Ana sayfa » Avcılar Bölgesi » Avcılar Rehabilitasyon Merkezi
Avcılar Rehabilitasyon Merkezi

Avcılar Rehabilitasyon Merkezi

Yazı İçeriği

Avcılar rehabilitasyon merkezi bireylerin rahat ortamlarda ruhsal problemleri başta olmak üzere zihinsel ve bedensel problemleriyle ilgilenir. Bireye gerekli olan fonksiyonları kazandırırken, bireyin normal hayatına devam etmesi için gereken her şeyi kazandırır.

Avcılar rehabilitasyon merkezi içinde verilen eğitimlerle birey kendine yetebilecek düzeye getirilir. Bu aşamalarda Avcılar ve yakın bölgelerdeki bireylere özel eğitimler verilir. Bu eğitimlerin ortak amacı bireyin tümden gelişiminin yanında uyum sağlaması sağlanır.

Rehabilitasyon Nedir? Ne demektir?

Bireyin hayatında kaybettiği fonksiyonları kazandırmak için yapılan çalışmalara rehabilitasyon denir. İlk zamanlar ortaya çıkan sakatlıklar için kullanılsa da sonradan ruhsal, zihinsel ve duygusal durumlar içinde rehabilitasyon uygulanmıştır.

Rehabilitasyon daha çok ekip halinde yürütülür ve bu ekip içerisinde birçok farlı alandan kişiler bulunur. Bu kişiler ortada olan sorunun çözümü için farklı bakış açıları ile çözüm arayarak rehabilitasyonu sağlamış olurlar.

Rehabilitasyon Merkezi Nedir?

Bireyde ortaya çıkan zihinsel, ruhsal ve bedensel nedenlere bağlı olarak yaşanan problemleri gidermek için tedavi uygulayan sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Hem resmi hem de özel olarak iki ayrı şekilde fakat aynı amaçla hizmet verirler.

Avcılar rehabilitasyon merkezi bireyin ortaya çıkan problemlerine bağlı olarak gereken tedavi ve eğitimleri veren bir kurumdur. İçerisinde bulunan birçok servis birimi ile kısa sürede probleme çözümler sunmaktadır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Özel eğitim ve rehabilitasyon, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere zihinsel, duygusal ve bedensel alanda gereksinimi olan eğitimin ve rehberliğin sunulmasıdır. Günümüzde bunu sağlayan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bulunmaktadır.

Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sunulmadan önce birey için birçok tanılama işlemi yapılır. Sonrasında onun için özel programlar oluşturularak eğitimin sürdürülmesi sağlanır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve rehabilitasyon kavramları fiziksel olarak bireyin iyileştirilmesi ile doğrudan ilişkilidir. Bireyin doğuştan ya da sonradan kaybettiği fiziksel fonksiyonların yeniden bireye kazandırılması için yapılan fiziksel tedavilerdir.

Avcılar rehabilitasyon merkezi içinde yer alan bu birim sayesinde hastalar ameliyatlı tedaviler dışında fiziksel olarak tedaviler alır. Sonrasında eksikliklerinin iyileştiği normal yaşamına devam ettiği görülür.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik tedavi ve rehabilitasyon ile kişinin fiziksel problemlerinin giderilmesi sağlanır. Özellikle iskelet ve kas sisteminde ortaya çıkan problemlerin zamana yayılarak giderilmesi için tedaviler uygulanır.

Fizik tedavi için gereken eğitmenler bu alanda özel aletleri kullanarak bireyin iyileşmesi için tedaviler uygular. Tedavi öncesinde hastanın gereken tüm kontrolleri yapılarak tedavi sırasında herhangi bir problem oluşmasının önüne geçilir.

Fizik tedaviler bazen kısa sürerken bazen de uzun yıllar alabilir. Bu noktada mutlaka tedaviye devam edilmeli ve gereken her şey yapılmalıdır.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Engelli bakımı ve rehabilitasyon denildiğinde herhangi bir alanda bakıma ihtiyacı olan bireylere sunulan hizmetlerdir. Bir tıp alanı olup, uzmanlık gerektiren özel öğretilere sahiptir. Bu nedenle engeli olan bireyler için bu alan çok değerlidir.

Bu bakımlar sayesinde birey normal hayatına devam ederken, kendi ihtiyaçları da görülmüş olur. Kendini eksik hissedeceği noktada ruhsal hizmetlerle bu eksiklikleri giderilir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Özel bir alan olan fiziksel tıp ve rehabilitasyon sayesinde hareket sisteminde yer alan hastalıkların tedavi edilmesi sağlanır. Tedavi sayesinde kaybedilen fonksiyonlar da hastaya yeniden kazandırılır.

Başta Dmd, ankilozan spondilit, romatoid artrit ve osteoartrit gibi uzmanlık gerektiren hastalıklarla ilgilenir. Bu alanda uzman olunabilmesi için 6 yıllık tıp fakültesi mezunu olması ve en az 4 yıl kadarda uzmanlık eğitimi alması gerekir.

Pediatrik Rehabilitasyon

Avcılar rehabilitasyon merkezi içinde bir başka alanda pediatrik rehabilitasyondur. Çocuklar üzerinde çalışan bu alan günümüzün en önemli hizmetlerinden biridir. Çocuklara yönelik tedavilerin uygulandığı çeşitli birimlere ayrılan bir bölümdür.

Bireyin sosyal, öz bakım, hareketliliği, bilişsel alanının gelişimi ve iletişim konusunda tümden gelişimini sağlar. Ortada olan problemleri gidererek tedaviler uygular.

Sosyal Rehabilitasyon Nedir?

Sosyal olarak bireyin eksikliklerinin giderilmesi için yapılan hizmetlerin tümüdür. Bu hizmet ile otizm, down sendromu, öğrenme güçlüğü, davranış bozukluğu olan bireyler üzerinde durulur. Çeşitli hizmet sahalarında farklı uygulamalarla bireyin sosyalleşmesi sağlanır.

Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik rehabilitasyon merkeze beyin ve içerisinde gelişen olayları alır. Hedef noktası nöronlar olup, bu yapı üzerinde ortaya çıkan sorunları gidermeye çalışır.

Problem durumu tanımlandıktan sonra hastanın iyileştirilmesi için birçok tedavi uygulanır. Bu alanda çalışabilmek için tedavi yapabilmek için mutlaka tıp fakültesi mezunu olunup, sonrasında 4 yıllık uzmanlık eğitimi alınması şarttır.

Avcılar rehabilitasyon merkezi içinde önemli bir alan olup, başta Parkinson, epilepsi, inme, MS gibi hastalıkların tedavisi için çalışmalar yapılır.