Ana sayfa » Esenyurt Bölgesi » Esenyurt Disleksi Tedavisi ve Eğitimi
Esenyurt Disleksi Tedavisi ve Eğitimi

Esenyurt Disleksi Tedavisi ve Eğitimi

Yazı İçeriği

Esenyurt disleksi tedavisi ve eğitimi önemli bir hizmet alanı olup, birçok çocuğun eğitim hayatının normalleşmesini sağlamaktadır. Özellikle gelişmiş yöntem ve tekniklerle çocukların kısa sürede öğrenmeye karşı güdülenmesini hatta istekli olmasını sağlıyor.

Esenyurt disleksi tedavisi ve eğitimi sayesinde bu rahatsızlığın ortaya çıkma nedenine yönelik birçok tedaviyi sunmaktadır. Çocukların ilkokul yıllarına başlarken görülen bu rahatsızlığın önüne geçmek için çeşitli yöntemlere başvurulur. En etkili tedavilerin uygulandığı Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü merkezlerinde %100 başarılı sonuçlar almak mümkün.

Disleksi Nedir?

Disleksi ilkokula başlayan çocuklarda görülen öğrenme güçlüğü sorunudur. Tüm gelişimsel özellikleri, zihinsel özellikleri sağlıklıyken, çocuğun öğrenmesinde sorun varsa disleksi sorunu var demektir. Aileler bu konuda çok bilinçli olmalı ve sorun ortaya çıktığı andan itibaren uzmanlara başvurulmalıdır.

Disleksinin ortaya çıkma nedeni bilinmediği için kesin olarak çözümü de hala bulunamamıştır. Deneme yanılma yolları ile uygun yöntem ve teknikler geliştirilmiş olup, yine de tedavisinde başarı sağlanmaktadır.

Öğrenme güçlüğü görülen çocuklarda farklı rahatsızlıkların varlığı da bu hastalığın iyileştirilmesinde zorluk yaşatmaktadır. Bu hastalıkların başında disgrafi ve hiperaktiivite gelmektedir. Tek başına disleksi ile mücadele etmek kolayken, farklı rahatsızlıkların olması hastalığın ortadan kaldırılmasında zorluk yaşatmaktadır.

Disleksi Belirtileri

Disleksi çocuğun öğrenme karşısında gösterdiği dirence göre anlaşılır. Eğer çocuğun herhangi bir zihinsel engeli olmadığı halde en ufak öğretilen bir şeyi öğrenemiyorsa disleksinin varlığından söz etmek mümkün olur.

Disleksinin anlaşılması belirtileri ile mümkün olup, gözlem ve çeşitli yöntemlerle kısa sürede tanısı konulabilir. Bu konuda uzman olan kişilerin ebeveynlere tavsiye ettiği gözlem metotları ile çocuğun bu rahatsızlığa sahip olup, olmadığı anlaşılabilir.

Esenyurt disleksi tedavisi ve eğitimi öncesi bazı testler ile bu hastalığa sahip bireylerin göstermiş oldukları belirtiler aşağıda listelenmiştir:

  • Kendini ifade ederken doğru kelimeyi seçememe
  • Yaşıtlarına oranla konuşmada gecikme görülmesi
  • Yazılı kelimelerin öğrenmesinde güçlük
  • Herhangi bir yazının ezberlenmesinin güç olması
  • Benzer sesleri tanımada güçlük
  • Kelimelere gelen eklerin atlanarak okunması
  • Kelime öğrenirken yavaşlık görülmesi

Yukarıda yer alan belirtiler bu hatalığa ait önemli belirteçler olup, çocukta görüldüğü andan itibaren mutlaka uzmanlardan yardım alınmalıdır. Aksi halde ilerleyen dönemlerde daha fazla sıkıntı ile karşılaşmak kaçınılmaz olmaktadır.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB):

Dikkat eksikliği çoğu insan yaygın olarak görülen rahatsızlıklardan bir tanesidir. Okumada güçlük yaşanmasına neden olan bir başka rahatsızlık da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğudur. Ayrıca Esenyurt disleksi tedavisi ve eğitimi sırasında fark edilen disleksi görülen kişilerin yaklaşık olarak %25’inde bu iki rahatsızlığında görülmesidir.

Disleksinin anlaşılması bu hastalıkların varlığında biraz daha zorlaştığı için maalesef çocuk için doğru bir tanı konulması güçleşir. Bu açıdan kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekir. Değerlendirme aşamasından sonra önce dikkat bozukluğu ve hiperaktivitenin ortadan kaldırılması sağlanır. Sonrasında disleksiye karşı tedavi uygulanmaya başlanır.

Öğrenme Sürecinde Disleksi ile İlgili Sorunlar

Esenyurt disleksi tedavisi ve eğitimi sürecinde uzmanların, ailelerin karşılaşmış olduğu birçok sorundan bahsetmek mümkündür. Çocuğun gelişimsel olarak küçük olması bazen bu rahatsızlığa bağlı bazı şeylerin anlaşılmasının daha da güç olmasını sağlamaktadır.

İlkokul döneminde kendini belli eden bur rahatsızlığın birden fazla belirtisi ortaya çıkar. Bu belirtiler daha çok ses öğrenilmesinde kendini gösterir. Türkiye’de okuma yazma öğretiminde ses temelli öğretim metodundan yararlanılması çocukların daha fazla zorlanmasına neden olmaktadır. Her harfe karşılık seslerin olması daha fazla kafa karıştırıcı olmaktadır.

Disleksi rahatsızlığına sahip çocuklar daha yavaş öğrenme hızına sahip olduğu için öğretmenler içinde büyük zorluğa neden olmaktadır. Dolaylı olarak okuma hızları, yazma hızları da çok yavaş olduğu için sınıf içinde sürekli geride kalırlar.

Yazım hatalarını fazla yaptıkları için çoğu değerlendirmede eksik not alırlar. Çoktan seçmeli sınavlarda başarılı olabilirler, fakat çeldiricilerin güçlü olması kolayca yanılmalarını sağladığı için bu sınavlardan da kötü not alabilirler.

Matematik öğretiminde sembolleri öğrenmeleri çok güç olduğu için öğretmenlerin bu derste çok fazla zorlandığı görülmektedir.

Matematik öğretiminde sembolleri öğrenmeleri çok güç olduğu için öğretmenlerin bu derste çok fazla zorlandığı görülmektedir. Esenyurt disleksi tedavisi ve eğitimi içinde görülen bir başka konuda sayıları ve kavramları öğrenmede, ezberlemede başarısızlık görülmesi bu hastalığın zorlukları arasında gösterilmiştir.