Ana sayfa » Avcılar Bölgesi » Avcılar Otizm
Avcılar Otizm

Avcılar Otizm

Yazı İçeriği

Avcılar otizm rahatsızlığına sahip olan kişiler için özel eğitim veren kurumlar bulunmaktadır. Özellikle etkinlikler sayesinde bireylere otizm rahatsızlığıyla nasıl yaşanır bu öğretilir.

Avcılar otizm olan bireylere ve ailelerine eğitim verilmek üzere kurumlar yer almaktadır. Ayrıca otizm içinde birçok rahatsızlık yer almaktadır. Bunların başında Asperger sendromu, Atipik otizm, Rett sendromu gelmektedir.

Asperger Sendromu Nedir?

Çocukluk döneminde başlayan sosyalleşmeyi zorlaştıran bir sendromdur. İlk olarak 1940 yılında Hans Asperger tarafından isimlendirilmiştir. Bu sendromun teşhisinde ‘’yüksek işlevli otizm’’ isimlendirmesiyle farkındalık yaratmıştır.

Normal otizmden farklı olarak dil ve konuşma konusunda bir gerileme görülmez. Belirtileri genellikle yaş ilerledikçe ortaya çıkar.

Asperger Sendromu Belirtileri

Asperger sendromu belirtileri küçük yaşlarda görülmezken büyük yaşlarda kendini belli etmeye başlar. Bu belirtiler nelerdir aşağıdaki listeden bakabilirsiniz:

 • Sosyalleşmeyi bilemezler.
 • Empati eksikliği görülür.
 • Sınırlı olarak göz teması kurabilirler.
 • Kaya ve şişelerin kapaklarını toplamayı severler.
 • Çok iyi ezbercidirler.
 • İçe kapanıktırlar.
 • Becerileri zayıftır.

Bu belirtiler bu sendromun fark edilmesini sağlayan en önemli unsurlardır. Günümüzde sayıları artan bu kişiler ömür boyu bu genetik hastalıkla yaşamak zorundadırlar.

Dereceleri ve Tanısı

Daha çok 4 ila 11 yaşında Asperger sendromu tanısı konulmaktadır. Tanıya yardımcı olan şeyler hastalığın belirtileri olup, sosyal etkileşim bozukluğu, tekrarlanan davranışlar, bilişsel gerilik ve aşırı içe kapanıklık aranır.

Yaş ilerledikçe tanı koymak zor olduğu için mutlaka bu sendromun küçük de olsa belirtileri oluştuğunda uzman bir doktora danışmak gerekir.

Atipik Otizm Nedir?

Avcılar otizm ve Atipik otizm günümüzde görülen genetik hastalıklardan bir kaçıdır. Özellikle belirtileri çok açın olan bu hastalıkların fark edilmesi kolaydır. Sadece gözlemlemek hastalığın tanısı için yeterli olmaktadır.

Konuşmada, iletişim kurmada zorluk yaşanması, gelişimsel bozukluklar, konuşma tekrarı ve sosyalleşme sorunlarına sahip bireylere Atipik otizmli denir.

Atipik Otizm Özellikleri

Atipik otizmlileri diğer otizmlilerden ayıran en önemli özelliği konuşma ve iletişim konusunda aldığı eğitimlerle bu belirtilerin iyileşmesidir. Bunun için erken tanı çok önemlidir. Ayrıca sosyalleşme sorunu ve tekrarlayıcı konuşmalarda bu hastalığın tipik özellikleridir.

Anormal/Olağandışı Sosyal Etkileşimler

Çocuğun diğer akranları ile anormal şekilde sosyal iletişim kuramaması ve kendini ifade edememesi durumudur. Çoğu zaman aşılamayan bu durum bireyin hayatını olumsuz etkiler.

Dilbilimsel/İletişim Sorunları

İletişim sorunları çekimsiz konuşma ile ortaya çıkan bu sorun daha sonra robot gibi sesler çıkarmaya hatta gecikmiş cevaplara kadar ilerleyecektir. Bu sorunlar Atipik otizm hastalığının en önemli belirtileri arasındadır.

Tekrarlanan Eylemler

Bazen jestleri bazen de kelimelerin tekrarı olarak kendini gösteren bu belirti bireyin kontrolü dışında gelişir. Fakat birey için stres atma yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Uygun ya da uygunsuz olan zamanlarda ortaya çıkabilen olumsuz durumdur.

Atipik Otizm Duyusal Deneyim

Duyusal olarak teşhis çok zor olmaktadır. Çünkü spontane gelişen bu özellik kendini bazen belli etmektedir. Örnek olarak renklerin farklı algılanması, kokuların zayıf algılanması ya da çok güçlü algılanması, dokunma hissinin farklı olması verilebilir.

Atipik Otizm Tedavisi

Avcılar otizm ve Atipik otizm çevre ilçelerde de görülmektedir. Bu otizm türünün tedavi sürecinde daha çok psikoeğitsel tedaviler uygulanır. Bu sayede bireyde bilişsel işlevler gelişip, takıntılı davranışlar azalır, konuşma becerileri gelişir. Bunlara ek olarak motor becerilerde de artış görülür.

Otizm Tedavisi

Otizm tedavisi çok önemli olup, erken yaşta yani en fazla üç yaştan itibaren başlanılması gereken önemli bir durumdur. Haftada 20 ile 40 saat arasında verilen özel eğitimler sayesinde birey normal hayatına daha fazla bağlanır.

Erken Teşhis

Her hastalıkta olduğu gibi otizm hastalığında da erken teşhis çok önemlidir. Otizm Spektrum Bozukluğunun seyrinde değişikliği yaratan erken teşhistir. Çünkü yaş ilerledikçe esnek olan beyinlerin daha da katılaştığı görülür ve çözülmesi zorlaşan bir süreç yaşanır.

Otizm Bozuklukları Belirtileri

Otizm hastalığı kendini belli belirtiler sayesinde belli eder. Avcılar otizm kişileri arasında gözlemlenen belli başlı özellikler vardır. Bunlar aşağıda yer almaktadır.

 • Sözlü olarak iletişim kurulamaması
 • Tekrarlayan konuşmalar
 • Göz temasının zayıf olması ya da hiç olmaması
 • İlgi eksikliği olması
 • Nesneler üzerinde parçalara odaklanma
 • Tekrarlayan motor davranışlar

Bu belirtiler otizm hastalığının kendini belli etmesine yaramaktadır. Bu sayede hastalığın teşhisi ve tanısı kısa sürede konulmaktadır.

Otizm Tedavisi Süreci

Otizm tedavi sürecinde daha çok dil ve konuşma bozukluğunun iyileşmesi için eğitimler verilir. Çeşitli terapilerle çocuklar tedavi sürecinde etkin olurlar. Kendini ifade etmeleri ve daha çok iletişim kurmaları sağlanır.

Karşılıklı konuşma ve bir konuşmayı başlatma gibi özellikleri bireye kazandırma hedeflenir. Uzun bir süreç isteyen bu tedaviler bireyde çok yararlı sonuçları doğurmaktadır.

Rett Sendromu Nedir?

Avcılar otizm ve Rett Sendromu çevre ilçelerde de görülmektedir. Özellikle bu sendrom beyinsel gelişim bozukluğu olarak literatüre geçmiştir. Çoğu zaman belirtileri ile otizm ile karıştırılsa da farklı bir hastalıktır.

Belirtileri arasında başta büyüme hızında azalma, mikrosefali ve küçük el ayaklar bulunur. Kızlarda ortaya çıkan bu hastalık ender olarak erkeklerde görülür. Genetik bu hastalıkta konuşma, yürüme, kolay nefes alamama, yemek yiyememe gibi sorunlara yol açmaktadır. Ayırt edici özelliği ise tekrarlayan el hareketleridir.

Tedavisi

Nörolojik olarak sürekli bir gözetim altında tutularak tedavide ilerlenir. Özellikle fizyoterapi uygulanırken motor gelişimin gecikmesi önlenmeye çalışılır. Avcılar otizm bireyleri dışında Rett Sendromu bireyleri içinde çeşitli tedaviler özel eğitim ve fizyoterapi merkezlerinde verilir.