturur. Ayrıca kurum ve personellerin görevleri, yetkileri de bu yönetmeliklerle düzenlenmiştir.

Özel eğitim yönetmeliği temelini Türk Milli Eğitiminin ilkeleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Hem özel eğitimli bireylerin eğitim haklarından yararlanmasını hem de onlara nasıl davranılması gerektiğini maddelerle açıklayan bir yönetmeliktir.

Esenyurt özel eğitim merkezi gibi daha birçok başarılı kurumun çalışma ilkelerini ve amaçlarını bu yönetmelik düzenlemektedir. İlk olarak 1961 yılında çıkarılan ilköğretim ve eğitim kanunu ile temeli atılmıştır. Kendi ismi il ilk kez 1997 yılında kanun hükmünde kararname ile çıkarılmıştır. Bu yönetmelik sayesinde detaylı olarak özel eğitim kavramı ele alınmıştır.

Özel Eğitim Öğretmenliği Nedir?

Özel eğitim öğretmenliği zihinsel, duygusal ve fiziksel anlamda fonksiyon kayıpları olan bireylerin eğitilmesinde görev alan personellerdir. Birçok beceri ve yöntemi eğitim sürecinde öğrenen bu meslek alanı özel eğitimli bireylerin normal yaşamlarına devam etmeleri için her türlü imkanı sunarlar.

Özel eğitim öğretmenlerinin az olması nedeni ile kısa bir eğitim sonrası eğitmen olan kişilere görev verilmektedir. Özel eğitim sertifikası alan bu kişiler çoğu özel eğitim kurumunda çalışma imkanı bulur. Fakat unutulmamalıdır özel eğitim öğretmenliği daha profesyonel olup, sayıları fazlasıyla artırılmalıdır.

Esenyurt özel eğitim merkezi bünyesinde yer alan özel eğitim öğretmenleri yıllardır bu alanda hizmet vermiş, tecrübeli kişilerdir. Bireylerin sadece eğitilmesini değil normal yaşamlarında nasıl davranmaları gerektiğini, sosyal alanda gelişmelerini sağlamaktadır.

Özel Eğitim Etkinlikleri

Özel eğitim etkinlikleri bu alanın temelini oluşturan uygulamaların tümüdür. Etkinlikler sayesinde bireyin eğlenerek kendini keşfetmesi ve eksik olduğu alanlarda kendini tamamlaması sağlanır.

Özel eğitim etkinlikleri seçilirken merkezden alınan değerlendirme ve tanılama sonuçları dikkate alınır. Bu sayede seviyeye ve engel durumuna uygun olarak etkinlikler seçilir. Özellikle etkinlikleri başarılı hale getiren oyuncaklar yaşlara uygun olarak seçilir ve etkinlikler oluşturulur.

Esenyurt özel eğitim merkezi içinde en fazla kullanılan başarılı etkinlikler aşağıda yer almaktadır:

  • Benzer ve farklılıkların bulunması
  • Nesnelerin büyüklük küçüklerine bakılması
  • Azlık ve çokluk kavramının öğretilmesi
  • Hangisi doğru etkinliği
  • Tam-yarım ve çeyrek etkinliği

Yukarıda yer alan etkinlikler ve daha birçok etkinlik ile özel eğitimli bireylerin çoğu eksikliği giderilir. Ayrıca özel eğitim öğretmenlerinin kendi becerileri ile etkinliklerin başarı oranı artarken, bireyin sosyal alandaki gelişimi daha fazla olur.

Özel Eğitim Nedir?

Özel eğitim bireylerde doğuştan ya da sonradan meydana gelen fiziksel, duygusal ve zihinsel bozuklukların giderilmesi için uygulanan eğitimlerdir. Özel eğitim kapsamında bireyin değerlendirilmesi, tanı konulması ve eğitim sürecinin planlanması koordineli olarak yapılır.

Esenyurt özel eğitim merkezi içinde ve diğer bölgelerde verilen özel eğitimlerde MEB ile aynı doğrultuda hizmetler yürütülür. Özel eğitimli birey için gereken her şey yönetmeliklere bağlı olarak belirlenir. Bu doğrultuda yapılan değerlendirme ile bireyin eğitimlerden maksimum faydalanması sağlanır.

Özel eğitimli bireylerin eğitimlerden faydalanabilmesi için mutlaka RAM raporuna sahip olması gerekir. Bu rapor sayesinde bireyin ücretsiz olarak birçok eğitim ve terapiden faydalanması sağlanır. Ayrıca bireyin ailesine de ücretsiz olarak rehberlik hizmeti sunulur.

Özel Eğitim Kursu

Özel eğitim öğretmenlerinin az olmasından kaynaklı ortaya çıkan eksikliği gidermek için açılan kurslardır. Kurslarda belli bir süre eğitim verilerek, eğitimi tamamlayan kişilere sertifika verilir. Bu sertifika sayesinde hem özel hem de devlet kurumlarında görev almak mümkündür.

Özel eğitim kurslarında yetişen eğitmenler bu alanda var olan amaçları gerçekleştirmek için kullanılır. Özel eğitimli bireylerin topluma kazandırılması da bu amaçlardan olup, kişinin sosyalleşmesi içinde birçok uygulama yapılır.