Ana sayfa » Esenyurt Bölgesi » Esenyurt Dil ve Konuşma Terapisi
Esenyurt Dil ve Konuşma Terapisi

Esenyurt Dil ve Konuşma Terapisi

Yazı İçeriği

Esenyurt dil ve konuşma terapisi konuşmayı etkileyen sorunların ortadan kaldırılması konusunda tedaviler uygulamaktadır. Ses ve ağız organlarında meydana gelen olumsuz durumlara bağlı olarak ortaya çıkan konuşma bozukluğunu gelişmiş terapilerle giderilmesi sağlanır.

Esenyurt dil ve konuşma terapisi ile diğer bölgelerde yer alan merkezlerde birçok tedavi uygulanmaktadır. Günümüzde gelişmiş yöntemlere bağlı olarak çoğu konuşma bozukluğu giderilebilmektedir.

Ses Terapisi Nedir?

Sesin perde, şiddet ve rezonansında oluşan anormalliklerin nedenini bulmaya ve tedaviye edilmesine ses terapisi denir. Özellikle ses kısıklığı ve ses kalitesindeki problemlerin bazı kötü hastalıklardan kaynaklı olması mümkündür. Bu nedenle ses terapisine başlanılmadan önce bu hastalıkların teşhisi yapılır ve sonrasında tedaviye başlanır.

Ses terapisine başlamadan önce kulak burun boğaz doktoruna muayene olunması istenir. Bu aşamadan sonra sesin davranışsal yöntemlere bağlı olarak değiştirilmesi terapilerle sağlanır.

Dil ve Konuşma Terapisi

Esenyurt dil ve konuşma terapisi bünyesinde yer alan tecrübeli uzmanlar tarafından bu hizmet verilmektedir. Bu bozukluğa sahip kişilere dil ve konuşma üzerinde destekleme çalışmaları yapılmasıdır.

Dil ve Konuşma Terapisi: Gecikmiş Dil ve Konuşma

Çocuklarda meydana gelen bu olumsuz durum, çocuğun yaşıtlarına göre konuşmada gerilik yaşamasıdır. Sesi üreten fiziksel organların yeteri kadar gelişmemesi ile doğru orantılı olarak ortaya çıkan bu durum konuşmada gecikmeye sebep olur. Konuşma ve dil terapisi ile sesi çıkaran organların geliştirilmesi sağlanır.

Dudak Damak Yarığına Bağlı Konuşma Bozukluğu

Dudak ve damak yarığı görülen kişilerde yaş ne olursa olsun artikülasyon sorunları yaşanır. Seslerin doğru çıkarılamaması, konuşma üzerinde olumsuzluklara hatta anlaşılmamaya neden olur.

Artikülasyonu sağlayan bu organlarda yarıklık görülmesi için uygulanan terapilerde belli değerlendirmeler yapılır. Öncelikle dil gelişiminin durumu değerlendirilir. Eğer çocukta yaşıtlarına göre geride kalmış bir ifade edici dil becerisi varsa önce bu alanda destekleme yapılır. Son aşama olarak artikülasyon terapisi ile tedavi sürdürülür.

İşitme Kaybına Bağlı Dil ve Konuşma Bozukluğu

İşitme kayıpları dil ve konuşma üzerinde birçok olumsuz durumu beraberinde getirir. Özellikle işitmenin eksik olması anlamayı, öğrenmeyi zorlaştırdığı için bireyin konuşma üzerinde ilerlemesini çokça geciktirmektedir.

Esenyurt dil ve konuşma terapisi sayesinde gelişen teknoloji ile işitme kayıpları medikal işitme cihazlarıyla giderilmektedir. İşitme kayıpları cihazlarla giderildikten sonra, dil ve konuşma becerileri, ifade edici dil becerileri ve artikülasyon bozuklukları için terapiler uygulanır.

Konuşmada Akıcılık Bozuklukları (Kekemelik)

Dil ve konuşma terapisi ile giderilmeye çalışılan bir başka konuda kekemelik yani konuşmanın kesintiye uğramasıdır. Seslerin tam olarak çıkarılamayıp, bloklanması ile oluşan bir bozukluktur.

Kekemelik ile hece tekrarı, kelimelerin uzatılması ya da çıkacak seslerin uzun süre blonlanması görülür. Bireyde görülen bu olumsuz durumlar kapsamlı olarak değerlendirilir. Sonraki aşamada konuşma üzerinde yer alan olumsuzluklar teker teker giderilerek kişinin sağlıklı şekilde konuşması sağlanır.

Esenyurt dil ve konuşma terapisi ile öncelikli amaç kişinin konuşmasında akıcılığın sağlanması ve oluşabilecek sorunlarla mücadele nasıl edilir öğretilir. Tedavi bazen uzun bazen kısa olabilmekte olup, bireyin konuşma üzerindeki gelişimi bu noktada süreyi belirlemektedir.

Motor Konuşma Bozuklukları

Konuşmayı gerçekleştiren motor organlarda bir sorun oluştuğunda doğrudan konuşmada aksaklık yaşanır. Motor hastalıklar apraksi ve dizarti olmak üzere iki kısımdır. Bu iki hastalığın ortadan kaldırılması için mevcut dil becerileri geliştirilir ve terapi sonlandırılır.

Sesletim ve Sesbilgisel Bozukluklar (Artikülasyon Bozukluğu – Harfleri Söyleyememe)

Temel olarak artikülasyon bozukluğu olarak literatürde yer alan bu bozuklukta, seslerin yanlış üretilmesi ya da eksik üretilmesi görülür. Artikülatör organlar olan dil, dudak ve burnun yanlış olarak pozisyanlanması sesletim bozukluğuna neden olur.

Konuşma ve dil terapisi ile hecelerin doğru kullanılması ve artikülatör organlarda yer alan bozukluklar aşamalı olarak giderilir.

Dil ve Konuşma Terapisi: Afazi

Aniden ortaya çıkan felç ya da benzeri rahatsızlıklarda afazi hastalığı ortaya çıkar. Dilden sorumlu birçok organın hasar almasına neden olan bu hastalık dil bozukluğuna neden olur. Hasta konuşurken, bir şeyi anlamlandırırken, okuyup yazarken kullandığı becerilerde zorluk yaşar. Esenyurt dil ve konuşma terapisi sayesinde bu becerilerin desteklenmesi, sonrasında iyileşmesi sağlanır.