Ana sayfa » Avcılar Bölgesi » Avcılar Dil ve Konuşma Terapisi
Avcılar Dil ve Konuşma Terapisi

Avcılar Dil ve Konuşma Terapisi

Yazı İçeriği

Avcılar dil ve konuşma terapisi günümüzde birçok kurumda verilmektedir. Özellikle iletişim kaynağımız olan dilin konuşmaya etkisi tartışılmaz bir gerçektedir. Bu nedenle bozuk olan bir konuşmada anlaşılmak ve karşı tarafı da anlamak çok zorlaşır.

Avcılar dil ve konuşma terapisi konusunda uzmanlar tarafından verilen eğitimlerle etkin bir terapi uygulanır. Bu terapi sonunda dil üzerinde gelişmeler görüldüğü ve konuşmanın düzeldiği görülür.

Ses Terapisi Nedir?

Ses terapisi ses bozukluğu olduğu durumlarda uygulanan bir terapidir. Özellikle sesin perde, şiddet ve rezonansında oluşan bozukluklar için kullanılan bir yöntemdir. Problemin kaynağı tespit edildikten sonra değerlendirmelere göre terapiye başlanır.

Ses terapisinde birey davranışsal olarak uyguladığı şeylerle sesin değiştirilmesini sağlar. Ses terapisi bazı ses hastalıkları için oldukça ideal olup, daha üst hastalıklar için medikal cihazlar ve cerrahi müdahale gerekebilir.

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve konuşma üzerinde yapılan terapiler bu alanda ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek adına yapılır. Dil ve konuşma bozukluğu gözlenen bireylerde bu becerilerin geliştirilmesi için birçok destekleme eğitimi yapılır ve terapi tamamlanır.

Dil ve Konuşma Terapisi: Gecikmiş Dil ve Konuşma

Daha çok çocukluk döneminde gerçekleşen bu durum çoğu aile için sorun olmaktadır. Yaşıtlarına göre hala konuşamıyor olması ve kendinden beklenen şekilde sesleri çıkaramıyor olması bir sorun olarak kabul edilir. Bu durumun düzeltilmesi için dil ve konuşma terapileri uygulanır ve konuşma becerisi artırılır.

Dudak Damak Yarığına Bağlı Konuşma Bozukluğu

Avcılar dil ve konuşma terapisi içinde incelenen bir başka sorunda dudak damak yarığına bağlı konuşma bozukluğudur. Bu durum artikülasyon için gerekli olan hareketlerin uygun şekilde yapılamamasına neden olur.

Dil ve konuşma terapisi ile bu olumsuz durum için neler yapılacağı değerlendirilir. Sonrasında eksik görülen konuda çocuk desteklenir ve artikülasyon konusunda terapi uygulanır.

İşitme Kaybına Bağlı Dil ve Konuşma Bozukluğu

İşitme kaybı ile çocuklarda geciken konuşma dönemi baş gösterir. Bu durum ile karşılaşıldığında hemen tedaviye başlanılmalıdır. İlk olarak kalıcı ya da geçici işitme kaybı durumuna bakılır. Bu aşamada eğer kalıcı bir sorun varsa medikal cihazlarla bu durum giderilmeye çalışılır.

İşitme kaybı olan bireyde gerekli işlemler sonrasında dil ve konuşma becerilerinin artması için terapiye başlanır. Burada bireyin yaş ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak terapiler uygulanır.

Konuşmada Akıcılık Bozuklukları ( Kekemelik)

Konuşmada akıcılığı bozan bir başka unsurda kekemeliktir. Konuşmanın doğal akışının ya da ritminin kesintiye uğramasıdır. Birey ses içinde gerçekleşen uzatmalar ve karşılaşılan engellerden kaçınmak için mecburen bu olumsuzluğu gösterir. Konuşma terapisi ile bu durum kalıcı olarak kişinin hayatından çıkabilir. Fakat süreklilik kesinlikle bu terapide öncelikli unsurdur.

Motor Konuşma Bozuklukları

Konuşma solunum, rezonans, prosodi, artikülasyon ve fonasyon bileşenleri ile mümkündür. Bu bileşenleri etkileyen bir durum olduğunda motor konuşma bozuklukları ortaya çıkar. İkiye ayrılan bu bozuklukta dizartri ve apraksi isimlerinden bahsedilebilir.

Dizartri ve apraksi bozukluğunun giderilmesi için konuşma terapisi uygulanır ve konuşma anlaşılırlığı artırılır.

Sesletim ve Sesbilgisel Bozukluklar (Artikülasyon Bozukluğu – Harfleri Söyleyememe)

Avcılar dil ve konuşma terapisi içinde artikülasyon bozukluğu da yer alır. Artikülasyonu sağlayan organlar yanlış bir pozisyon gösterdiğinde ortaya çıkan bir bozukluktur. Örnek olarak kalem yerine talem denilmesi olarak gösterilebilir.

Artikülasyon bozukluklarının giderilmesi için uzun bir tekrar ve algısal değişim söz konusu olur. Bu açıdan terapide süreklilik çok önemlidir.

Dil ve Konuşma Terapisi: Afazi

İnme ya da herhangi bir kafa travması ile ortaya çıkan olumsuz duruma afazi denir. Beyin içinde dili etkileyen alanlarda oluşan bir bozukluktur. Hasta üzerinde anlama, konuşma, tekrarlama ve okuma yazma becerilerinde hasarlar oluşmasıdır.

Avcılar dil ve konuşma terapisi kapsamında afazi gibi daha birçok hastalığın tedavisinde terapiler uygulanır. Netice olarak kısa zaman asla bir sonuç olmayıp uzun zaman dilimleri kalıcı bir çözüm olmaktadır.