Ana sayfa » Avcılar Bölgesi » Avcılar Özel Eğitim Merkezi
Avcılar Özel Eğitim Merkezi

Avcılar Özel Eğitim Merkezi

Yazı İçeriği

Avcılar özel eğitim merkezi günümüzde bireylerin hayatında birçok engelin aşılması konusunda yardımcı olan merkezlerdir. Özellikle kendine özgü plan ve programlar sayesinde kısa sürede bireyin hayatında iyi sonuçlara neden olmaktadır.

Avcılar özel eğitim merkezi öncelikle bireyin sorunun ne olduğu hakkında detaylı değerlendirmeler yapar ve bu aşamadan sonra tanı konularak eğitim verilmeye başlanır. Bu eğitimler ile bireyin normal hayatında uyum sağlaması ve kendi ihtiyaçları için gereken her şey öğretilir.

Özel eğitim merkezleri hakkında detaylı olarak aşağıdaki konu başlıkları ile bilgi sağlanabilir.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tanı işlemleri özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde gerçekleştirilir. Sonrasında konulan tanıya göre bireyin sevk işlemleri de yine özel eğitim merkezlerinde yapılır.

Bu merkezler daha çok laboratuvar gibi olup, çeşitli analizler ve uygulamalar yapılır. Gerektiğinde özel eğitim verecek kişiler için eğitim düzenleyerek ileriye dönük yöntemler eğitimcilere aktarılır. Birey için en iyisi ne olmalıdır sorusuna yanıt arayan bir kurumdur.

Avcılar özel eğitim merkezi olarak Avcılar bölgesi ve yakın çevresinden başvuran herkes için ayrı ayrı rehberlik hizmeti verilir. Gerekirse yönlendirme ve sevk işlemleri de yine bu merkezde yapılır.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

Özel eğitim yönetmeliği ile amaçlar, hedefler ve gelecek vizyonuna uygun olarak yapılacaklar ortaya konulur. İçerik olarak hem genel hem de özel amaçlar ortaya koyulur. Bu sayede bireylerin hakları gözetilerek kurumların ne yapması gerektiği anlaşılmış olur.

İlk olarak 1961 yılında çıkarılan ilköğretim ve eğitim kanununda bahsedilmiş. Sonrasında tam anlamı ile 1997 yılında ilk kez özel eğitim olarak kanun hükmünde kararnamede kendisine yer bulmuştur.

Özel Eğitim Öğretmenliği Nedir?

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak alması gereken eğitimleri veren kişilerdir. Özellikle özel eğitime ait yöntemleri bilerek birey üzerinde etkili öğretim yapılması için kullanır.

Avcılar özel eğitim merkezi içinde bu alanla ilgili öğretmenler yer alır. Ayrıca özel eğitim öğretmenliği alanında yeterli kişi olmamasından dolayı bir aylık bir eğitim karşılığında sertifika verilir. Sonrasında kişi özel eğitim öğretmenliği yapabilir.

Özel eğitim öğretmenleri yaptığı iş gereği daha fazla sabırlı ve bireye daha fazla fırsat tanımalıdır. Bu sayede eğitilebilir bireyi topluma kazandırmak daha kolay olacaktır.

Özel Eğitim Etkinlikleri

Eğitilebilir özel eğitimli birey için etkinlikler gerçekten çok önemli yer tutar. Bu etkinlikler sayesinde hem eğlenceli öğrenme hem de bireyin sosyal duyguları ortaya çıkmış olur.

En çok kullanılan etkinliklere baktığımızda: Büyük küçük, tam-yarım-çeyrek, az-çok, hangisi doğru etkinlikleri vardır. Bu etkinlikler bireyin eğlenmesine ve öğrenmesine katkı sağlar. Bu etkinlikler yapılırken bireyin tümden gelişimi sağlanır. Özellikle zihinsel ve fiziksel olarak birey hep aktif olur.

Günümüzde Avcılar özel eğitim merkezi içinde eğitilebilir bireyler için birçok etkinlik bulunur. Bu etkinlikleri uygulayan uzman eğitmenler hem grupla hem de bireysel olarak değerlendirmeler yapar. Bu değerlendirmeler sayesinde bireylerin ne kadar aşama kat ettiği de ortaya konulmuş olur.

Özel Eğitim Nedir?

Fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak engeli bulunan bireylere verilen kapsamlı eğitimlere özel eğitim denir. Bireyin engeli olduğu alanda ve tümden gelişmesine imkan tanınır. Ayrıca bu eğitimlerle bireyin normal hayata daha fazla adapte olması ve kendini normal kabul etmesi sağlanır.

Engelli bireye özel eğitim verilirken mutlaka sabırlı, hoşgörülü olunup, onunda normal insanlar gibi eğitime ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Tüm uygulamalarda fazlasıyla dikkatli olunmalı ve bireyin ihtiyaçları asla ihmal edilmemelidir.

Özel Eğitim Kursu

Özel eğitim kursları hem engeli olan bireyler için hem de bu alanda hizmet vermesi için yetiştirilecek kişilere eğitim verir. Yapı olarak kendi için birçok uygulama alanı ve eğitim sınıfları bulunur.

Bu kurslar sayesinde birçok eğitmen yetişerek çeşitli kurumlarda görev alabilirler. Sunduğu eğitimler kısa sürerken, kişinin daha bilinçli olması ve bu alanda kendini geliştirmesi sağlanır. İçerisinde yer alan özel uygulama sınıfları ile kişiler birebir nasıl öğrencilerle karşılaşabilir bu gösterilir.

Avcılar özel eğitim merkezi içinde bu kursu almış bireyler çalışabilir. Daha fazla kendini geliştirebileceği ortamlarda özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için gereken bilgileri elde edebilir.