Ana sayfa » Esenyurt Bölgesi » Esenyurt Otizm
Esenyurt Otizm

Esenyurt Otizm

Yazı İçeriği

Esenyurt otizm ve diğer bölgelerde yer alan otizm merkezlerinde bu rahatsızlığa karşı birçok tedavi yürütülmektedir. Kesin bir tedavisi olmayan bu hastalık için alternatif tedaviler uygulanır. Amaç otizmli bireyin toplum içinde var olmasını ve kendi kendine yetmesini sağlamaktadır.

Esenyurt otizm hizmeti sayesinde bireylerin çoğu alanda gelişmesi sağlanır. Birey olarak saygı duyulduğunu, diğer insanlar gibi çoğu alanda başarı gösterebileceğinin farkında olması sağlanır. Özellikle diğer insanlarla bir araya gelmesi ile sosyal yönden gelişerek, adaptasyon sorunlarından kurtulur.

Erken Teşhis

Kesin çözümü olmayan otizm hastalığı için de erken yapılan teşhisin önemi çok büyüktür. Erken yaşlarda yapılan müdahale hastalığın seyrini değiştirmektedir. Çocukların küçük yaşları beyinlerinin en esnek olduğu dönemleri olduğu için müdahale edilerek iyileştirilmesi daha kolaydır.

Otizm Bozuklukları Belirtileri

Yaygın gelişimsel bir bozukluk olan otizmin kendine özel belirtileri bulunmaktadır. Bireyin sadece gözlemlenmesi ile otizm olduğu anlaşılacak kadar bariz belirtiler ortaya çıkar.

Otizm hastalığının belirtileri aşağıda yer almaktadır:

 • Jest ve mimikler gibi sözsüz iletişimin kullanılmaması
 • Sözlü iletişimden kaçınılması
 • Sözlü iletişim konusunda gecikme yaşanması
 • Kullanılan kelimelerin tekrarının görülmesi
 • Çevresinde yer alan çocuklara karşı ilgisizlik görülmesi
 • Hayali olarak ya da kendiliğinden gelişen oyunlarda eksiklik yaşanması
 • Nesnelerin belli parçaların sabitlenerek kalınması
 • Göz temasından kaçınılması
 • Bazı motor davranışların tekrarlanması

Esenyurt otizm ve diğer bölgelerde yer alan otizmli bireyler yukarıda yer alan belirtilerin tamamını gösterirler. Eğer bu belirtilere sahip yakınınızda kişiler varsa mutlaka en kısa sürede uzmanlardan yardım alınmalıdır.

Otizm Tedavisi Süreci

Otizm tedavi sürecinde birçok uzmandan yardım alınarak koordineli olarak bu süreç devam ettirilir. Özellikle dil ve konuşma terapisi verilen tedaviler arasında en fazla başvurulan alandır. Otizmli bireyler iletişim konusunda çok eksik oldukları için bu terapilerin varlığı çok önemlidir.

Özel eğitim merkezlerinde bireyin günlük hayatta kendine yetebilmesi için birçok beceri desteklenerek terapiler uygulanır. Ayrıca bu becerilerin uygulandığı ortamlar düzenlenirken motivasyonu yükseltecek güzel ortamlar oluşturulur.

Asperger Sendromu Nedir?

Sosyal alanı olumsuz etkileyen bir başka hastalıkta asperger sendromudur. Çocukluk döneminde başlayan bu hastalık aşırı içe kapanıklık ve iletişim konusunda gerileme belirtisi ile varlığını sürdürür.

Asperger sendromu otizme gibi ömür boyu devam eden genetik bir rahatsızlıktır. Hans Asperger tarafından tanımlanmış olup, otizme göre daha hafif olan kişinin yaşamını etkileyerek devam eder. Otizmden farklı olarak dil ve konuşma becerisinde gelişim geriliği çok görülmez. Ayrıca daha çok büyük çocuklarda görülür.

Asperger Sendromu Belirtileri

Asperger sendromu genetik olup, ömür boyu devam eden bir hastalıktır. Barındırdığı belirtiler nedeni ile kişinin kişisel ve sosyal hayatı üzerinde kötü durumlara neden olur. Özellikle bireyin dışarıda yer alan nesnelere karşı olan ilgisi tuhaf karşılanabilir.

Asperger sendromunda karşılaşılan belirtiler şu şekildedir:

 • Aşırı şekilde başkaları ile iletişim kurmak, onlara uyum sağlamak için çabalarlar
 • Geleneksel kuralları anlamayabilirler
 • Empati açısından eksiklik gösterebilirler
 • Göz teması konusunda gerilik görülebilir
 • Jest ve mimikleri anlamayabilirler
 • Kaya ve şişe kapaklarını toplamayı severler
 • İyi bir ezber hafızasına sahiptirler
 • Soyut kavramları anlamada zorlanmazlar

Esenyurt otizm merkezleri ve diğer bölgelerde otizmli bireylere eğitim veren merkezlerde yukarıda yer alan belirtiler gözlemlenmiştir.

Dereceleri ve Tanısı

Asperger sendromu tanısı daha çok 4 ila 11 yaşlar arasında konulmaktadır. Tanı ve dereceleme konusunda hastalığın belirtilerine bakılır. Özellikle gözlem yöntemi yeterli olup, bazı zihinsel testlerle hastalığın tüm durumu ortaya konulur.

Atipik Otizm Nedir?

Otizm hastalığının belirtilerinin görülmesine neden olan Atipik otizm hastalığında belirli kriterler sağlanmadığı için bu isimle literatürde yer alır. Birçok belirtisi bireyin ilerleyen yaşlarında ortaya çıkmaktadır. Esenyurt otizm ve diğer bölgelerdeki merkezlerde bu hastalık için en büyük sorun sosyal alanda görülen eksiklikler olarak ortaya konulmuştur.

Atipik Otizm Özellikleri

Atipik otizm hastalığında belirli özelliklerin varlığı tanı ve derecelendirme için yeterli olmaktadır. Fakat otizm hastalığıyla karıştırıldığı için tanı konulurken çok dikkat edilmesi gerekir.

Atipik otizm görülen kişilerin özellikleri aşağıdakilerdir:

 • Otizmden daha şanslı olan bu bireyler iyileştirilebilir.
 • Sosyal alanda sorunlar yaşarlar
 • Konuşmada zorluk
 • Belirtileri daha ileri yaşlarda görülür.
 • Göz teması konusunda sorunlar yaşanır.
 • Jest ve mimikler kullanılmaz.

Esenyurt otizm merkezlerinde yukarıda yer alan özelliklere bakılarak tanılama işlemi yapılır.

Anormal / Olağandışı Sosyal Etkileşimler

Olağandışı sosyal etkileşim sorunu çocuğun diğer çocuklarla sorunsuz bir şekilde sosyalleşememesidir.

Dilbilimsel / İletişim Sorunları

Dilbilimsel iletişim sorunları Atipik otizme sahip bireylerin çekimsiz konuşmasına ve robot ses çıkarmasına neden olur. Gecikmiş bir iletişim sorunu bu gibi sorunlara neden olurken, hastalığın ilerleyen yaşlarda belirtileri konuşma üzerinde artar.

Tekrarlanan Eylemler

Otizmde olduğu gibi bu hastalıkta da bazı konuşma davranışları ve motor davranışların tekrarlandığı görülür. Birey kendini kontrol edemediği için tekrarlayan bu eylemler devam eder.

Atipik Otizm Duyusal Deneyim

Atipik otizmli bireylerin duyularında diğer insanlardan farklı durumlar ortaya çıkabilir. Renklerin farklı görülmesi, dokunma hissinin farklı olması, kokuların daha güçlü/zayıf olması gösterilebilir.

Atipik Otizm Tedavisi

Yaygın genetik bir bozukluk olan Atipik otizmin tedavisinde özel eğitimlere ve psikoeğitsel terapilere yer verilir. Bu sayede birey kendini daha kolay ifade eder, sosyal becerileri artar, davranış problemleri azalır, takıntılar azalır ve konuşma becerisi artar.

Rett Sendromu Nedir?

Esenyurt otizm içinde tedavi sunulan bir başka rahatsızlıkta rett sendromudur. Genetik bir bozukluk olup, ömür boyu devam eden bu hastalığın kesin bir tedavisi bulunmamaktadır.

Rett sendromu daha çok kız çocuklarında görülmektedir. Belirti olarak otizm ve Angelman sendromu ile benzer özelliklere sahiptir. Ayırt edici özellikleri ise baş büyüme hızında görülen azalma, küçük el ve ayakların varlığı ve mikrosefali olarak gösterilebilir.

Rett sendromu bireyin tüm yaşam alanını etkileyen bir hastalıktır. Daha çok konuşma, yürüme, yemek yeme konusunda sorun yaşatır. Bu sorunlara ek olarak bazen nefes almada da zorluk yaşanılabilir.

Tedavisi

Rett sendromu tedavisinde Esenyurt otizm merkezinde özel eğitimden yardım alınır. Çoğu uzman bir arada çalışarak koordineli olarak bir tedavi uygular. Tedavi birey için kesin bir çözüm olmayıp, sadece yaşamını daha kolay sürdürmesi için yapılan uygulamaları içerir.